Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama 2019

Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama 2019 Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama

Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama

Mazut M40, bu kategorideki diğer yanıcı materyallerin tümü gibi yüksek kalorili yakıtlara aittir.

Genel bilgi

Yakıt yağı görünüşte koyu kahverengidir.karbenler, hidrokarbonlar, karboidler ve diğer maddeler karışımı. Biz işaretleri M40 ve M100 fuel oil karşılaştırırsanız, ilk kategori çok kazanç olduğunu. Flaş M40 sıcaklık sınırı - santigrat 90 derecedir, ve bir maddenin yanma ısı 39 000 500 40 kJ / kg aralığındadır. Mekanik katkıların sayısı% 1'den fazla değildir. Bu sınırın aşılması özellikleri azalacaktır. malzemenin depolanması için özel gereklilikler gösterilmemiştir, fakat, çok uzun yağ nem ile beslenen gerçeğine yol açabilir.

mazut m40

Akaryakıt

Şu anda, petrol üretimi çok iyi gelişmiştir. Ham petrol şu anda kullanılan hemen hemen tüm yakıtların kaynağıdır, ancak petrol kendisi de aynı amaçlarla kullanılamaz. Hammaddeyi uygun yakıt haline getirmek için özel işleme yöntemleri gereklidir. Petrol işleme sürecinde, atık olarak kabul edilen materyal kalır. Yakıt yağı M40, M100 ve M200. Geri dönüştürülmüş olan bu malzeme atılmamalı, kazan daireleri için yakıt olarak kullanılmıştır.

siyah yağ m40 fiyat

Bu hammaddenin bileşimi hakkında konuşursak,% 87'ye kadar karbon,% 11.1'e kadar hidrojen ve% 1'e kadar oksijen ve azot bulunur.

Hem yağ hem de yakıt yağınınkükürt (SO2) yüzdesine bağlı olarak iki sınıfa ayrılır. Düşük kükürtlü yakıt çıkarılır - maddenin hammadde içeriği% 1'e kadar çıkmaktadır. Yüksek kükürt yakıtı, yanıcı bir malzemedir ve içerisinde kükürt içeriği% 2.5'e ulaşmaktadır.

türleri

Mazut M40 ayrıca iki tipte olabilir -düşük viskozite veya yüksek viskozite, yüksek miktarda parafin ve diğer reçineli maddeler ile. Isıtıcılığın viskozitesinin çok önemli bir parametre olduğu unutulmamalıdır. M40 yakıt yağının taşıma kabiliyeti, deşarj kalitesi, hammadde pompalama ve yakma kabiliyeti gibi teknik özelliklerini etkiler. Ayrıca, bu maddenin viskozitesinin artan sıcaklık ile değiştiğini eklemek önemlidir. Bu faktör nedeniyle, M40 fuel oil'in içerdiği işlemlerin çoğu önceden ısıtılır.

Bu malzemenin viskozitesi çok önemli olduğu içinindeks, daha sonra, belirlenmesi için, geleneksel IV viskozite birimleri kullanılır. Bir malzemenin şartlı viskozitesi kavramını oluşturan ve aynı zamanda bu parametrenin belirlenmesi için prosedürü oluşturan GOST vardır.

viskozite

Koşullu viskozitesinin derecesine bağlı olarakFuel oil M40 ve diğer çeşitleri çeşitli markalara ayrılmıştır. Ayrılmanın ana özelliği, her marka için farklı olan akma noktasıdır, ancak her durumda 0 santigrat dereceden daha fazla olacaktır. En viskoz akaryakıt markaları 25 santigrat derece ve üstü sıcaklıklarda donar. Bu parametre nedeniyle ön ısıtma aşamasını geçmek gerekir. Örneğin, bu tür bir akaryakıtın damıtma işleminin gerçekleştirilmesi için, bunun 60-70 derecelik bir sıcaklığa ısıtılması gerekmektedir. Bu derecedeki yakıtın yanması gerekiyorsa, 140 dereceye kadar ısıtmak gerekir.

siyah yağ m40 teknik özellikleri

Bunu teknik olarak da eklemem gerekiyor.Akaryakıtın özellikleri de parlama noktasıdır. Diğer bir deyişle, belli bir sıcaklık eşiğine ısıtıldığında, hammadde, havada kalacak olan hava buharlarına boşalmaya başlayacak ve açık bir ateş yaktığında yanıcı bir karışım oluşturacaktır.

GOST akaryakıt M40

Bir eyalet standardı 10585-2013,Kullanım, güvenlik, petrol yakıtı üretimi ve ayrıca fuel oil kurallarını düzenler. Bu GOST, her markanın yakıt yağına karşılık gelen fizikokimyasal parametreleri de belirler. Bu hammaddelerin akaryakıt M 40 uygulama özellikleri katı kurallar tarafından kabul edilir. Onlar aşağıdaki gibidir:

 • M40'ın 80 santigrat derecedeki kinematik viskozitesi en fazla 59.00 mm olmalıdır.2/ s.
 • Bu markanın akaryakıtındaki kül yüzdesi düşük kül ve 0,02 kül küllüğü için 0,04 olmalıdır.
 • Yakıt yağındaki mekanik katkılar için kütle fraksiyonu yüzde 0,5'ten fazla olmamalıdır.
 • Hammaddelerin bileşimindeki suyun kütle oranı% 1'dir.
 • Ayrıca, M40 yakıtı, suda çözünmüş olan herhangi bir alkali veya asit içermemelidir.
 • Bu marka akaryakıt içindeki hidrojen sülfür içeriği 10 mg / kg'ı geçmemelidir.
 • M40 yakıtı için açık potadaki parlama noktasının 90 derece olduğu, ancak kapalı bir flaşta mümkün olmadığı not edilmelidir.

akaryakıt m40 gost

GOST uyarınca güvenlik

GOST güvenlik parametrelerini de kurarBu ürünün işlenmesi. Bu belgeye göre, ısıtma yağı insan yaşamı ve sağlığı için çok tehlikeli olarak kabul edilmemektedir ve bu nedenle GOST 12.1.007'ye göre sadece 4 tehlike kategorisine uygulanır. Bu belgede, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ve çalışma alanında havadaki hidrokarbon buharlarının konsantrasyonunun bu materyaller için düzenleyici belgeler tarafından düzenlenmesi gerektiği de belirtilmiştir.akaryakıt teknik özellikleriAkaryakıtın olumsuz etkilediği dikkat çekicidir.mukoza zarını tahriş eder, bunun yanı sıra uzun süreli etkileşim ile kişinin cildinde kötü bir etkisi vardır. Bundan sonra, bu ham maddeyle çalışmak için eldivenlerin yanı sıra göz ve burun için de korunmanız gerekir. Bu yağın çevreye uygun bir sıcaklıkta girmesi durumunda, akaryakıt ya da hava ile zehirli bileşikler oluşturamadığı önemlidir.

M40 ve M100 yakıtı

Yakıt yağı, petrol rafinasyonundan veBirkaç marka var, bunlardan birinin diğerini aşması mantıklı. Şu anda M40 markasının M100 markasından daha iyi olduğuna inanılmaktadır. Bu hammaddenin temel özellikleri viskozite, su ve sülfür içeriği, kül içeriği, parlama noktası ve donma noktası vb. Olduğundan, bu parametreler karşılaştırılmaktadır.

ısıtma yağı m40 özellikleri uygulama

M40 markasının viskozitesi, M100 kalitesinden daha azdır. Bu, 40. akaryakıt yağında, dizel kısmının% 10 ila 15'inin ilave edildiği ve akışkanlığı artıran ve dökülme noktasını 15 derece, yani sadece 10 santigrat derece azalttığı gerçeğiyle başarılır. Sırasıyla, M100 25 de donuyor0Her zaman ısıtmak için gerekli olan şey yüzündenHammadde ve ulaşım ile ilgili sorunlar var. M40 aynı zamanda iyi hava koşullarına sahip olmak, çok zorlanmadan taşınabilir. Aynı nedenden ötürü, M100 akaryakıt yağının çalışma sıcaklığının 60 ila 70 derece arasında olduğu ortaya çıkıyor. M40 yakıtı, bunun altında 20 derecelik bir sıcaklıkta çalıştırılabilir. Bu, tabii ki, yanma maliyetini azaltır.

Bu hammaddenin maliyeti o kadar yüksek değil,Bu bir atık olarak kabul edilir. Buna ek olarak, akaryakıt çok uzun süre depolanırsa düşer, çünkü depolama sırasında nem ile doyurulabilir, bu da özelliklerini büyük ölçüde kötüleştirecektir. M40 akaryakıt fiyatının fiyatı 1 ton malzeme için 5500 bin ruble ila 12 bin 000 rubledir.

Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama 2019

Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama 2019

Related news

 • Karadeniz Bölgesinde Nişan Adetleri
 • 39-FZ Menkul Kıymetler Piyasasında Federal Kanun: ana hükümler
 • Öksürükten solunum
 • Halat Kes: Pasaj, Başarılar, Resimler
 • Çocuklar için diz pedleri - silindirlerde veya bisikletlerde güvenli sürüş garantisi

 • Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama

  Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama


  Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama

  Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama

  Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama

  Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama

  Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama

  Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama

  Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama

  Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama

  Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama

  Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama

  Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama

  Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama

  Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama

  Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama

  Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama

  Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama

  Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama

  Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama

  Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama

  Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama

  Yakıt yağ M40: GOST, özellikleri, uygulama