Yeni sanayi ülkeleri ve ekonomik kalkış için mantık 2019

Yeni sanayi ülkeleri ve ekonomik kalkış için mantık 2019 Yeni sanayi ülkeleri ve ekonomik kalkış için mantık

Yeni sanayi ülkeleri ve ekonomik kalkış için mantık

Günümüzde yeni sanayileşmiş ülkeler dünya ekonomisinde önemli bir yer tutuyorlar, ancak ekonomileri gelişmekte olan ülkeler için tipik bir özellik değil.

NIS ülkelerinin özellikleri

Nispeten yüksek GSYİH ile birbirinden ayrılırlar,sanayi üretim biçimlerinin yayılması, nispeten gelişmiş bir sektörel ekonomik yapı, imal edilen malların ihracatı, emeğin ucuzluğu. Gelişmekte olan ülkelerden daha yüksek bir olgunluk seviyesinde, bu ülkelerde piyasa ilişkileri yükseldi.

Yeni sanayi ülkeleri, her şeyden önce,bazı Latin Amerika devletleri: Birçok bakımdan son derece gelişmiş ülkelere ekonomik olarak yaklaşan Meksika, Brezilya ve Arjantin. Sanayi üretimi hacmini ve sanayinin milli gelirdeki payını önemli ölçüde artırdılar. Girişimciler sınıfının konumunu belirgin bir biçimde güçlendirdi.

NIS ayrıca Asya ülkeleri arasındaSingapur, Hong Kong (Çin'in bir parçası olarak), Tayvan ve Güney Kore. Burada, yabancı sermaye önemli bir rol oynamaktadır; bu da imalat sanayiinin büyüme oranını olumlu etkilemektedir. Modern dünyadaki ürünlerin ihracatı üzerine bu ülkeler birçok gelişmekte olan ülke arasında liderlik etmektedir.

En gelişmiş yeni sanayileşmiş ülkelerKore Cumhuriyeti, Meksika, Arjantin, Singapur'dur. Ekonomik açıdan gelişmiş ülkelere çok yakınlar ve İspanya, Yunanistan, Portekiz gibi Avrupa ülkeleriyle paralellik halindeler.

Bu ülkelerden diğerleriAsya devleti. Bunlara Endonezya, Malezya, Filipinler ve Tayland dahildir. Yine de yerel nüfusun önemli bir kısmı tarımsal işlerle uğraşmakla birlikte burada endüstriyel üretimde bir artış var. Ürünlerin ihracatı sürekli olarak artıyor ve ulusal sermayenin temsilcileri pozisyonlarını istikrarlı bir şekilde güçlendiriyor. Yeni sanayileşmiş Asya ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri (Kolombiya, Venezuella, Peru, Şili, Uruguay) ile birlikte bazen ikinci nesil NIS ülkelerine aittir.

Dünya ekonomisinde yeni sanayi ülkeleri, ekonomik kalkınmanın hızlı büyümesinin nedenleri

NIS olgusunun özü, çoğugelişmekte olan ülkeler, ekonominin tarım ve hammadde uzmanlaşmasının üstesinden gelmek, endüstriyel bir kompleks oluşturmak, uluslararası ekonomik piyasalara uyum sağlayabilen bir açık ekonomi modelinin hatalarını ayıklamak. Singapur, Hong Kong, Tayvan ve Güney Kore'nin devleti gibi yeni sanayi ülkeleri NIS'in merkezidir. Bu eyaletlerde böyle bir başarılı perestroika eyleminin bir örneği yeni elektronik teknolojilerin geliştirilmesidir. Bu faaliyeti uygulamak için, mühendislik personeline, sürekli yeniden eğitime tabi yetenekli bir işgücüne ve modern ekonomik sektörde iyi işleyen bir rekabet mekanizmasına ihtiyaç vardı. 1980'in sonlarında "dört ejderha" zaten uluslararası elektronik ekipman ihracatçılarıydı.

Ekonomide NIS'in başarısı için temel koşulvasıflı işçiler için dinamik bir talep dengesi vardı, bu nedenle bu görevi gerçekleştirebilecek ve eğitim uzmanları için öncelikli alanları belirleyebilecek enstitüler vardı. Yüksek nitelikli personel ile donatmak, bu ülkelerde yüksek iş gücü verimliliğinin önemli bir faktörüdür. Asya'nın yeni sanayi ülkeleri, yabancı sermayenin dahil olmadığı ekonominin kollarından neredeyse yoksun bırakıldılar. Sermayenin NIS Asya'ya ihracı, farklı şekillerde gerçekleştirilir: krediler, doğrudan yatırımlar veya yeni teknolojilerin transferi şeklinde. Asya'nın NIS deneyimlerinde, toplumun etno-kültürel, felsefi, tarihsel köklerinin korunmasının, gerçek yapısal değişimler ve sosyal yeniden yapılanma için elverişli koşullar yaratılmasında önemli bir rol oynadığını göstermiştir.

Yeni sanayi ülkeleri ve ekonomik kalkış için mantık 2019

Yeni sanayi ülkeleri ve ekonomik kalkış için mantık 2019

Related news

 • Büyük siyah örümceklerin neyi hayal ettiğini merak ediyorum Hafızanızda Rummage
 • Kalp Çiçeği Havlu Kenarı Modeli Yapılışı Anlatımlı Videolu
 • Pudingli Kedi Dili Pasta Tarifi
 • Kabarık Saçlar Nasıl Kontrol Altına Alınır
 • Derya Baykal Babet Patik Modelleri Ve Yapılışları

 • Yeni sanayi ülkeleri ve ekonomik kalkış için mantık

  Yeni sanayi ülkeleri ve ekonomik kalkış için mantık


  Yeni sanayi ülkeleri ve ekonomik kalkış için mantık

  Yeni sanayi ülkeleri ve ekonomik kalkış için mantık

  Yeni sanayi ülkeleri ve ekonomik kalkış için mantık

  Yeni sanayi ülkeleri ve ekonomik kalkış için mantık

  Yeni sanayi ülkeleri ve ekonomik kalkış için mantık

  Yeni sanayi ülkeleri ve ekonomik kalkış için mantık

  Yeni sanayi ülkeleri ve ekonomik kalkış için mantık

  Yeni sanayi ülkeleri ve ekonomik kalkış için mantık

  Yeni sanayi ülkeleri ve ekonomik kalkış için mantık

  Yeni sanayi ülkeleri ve ekonomik kalkış için mantık

  Yeni sanayi ülkeleri ve ekonomik kalkış için mantık

  Yeni sanayi ülkeleri ve ekonomik kalkış için mantık