Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler 2019

Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler 2019 Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler

Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler

Yerel öz-yönetim organları seçilirşehir (kırsal veya ilçe) ekonomisini yönetme yetkisini de içeren tam yetkili idari bürokratik yapılar. Bu tür yapıların yetkileri belediye sınırlarını aşmamakta ve düzenli doğrudan seçimler yapma uygulaması yetkilileri yerel kamuoyuna "bağlamak" ve yerel komünlerin sosyo-ekonomik duygularına bağlamaktadır.

Yerel yönetim organları

Belediye otoritesinin 2 kademesi

Anayasamıza uygun olarak, organlaryerel özyönetim, Rusya Federasyonu devlet gücünün genel sistemine dahil edilir ve yetkilerini iki temel düzeyde uygular. Birincisi şehir ilçeleri, ikinci seviye belediye ilçeleri. Aynı zamanda, yerel öz-yönetim yasasına ve belediye tüzüğüne uygun olarak genel gerekçelerle hareket eden belediye içi belediyelerin yaygın olduğu federal önemdeki şehirlere özel statüler verilmiştir.

Yerel yönetim organının temsil organları

yetki

Rusya Federasyonu yerel yönetim organları aşağıdaki yetkilere sahiptir:

- sebebiyle belediye bölgesinde bulunan işletmelerin endüstriyel veya altyapısal uzmanlık dahil belediye ekonomisinin önceliklendirme;

- Yerel bütçenin oluşturulması ve yerel vergi politikasının temelleri, yerel ücretlerin uygulanması ve yönetimi ile ilgili konuların çözümü dahil;

- kentsel mülkiyet yönetimi, özel yatırımcıları çekme konusunu ele almak;

- emanet edilen bölgenin önceliklerinin belirlenmesi ve kalkınma planlarının oluşturulması;

- bu bölgesel oluşumun yaşamsal etkinliğini sağlayan belediye iletişimlerinin inşası ve desteği;

- Peyzaj, yerel sosyal altyapıların (okullar, hastaneler, anaokulları vb.) desteklenmesi.

Yerel öz idare organları

Yerel yönetim organının temsil organları

Doğrudan bölge halkı tarafından seçilirgenel seçimlerde oy kullanmak. Tipik olarak, kentsel / kırsal liderleri ve belediye toplantılarını içerir. Büyük şehirlerde, ayrı bölgelere bölünmüş durumda, vali, valiler ve alt-valiler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Küçük belediyelerin topraklarında, genel toplantılarda veya toplantılarda hayati konular ele alınmaktadır. Ancak, çoğu durumda, kararlar ya 4 yıllığına seçilen yerel dernek milletvekilleri tarafından ya da seçici bir görevli tarafından alınır.

Yerel öz idare organları

Ayrıca yerel yönetimlerDenetimsel işlevlerin aktarıldığı özel mesajlar veya bürokratik yapıların yanı sıra kentsel topluluğun sahip olduğu kaynakları tahsis etme yetkileri oluşturma hakkı vardır. Böyle bir yapının ya da konumun varlığı, belediyenin kabul edilen tüzüğünde belirlenir. Verilen yetkilerin çoğu, verilen bölgenin sosyo-ekonomik gelişiminin stratejisine ve önceliklerine bağlı olarak ayarlanır. Yerel otoriteler tarafından izlenen politikalara uymazlarsa, ellerinden alınabilirler.

Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler 2019

Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler 2019

Related news

 • Satış temsilcisini devam ettirin: doğru şekilde çizip istenilen pozisyonu elde ederiz
 • Doktora gitmeden önce gebelik süresini nasıl hesaplayabilirim
 • Farklı sürümlerin Vord da içerik nasıl yapılır
 • Bir kişinin sözlüğünü nasıl geliştiririm
 • Nasıl yanlış anlamayın ve ne iyi bir viski olduğunu anlamak için

 • Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler

  Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler


  Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler

  Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler

  Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler

  Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler

  Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler

  Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler

  Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler

  Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler

  Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler

  Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler

  Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler

  Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler

  Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler

  Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler

  Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler

  Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler

  Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler

  Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler

  Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler

  Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler

  Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler

  Yerel yönetim organları. Ana işlevler ve yetkiler