Ve Sendikaların Kölelik Büroları Dediği Özel İstihdam Büroları Yasalaştı... Peki Neler Getiriyor 2019

Ve Sendikaların Kölelik Büroları Dediği Özel İstihdam Büroları Yasalaştı... Peki Neler Getiriyor 2019

Ve Sendikaların Kölelik Büroları Dediği Özel İstihdam Büroları Yasalaştı... Peki Neler Getiriyor 49 26.01.2019, 03:56

Ve Sendikaların 'Kölelik Büroları' Dediği Özel İstihdam Büroları Yasalaştı... Peki Neler Getiriyor?

 • Kabul edilen yasayla birlikte, özel istihdam bürosu ve geçici iş ilişkisi kurma izinlerinin hangi hallerde iptal edileceği düzenleniyor.

 • Özel istihdam bürosu kurma izni; aranan şartların kaybedilmesi veya taşınmadığının sonradan anlaşılması, izin almadan faaliyetin yürütülmesi, istisna tutulan meslek mensupları dışında iş arayanlardan ücret alınması veya menfaat sağlanması, iş arayanlara ilişkin bilgilerin iş ve işçi bulma faaliyetinden başka bir amaçla toplanması, çalışma izni bulunmayan yabancı işçi çalıştırıldığının tespit edilmesi, 12 ay boyunca hiçbir işe yerleştirmeye aracılık yapılmaması halinde, özel istihdam bürosu izni iptal edilecek, 3 yıl süreyle izin verilmeyecek.Kurumca verilen geçici iş ilişkisi kurma yetkisi; iznin iptal edilmesi, işçi sayısının yüzde 10'unun ücretinin ödeme gününden itibaren 20 gün içinde ödenmemesi, bir yıl içinde en az bir işçinin ücretinin en az üç defa sözleşmeyle belirlenen ücretin altında ödenmesi, kayıt dışı işçi çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde geçici iş ilişkisi kurma yetkisi iptal edilecek ve 3 yıl süreyle izin verilmeyecek.

 • Geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptali halinde, devam eden sözleşmelerin uygulanmasına süreler tamamlanıncaya kadar devam edilecek, ancak bu dönem içerisinde geçici iş ilişkisi kurma veya geçici işçi sağlama sözleşmesini uzatma yetkisini kullanılamayacak.

 • Özel istihdam bürosunun kapanması halinde geçici işçi çalıştıran işverene bu durumun tebliğ edilmesiyle geçici iş ilişkisi sona erecek.Kurum tarafından aracılık izni veya geçici iş ilişkisi yetkisi verilmemesi, bu iznin veya yetkinin iptal edilmesi kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 iş gününde yetkili iş mahkemesinde dava açılabilecek.

 • Özel istihdam bürosu, aracılık ve geçici işçi sağlama faaliyeti karşılığı olarak işverenden hizmet bedeli alabilecek. İş arayanlardan ve geçici iş ilişkisiyle çalıştırılan işçilerden menfaat sağlanamayacak ve hizmet bedeli alınamayacak. Ancak özel istihdam bürolarınca, istisna tutulan meslekler ve pozisyonlar için hizmet bedeli alınabilecek.

Ve Sendikaların Kölelik Büroları Dediği Özel İstihdam Büroları Yasalaştı... Peki Neler Getiriyor 2019

Ve Sendikaların Kölelik Büroları Dediği Özel İstihdam Büroları Yasalaştı... Peki Neler Getiriyor 2019

Related news

 • Kapak protezleri göz kamaştırıcı bir gülümseme verecektir
 • İngilterenin nüfusu çokuluslu ve hızla yaşlanıyor
 • Kandil nedir neden kandil kutlanır kandil günleri
 • İzmit Haberleri: Parkta herkesin gözü önünde cinayet
 • Tost Makinesin Kaşarlı Patlıcanlı Gözleme
 • Merkez Haberleri: Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Yaşardan yarıyıl tatili mesajı

 • Ve Sendikaların Kölelik Büroları Dediği Özel İstihdam Büroları Yasalaştı... Peki Neler Getiriyor 9

  Ve Sendikaların Kölelik Büroları Dediği Özel İstihdam Büroları Yasalaştı... Peki Neler Getiriyor


  Ve Sendikaların Kölelik Büroları Dediği Özel İstihdam Büroları Yasalaştı... Peki Neler Getiriyor 48

  Ve Sendikaların Kölelik Büroları Dediği Özel İstihdam Büroları Yasalaştı... Peki Neler Getiriyor 38

  Ve Sendikaların Kölelik Büroları Dediği Özel İstihdam Büroları Yasalaştı... Peki Neler Getiriyor 16

  Ve Sendikaların Kölelik Büroları Dediği Özel İstihdam Büroları Yasalaştı... Peki Neler Getiriyor 50

  Ve Sendikaların Kölelik Büroları Dediği Özel İstihdam Büroları Yasalaştı... Peki Neler Getiriyor 18

  Ve Sendikaların Kölelik Büroları Dediği Özel İstihdam Büroları Yasalaştı... Peki Neler Getiriyor 28

  Ve Sendikaların Kölelik Büroları Dediği Özel İstihdam Büroları Yasalaştı... Peki Neler Getiriyor 75

  Ve Sendikaların Kölelik Büroları Dediği Özel İstihdam Büroları Yasalaştı... Peki Neler Getiriyor 76

  Ve Sendikaların Kölelik Büroları Dediği Özel İstihdam Büroları Yasalaştı... Peki Neler Getiriyor 5

  Ve Sendikaların Kölelik Büroları Dediği Özel İstihdam Büroları Yasalaştı... Peki Neler Getiriyor 61

  Ve Sendikaların Kölelik Büroları Dediği Özel İstihdam Büroları Yasalaştı... Peki Neler Getiriyor 83

  Ve Sendikaların Kölelik Büroları Dediği Özel İstihdam Büroları Yasalaştı... Peki Neler Getiriyor 41

  Ve Sendikaların Kölelik Büroları Dediği Özel İstihdam Büroları Yasalaştı... Peki Neler Getiriyor 41

  Ve Sendikaların Kölelik Büroları Dediği Özel İstihdam Büroları Yasalaştı... Peki Neler Getiriyor 76