Uluslararası işçilik uzmanlığı 2019

Uluslararası işçilik uzmanlığı 2019 Uluslararası işçilik uzmanlığı

Uluslararası işçilik uzmanlığı

Dünya ekonomisi uyumlu bir gelişim gerektirirher ülkenin Bu, her insanın refahı ve esenliğinin anahtarıdır. Tarihsel olarak, farklı bölgeler belirli tür ürünler üretir. Bu onların üretimlerinin fazlalığını, başka ülkeler tarafından üretilmemiş, üretmedikleri mallar için değiştirebilmelerini sağlar. Yani gezegende kaynakların eşitlenmesi var.

uluslararasıemeğin uzmanlaşmasıBireysel teknolojik süreçlerin, alt sektörlerin ve endüstrilerin belirli bölgelerde farklılaşmasının ve ayrılmasının gerçekleştiği dünya ekonomilerinin bir gelişim şeklidir.

Genel kavram

Uluslararası iş bölümü - uzmanlaşmaDünya toplumu tarafından talep edilen belirli hizmet, mal, teknoloji türlerinin yaratılmasına ayrı ayrı alınan devletler.

Ticari ilişkilerin geliştirilmesi sürecindeÜlkeler bu sürecin üç mantıksal çeşidini geliştirdiler. Bunlar genel, bireysel ve özel işbölümüdür. İlk durumda, bir endüstri uzmanlığı var. Ülkenin sanayi bölgeleri ve ekonomik sektörleri tarafından yürütülmektedir.Emek uzmanlığı

Gelişirken özel iş bölümü oluşurBelirli bitmiş ürün veya hizmetler konusunda uzmanlaşma. Sunulan sürecin tek formu bireysel parçaların, bileşenlerin veya montajların tercihli üretimini temsil eder. En umut verici gelişme alanlarından biri olarak kabul edilir.

İşbölümü uluslararası sistemine katılan devletler, maddi ve maddi olmayan mallarda kendi ihtiyaçlarını karşılamak için daha büyük ekonomik faydalar elde edebilirler.

Tarihsel gelişim

Başlangıçta uluslararası seviyenin uzmanlaşmasıTamamen dallar arası bir doğaydı. Aynı zamanda, değişim bir ana sanayi (sanayi) ve diğeri (tarım) arasında gerçekleşti. Bu süreç, XIX yüzyılın 70-80'leri için tipikti.İşbölümü ve uzmanlaşmanın nasıl olduğunu açıklar

Bunu bilmek deneyinİşbölümü ve uzmanlaşmanın nasıl olduğunu açıklar.şimdiki görünümünü elde ettiler. Tarihsel süreçlere girersek, bu hiç de zor değildir. Yavaş yavaş, uzmanlaşma kayması endüstri içi değişim yönünde gerçekleşti. Geçen yüzyılın 30'unda büyük bir değişim meydana geldi. Bu sırada, değişim önemli bir endüstri (örneğin, mühendislik) ve bir diğeri (örneğin, kimyasal üretim) arasında gerçekleşmeye başladı.

XX yüzyılın 70-80'lerindeSektör içi uzmanlaşma. Bilimsel ve teknolojik ilerleme, ticaretin özelliklerini belirledi. Teknolojik ve pozzular uzmanlaşma özellikle yaygındı. Piyasa ekonomileri olan gelişmiş ülkelerde, ihracattaki bu ürünler en az% 40'tır.

Gelişim seviyesinin göstergeleri

Uluslararası işçilik uzmanlığıbirkaç temel göstergeyle belirlenir. Bunların en yaygın olanı, uluslararası işbölümü geliştirme katsayısıdır. Ülkenin dünya ticaretindeki ağırlığını gösterir, bu da aynı devletin tüm ülkelerin milli gelirindeki payı ile karşılaştırılır. Gösterge 1'i aşarsa, bu, dünya değişim süreçlerinde ülkenin (ortalamaya göre) katılımının yüksek olduğunu gösterir.İşbölümü ve faaliyetlerin uzmanlaşması nasıl etkiledi?

Uluslararası uzmanlaşmanın katılımını değerlendirmekbütün bir gösterge sistemi uygulanır. Bunlar endüstriyel üretimin göreceli uzmanlaşma katsayısını içerir. Dış ticaretteki her bir emtianın nispi ağırlığını karşılaştırarak elde edilir.

Ayrıca sunulan göstergelereÜlkenin parçalarının uluslararası cirodaki payının katsayısı, kısımları. Ayrıca, ithal ve ihraç edilen malların ihracat kotası ve aralığı (ürün çeşitliliği) tahmin edilmektedir.

Ülkeleri gruplara ayırmak

Yirminci yüzyılın ilk yarısından itibaren izlenebilir,İş bölümü ve uzmanlaşmasıher durumun durumu hakkında. Sonuç olarak, tüm ülkeler 3 ayrı gruba ayrıldı. Bunlardan ilki, imalat sanayinde ürünler üretmede uzmanlaşan ülkelerdir. İkinci grup, ana bölümünü ekstraksiyon endüstrisine ihraç eden devletleri içeriyordu. Aynı zamanda, tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde uzmanlaşmış bir grup ülke ön plana çıktı.Emek verimliliğinin uzmanlaşması

Şu anda dördüncü grupta da yer alıyor. Dünya pazarını listelenen ülkeleri, listelenen üç grubun ürünleri ile birlikte içerir. Bunlar gelişmiş ülkeler, örneğin ABD, İngiltere, Fransa, Kanada vb.

Ülkelerin gruplarda uzmanlaşması

Dünya pazarındaki yerleşik bağlantılar sayesinde, belirli bir ihracat yönelimi olan bazı ülkeler tek tek sıralanmaktadır. onlarınişbölümübu durumların tedarik edilmesine izin verildiyüksek teknoloji ekipman, makineler, makineler, ev aletleri ve kimyasal bileşenler. Örneğin, uçak ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve yüksek sınıf otomobiller tarafından üretilir ve satılır - Japonya, İsveç, Almanya, ABD, vs.Üretimin işgücü uzmanlığı bölümü

İkinci grup devletleri içerir,Toprakları güçlü mineral kaynaklarının geliştirilmesi aşamasındadır. Bu ülkeler, bu tür hammaddeleri minimum düzeyde işliyor. Buna Afrika, Orta Doğu, vb. Petrol üretim bölgeleri de dahildir. Çeşitli mineraller (kömür, cevher, altın vb.) İsveç, Kanada, Avustralya'ya satılmaktadır.

Dünya pazarında satılan üçüncü grup ülkelerde,Tamamen tarım ürünleri pazarı, Asya, Latin Amerika ve Afrika ülkelerine çarptı. Bu ürünler, örneğin, Kanada, Batı Avrupa ülkeleri, Avustralya gibi gelişmiş ülkeler tarafından da dünya pazarına sunulabilir.

Uzmanlığın amacı

Istikrarlı gelişme uluslararası tarafından sağlanabiliruzmanlaşma. Emeğin Verimliliğiher ülke artırabilirÇeşitli ürünlerin üretiminin uygulanabilir yönlerinde kaynak yoğunluğu. Böylece devletin uzmanlaştığı malların yüksek kalitesini elde etmek mümkündür.Uluslararası işçilik uzmanlığı

Bu süreçler ortaya çıkmasını engellertek monokültür ekonomisi. Her ülke kendi özel ekonomik kompleksini, faaliyetlerinin yönünü oluşturur. Ancak, sadece ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde olumlu bir etki mümkündür. Aksine, ulusal ekonomilerin gelişmesi, bu şartlarda, dar bir uzmanlığa, tekdüze bir faaliyet odağına kaymaktadır.

Bu konuda uluslararası uzmanlıkGelişmekte olan ülkeleri ekonominin çok sektörlü bir yapısını oluşturmak için teşvik etmek. Bu ülkelerin liderliği endüstrilerin optimal oranını seçmelidir. Bu ayarların uygulanması gerçekten zor olsa da.

Oluşum faktörleri

Emek uzmanlığı kavramıbir dizi faktörün katılımıyla oluşturulmuştur. Öncelikle, mevcut ve üretim kapasitesinin devreye alınması, işgücü kaynaklarının sayısı ve niteliği, gelişimleri için öngörülebilir.Emek uzmanlığı kavramı

Uzmanlaşmanın gelişimini etkileyen ikinci faktör, milli gelir düzeyidir. Ayrıca burada devlet ekonomisi içinde birikim ve tüketim süreçleri vardır.

Bir sonraki faktör iklimselkoşullar, toprak, mineraller. Mevcut ekonomik bağları, olası gelişimlerini dikkate alıyoruz. Belli bir durumda daha elverişli faktörler belirlendiğinde, daha dengeli bir şekilde, uluslararası düzeyde işgücünün uzmanlaşmasına ve bölünmesine katılmasıdır.

Modern dünya uzmanlığı

Modern dünya emek uzmanlığıbirçok değişiklik sonucu olduuluslararası toplumun endüstriyel ve tarımsal faaliyetleri. Geçtiğimiz birkaç on yılda dünya üretimi ile çözülen ana konular, artan karların peşinde koşmak, maliyetlerde düşüş ve ucuz işgücü arayışı olmuştur.

Tüm bu faktörler, endüstrinin oluşturulmasına yol açtı.yüksek teknoloji üretim döngüleri. Tüketicilere dünya pazarında rekabetçi, yüksek kaliteli ürünler sunmaktadır. Bu endüstriler, dünya uzmanlığının ana taşıyıcıları olarak kabul edilir.

Her eyalet yeni ürün ve hizmetlerin yaratılması onun eğilimler ile tanınır.

Dünya ülkelerinin uzmanlaşması

modernemeğin uzmanlaşmasıSon birkaç yılda tanımlanmıştır. Dünya pazarında çeşitli yüksek teknoloji ürünü ekipman, mal ve hizmetlerin bir dizi büyük tedarikçilerinden biri oldu.

Bugün, otomobil ve kamyonların ana tedarikçileri ABD General Motors, Chrysler, Almanya - Volkswagen, Opel, Fransa - Renault, Peugeot, İngiltere - Rolls-Royce ve ve benzeri

Japonya lider oldudünya düzeyinde makine yapımı endüstrisi. Mitsubishi, Toyota gibi markalar için bilinir. Bu ülkelerin neredeyse tamamı elektronik cihazların satışında liderdir. Bu, ulusötesi şirketlerin dünya üretimi yapısı üzerindeki yüksek etkisini göstermektedir.Emek uzmanlığıayrıca onlara da tabidir.

Uluslararası işçilik uzmanlığı 2019

Uluslararası işçilik uzmanlığı 2019

Related news

 • Trafikte Nasıl Sakin Kalınır
 • Televizyon alırken dikkat edilmesi gerekenler
 • Fransızca haftanın günlerini hatırlamak ne kadar kolay
 • Egzama bacaklarda nasıl tedavi edilir
 • Çanakkale Örgü Anne Yeleği Modeli

 • Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı


  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı

  Uluslararası işçilik uzmanlığı