Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu 2019

Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu 2019 Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

Belirli bir tanımlama alanına sahip bir işlev, belirli bir kümedeki her bir sayıya x belirli tamamen tanımlanmış sayıda y ile ilişkili olan bir yazışmadır.

Genellikle işlevler Latin harfleriyle gösterilir. Herhangi bir örnek düşünün f. X sayısına karşılık gelen y sayısı belirli bir x noktasında verilen f değeridir. Bunu temsil ediniz: f (x). Fonksiyonun etki alanı D (f) 'dir. X'in argümanı tanımlama alanına ait olduğu f (x) işlevinin tüm değerlerinden oluşan bir alana f değer aralığı denir. E (f) olarak yazılmıştır.

Çoğu zaman, işlev formül kullanılarak belirlenir. Ek kısıtlamalar tanımlanmazsa, formül tarafından verilen fonksiyon tanımının alanı değişkenin tüm değerlerinin kümesi olur ve böyle bir formül geçerlidir.

İki kümenin birleşimi, her öğesi ait olabilen ve bu kümelerden en az birine ait olan bir kümedir.

X fonksiyonunun adlandırılmasından gelen sayıları belirtmek için, bağımsız değişken veya bağımsız değişken olarak adlandırılan bir harf seçin.

Genellikle, değer aralığı ve gösterim kapsamının sayısal kümeler olmadığı alanlar düşünülür.

Bir fonksiyon çalışması yapıldığında, örneklerbir grafik kullanılarak görüntülenebilir. Bir fonksiyonun grafiği, koordinat düzlemindeki noktaların birleşimidir; burada, argümanın, gösterimin tüm alanını "geçip geçtiği" bulunur. Koordinat düzleminin bir alt kümesinin bazı işlevlerin bir grafiği olması için, böyle bir alt kümenin, herhangi bir düz çizgiyle, enine bir çapraz eksene paralel olması gerekir.

Bir işleve bir takımda yetiştiği söylenebilirseböyle bir kümedeki argümanın daha yüksek değeri, işlevin alt değeri, bağımsız değişkenin daha yüksek değerine karşılık geliyorsa, işlevin daha yüksek değerine karşılık gelir ve kümedeki azalan küme karşılık gelir.

Fonksiyonun incelenmesi sürecinde, büyüme ve iniş büyüme aralıkları ve azami uzunluk düşüşü ile işaretlenmelidir.

Bir işlev, varsa çift olarak adlandırılır.Gösterim alanı ile ilgili argüman, f (-x) = f (x) veya notasyon alanı ile ilgili herhangi bir argüman için f (-x) = -f (x) olacaktır. Ek olarak, çiftli fonksiyonun grafiği, ordinat ekseni etrafında simetrik olacaktır ve eşleştirilmemiş fonksiyonun grafiği, noktaya (0; 0) göre simetriktir.

Hatalardan kaçınmak için, fonksiyon incelendiğinde, karakteristik özellikleri bulmayı öğrenmek gerekir. Bunu yapmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

1. Gösterim alanını bulun.

2. Eşleştirme veya aynı uyumsuzluk ve ayrıca periyodiklik için bir kontrol yapın.

3. Fonksiyonun grafiğinin kesişme noktalarını ordinat ve apsis ile bulmak gereklidir.

4. Bu aşamada, fonksiyonun pozitif değerlere sahip olduğu ve nerede - negatif olduğu boşlukları bulmanız gerekir. Bu aralıklara sabit işaretlerle aralık denir. Yani, grafiğin nerede durduğunu - apsis ekseninin üstünde veya altında belirlemelisiniz.

5. Fonksiyonun büyüdüğü aralıklarla ve neyin düştüğü ile ilgili bilgileri çizme görevini büyük ölçüde kolaylaştırır. Bu aralıklara büyüme aralıkları ve iniş aralıkları denir.

6. Şimdi, fonksiyonun bu değerlerini, büyümenin yerine iniş ile değiştirilen noktalarda ya da tam tersi olarak bulmak zorundayız.

Fonksiyonun böyle bir çalışması bir grafik oluşturmayı mümkün kılar. Ek olarak, ekstremum noktalarını bulmak gereklidir. Bu nedir?

Eğer noktanın bazı noktalarından gelen argümanların tüm değerleri için, f (x)> f (x0) eşitsizliği geçerliyse, nokta minimum nokta olacaktır.

Her şey için bir nokta bir nokta iseargümanın değerlerinin belirli bir nokta aralığından, eşitsizliği f (x) <f (x0) geçerlidir. Çoğu zaman ekstremum noktalarındaki grafik bir kambur şeklindedir ve asgari nokta bir depresyondur. Maksimum ve minimum noktalar ekstremum noktalarıdır ve fonksiyonun noktalardaki değeri bir ekstremumdur. Ekstremumdaki fonksiyonun incelenmesi, grafiğin çizilmesinde büyük bir yardım sağlar.

Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu 2019

Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu 2019

Related news

 • Propolisin şist üzerinde su özü: açıklama, kullanım talimatları ve yorumlar
 • Sultan Çorbası
 • Dünyanın en küçük 10 ülkesi
 • Eski Kazaktan Eldiven Yapımı
 • Gebeliği ertelemek isteyen kadınlar için

 • Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu


  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu

  Yeni başlayanlar için araştırma fonksiyonu