Zemin gruplarının sınıflandırılması

Zemin gruplarının sınıflandırılması

En kayda değer kayaların yüzey tabakası"Zemin" olarak adlandırılan maruz kalmaktadır. Özellikleri, kimyasal ve fiziksel hava koşullarına, hava tahribatına, su erozyonuna ve sıcaklık değişimlerine neden olabilecek çeşitli dış etkenlere doğrudan bağlıdır. Her türlü biyolojik faktörün ek etkilerine maruz kalan toprağın en üst kısmı toprak olarak adlandırılır. Binaların, yapıların ve yolların inşasında toprağın etkisi çok yüksektir. Türüne ve özelliklerine bağlı olarak arazi örtüsünün kararlılığı ve gücü, teknoloji ve inşaat tasarımı farklıdır.

Zemin grupları

Toprak örtüsünün ve kayaların tahribat derecesine göre, aşağıdaki ana toprak grupları ayırt edilir:

1. Yerli olmayan.

2. Kaya.

İlk grup, sırayla parçalanma derecesine göre birkaç alt gruba ayrılmıştır: kaba kırıntılı, killi ve kumlu topraklar.

Kaba kırıntılı toprak grubu,Ağırlıkça% 50'den fazla yüzde ile 2 mm'den büyük olmayan bağlanmamış parçacıkların bir karışımı. Kumlu zemin, toplam kütlesi yeterli sünekliğe sahip olmayan kuru gevşek parçacıkların bir karışımıdır.

Kil toprak grupları:kuru monolitik veya yumrulu bir hal alabilir, ancak ıslak durumda plastik olan su geçirmeyen toprak örtüleri. Kil kayaçlarının içeriği toplam kütlenin en az% 3'ü olmalıdır.

Zemin grubu

Toprakların kaya grupları,metamorfik, magmatik ve sedimenter. Parçacık karışımı ile mineral parçacıklar arasında oldukça sağlam bir bağlantıya sahiptirler ve bunlar kırık bir tabaka veya katı bir kütle şeklinde olabilir.

Bu tür siyenit ve granit gibi, örneğin, diyabaz ve bazalt ve derinlemesine için taşkın: Volkanik kayalar bileşenleri volkanik ve özellikle sınıflandırma bulunmaktadır.

Metamorfik kayalardır,yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalmış, örneğin mermer, kuvarsit veya gnays. Bu materyallerin gücü artmıştır.

Bir tortul grup toprak oluşumuDaha sonra taneciklerin giriş bulamacından çökeltilmesinin bir sonucu olarak, bunlar daha sonra bir monolitik tabakaya dönüştürülür. Bunlar ya kimyasal birikimlerin ya da çeşitli organik işlemlerin sonucudur. Benzer şekilde marn, dolomit, alçıtaşı, turba ve kireçtaşı vardır.

Grunt özellikleri

sedimantasyon şartları rüzgâr, suda buzlu moraine, nehir ve denize için ayrıca bir sınıflandırma neden oldu.

Fragmentasyon kayaçları, kesişen (kil) ve ayrık (kum ve çakıl) üzerindeki parçacıklar arasındaki etkileşimin doğasına göre bölünmüş 2 alt grubu içerir.

toprağın her grubun özellikleri kaya görünüşüne bağlıdır, ancak kimyasal ve mineralojik bileşim, bağlantı, şekil ve parçacık boyutunun doğada büyük ölçüde değişebilir.

Kaya, su ve havanın mineral bileşenler: Bu durumda, primer bir dağılmış fazlı bir sistem olup, doğal halde üç aşama vardır.

Zemin gruplarının sınıflandırılmasıresim fotograflar

Related news

 • Etli Patates Sulusu Videosu
 • Domates Soslu Köfte Tarifi
 • Uluslararası Para Piyasası
 • Çinli ATVler: açıklama, fotoğraf ve yorumlar
 • Tığ İşi Çeyizlik Zarif Şal Modeli Yapılışı Anlatımlı Türkçe Videolu

 • Zemin gruplarının sınıflandırılması

  Zemin gruplarının sınıflandırılması


  Zemin gruplarının sınıflandırılması

  Zemin gruplarının sınıflandırılması

  Zemin gruplarının sınıflandırılması

  Zemin gruplarının sınıflandırılması

  Zemin gruplarının sınıflandırılması

  Zemin gruplarının sınıflandırılması

  Zemin gruplarının sınıflandırılması

  Zemin gruplarının sınıflandırılması

  Zemin gruplarının sınıflandırılması

  Zemin gruplarının sınıflandırılması

  Zemin gruplarının sınıflandırılması

  Zemin gruplarının sınıflandırılması

  Zemin gruplarının sınıflandırılması

  Zemin gruplarının sınıflandırılması

  Zemin gruplarının sınıflandırılması

  Zemin gruplarının sınıflandırılması

  Zemin gruplarının sınıflandırılması

  Zemin gruplarının sınıflandırılması

  Zemin gruplarının sınıflandırılması

  Zemin gruplarının sınıflandırılması