Tuz üretimi nasıl yapılırTuz üretimi nasıl yapılır
Tuz üretimi nasıl yapılır

tuz üretimi

Yemeklerin ya da gıdaların birçoğunda kullanılmakta olantuz, lezzet vermesinin yanında insan sağlığı açısından da gerekli olan bir maddedir.

Sofralarımızda kullandığımız tuz,Sodyum klorürolarak adlandırılan, kristal bir yapıya sahip kimyasal bir bileşiktir.

Yemek ve gıdalarda kullanılan tuz, birçok alanda yaygın şekilde kullanıldığı için değerli bir ticari ürün haline gelmiştir.

tuz gölü

Tuz üretimi, denizlerdeki çözünmüş olan tuzun ya da kurumuş haldeki iç denizlerdeki tuzun işlemden geçirilmesiyle elde edilmektedir. Kurumuş olan iç denizler, binlerce yıl içinde bulunan tuzun zeminde kalmasına sebep olmuştur.

tuz kaynakları

Buralardakituzun işlenmesiyleelde edilebildiği gibi, halen varlığını sürdüren kurumamış tuz göllerinden de faydalanılmaktadır. Türkiye’dekiTuz gölü,kurumamış olan tuz göllerine iyi bir örnektir.

tuz elde etmek

Lut gölü olarak bildiğimiz göl de kurumamış tuz göllerine çok önemli bir örnektir. En kolay ve basit tuz elde etme yöntemi, göletlerde biriken suyun buharlaşmasının sağlanması, sonucunda da zemininde kalan tuzun toplanarak işlenmesiyle elde edilir.

tuz

İşlenmemiş tuzların içeriğinde zararlı mikroorganizmalar olabileceği için, insanlarda sağlık sorunlarına yol açabilir.

kaya tuzu

Yerküre üzerinde bulunan kayalardan da gri, sarı, turuncu, pembe veya saydam renklere sahipkaya tuzuelde edilebilmektedir. Teknolojik imkanlarla vakum yöntemi kullanılarak hızlıca ayrıştırılan tuz, sanayide kullanılabilir duruma getirilebilmektedir. Daha önceleri iyotsuz olarak kullanılan tuz, günümüzde iyotlu tuz olarak kullanılmaktadır.

Tuz üretimi nasıl yapılırTuz üretimi nasıl yapılır

Related news

 • Bir walker kullanmalı mıyım: pro ve contra
 • Şekerpare Tarifleri Videosu
 • Keçeden değişik çiçekler
 • Size uygun saç kesimini bulun
 • Gravyer Peynirli Sos ve Kanat

 • Tuz üretimi nasıl yapılır

  Tuz üretimi nasıl yapılır


  Tuz üretimi nasıl yapılır

  Tuz üretimi nasıl yapılır

  Tuz üretimi nasıl yapılır

  Tuz üretimi nasıl yapılır

  Tuz üretimi nasıl yapılır

  Tuz üretimi nasıl yapılır

  Tuz üretimi nasıl yapılır

  Tuz üretimi nasıl yapılır

  Tuz üretimi nasıl yapılır

  Tuz üretimi nasıl yapılır

  Tuz üretimi nasıl yapılır

  Tuz üretimi nasıl yapılır

  Tuz üretimi nasıl yapılır

  Tuz üretimi nasıl yapılır

  Tuz üretimi nasıl yapılır

  Tuz üretimi nasıl yapılır