Trafo hesaplamasını yapıyoruz 2019

Trafo hesaplamasını yapıyoruz 2019 Trafo hesaplamasını yapıyoruz

Trafo hesaplamasını yapıyoruz

Tipik bir transformatörün tasarımı basittir. Bir çelik çekirdek, bir tel sargılı iki bobin içerir. Bir sarım primer, ikincisi ikincildir. İlk bobindeki alternatif voltaj (U1) ve akımın (I1) görünümü, çekirdeğinde bir manyetik akı oluşturur. Devreyi birleştirmeyen ve sıfıra eşit bir enerji kuvvetine sahip olan ikincil sargıda doğrudan EMF oluşturur.

trafo hesaplamasıDevre bağlıysa ve tüketim varsa, o zamanBu, ilk bobindeki akımda orantılı bir artışa yol açar. Sargılar arasındaki bu iletişim modeli, transformatörlerin hesaplanmasında yer alan elektrik enerjisinin dönüşüm ve yeniden dağıtım sürecini açıklar. İkinci sargının tüm dönüşleri seri olarak bağlandığından, cihazın sonunda görünen tüm EMF'nin toplam etkisi elde edilir.

Transformatörler düşecek şekilde monte ediliruçları U2 ve EMF göstergelerdeki eşitlik varsayımını almak sağlar - (5% 2), ikinci bir bobinde voltajı küçük bir parçasıdır. n2 ve n1 - U2 sayısı daha / daha az, iki sarmalın sarım sayısı arasındaki fark ne kadar büyük olacaktır.

Tel katmanı sayısı arasındaki bağımlılıkDönüşüm katsayısı denir. Bu (K harfi ile ve gösterilen) aşağıdaki formül ile tanımlanır, yani: K = n 1 / n2 = U1 / U2 = I2 / I1. Genellikle bu şekil, ve böylece, örneğin 01:45 için iki tamsayı oranında benzeyen, bu diğer şekle göre 45 kat daha az rulo bir sarım sayısı. Bu oran akım trafosunu hesaplamaya yardımcı olur.

Elektroteknik çekirdekler iki üretirtipler: W şekilli, zırh, manyetik akışın ikiye ayrılmasıyla ve U şeklinde - ayrılmadan. Muhtemel kayıpları azaltmak için, çubuk katı değil, birbirinden kağıt ile izole edilmiş ayrı ince çelik tabakalardan oluşur. En yaygın olanı silindirik tiptedir: Birincil sarım çerçeve üzerine yerleştirilir, daha sonra kağıt topları monte edilir ve bunun üzerine ikincil bir tel tabakası sarılır.akım trafosunun hesaplanması

Transformatörün hesaplanması bazı sonuçlara neden olabilirkarmaşıklık, ancak tasarımcı-sevgili aşağıda verilen basitleştirilmiş formüllerin yardımına gelecek. Her bir bobin için ayrı ayrı gerilimlerin ve akım kuvvetlerinin seviyelerini belirlemek gereklidir. Her birinin gücü hesaplanır: P2 = I2 * U2; P3 = I3 * U3; P4 = I4 * U4, burada P2, P3, P4 - sargılar tarafından yığılmış güç (W); I2, I3, I4 - akım gücü (A); U2, U3, U4 - voltaj (V).

Hesaplamada toplam gücü (P) kurmaktransformatör, bireysel sargıların indekslerinin toplamını girmeli ve daha sonra kayıpları hesaba katan 1.25'lik bir kat ile çarpılmalıdır: P = 1.25 (P2 + P3 + P4 + ...). Bu arada, P değeri çekirdeğin kesitini hesaplamaya yardımcı olacaktır (sq. Cm cinsinden): Q = 1.2 * cor.k.P

Ardından dönüş sayısını belirleme prosedürünü takip edern0 formülüne göre 1 volt: n0 = 50 / Q. Sonuç olarak, bobin dönüşlerinin sayısı bilinir. İlk olarak, transformatördeki voltaj kaybını dikkate alarak, aşağıdaki gibi olacaktır: N1 = 0,97 * n0 * U1
Diğerleri için: N2 = 1.3 * n0 * U2; n2 = 1.3 * n0 * U3 ... Herhangi bir sargının iletkeninin çapı aşağıdaki formülle hesaplanabilir: burada I - akım mukavemeti (A), d - çap (mm).transformatörlerin hesaplanması

Trafonun hesaplanması mevcut gücü bulmanızı sağlargüç kaplamak: 1, = P / U1. Çekirdekdeki plakaların boyutu bilinmemektedir. gerekli maça kutusu sarılma alanı hesaplamak için bulmak için: Sm = 4 (d1 (q) * n1 + d2 (q) * n2 + d3 (q) * n-3 + ......), Sm - alan (metrekare mm. ), pencerede tüm sarımlar; D1, D2, D3 ve D4 - Çapı (mm); n1, n2 n3 ve n4 - sarım sayısı. Bu formül kullanılarak düzensiz sargı, kablo yalıtım kalınlığı, çekirdek pencere lümeninde çerçeve tarafından işgal edilen kısmıdır. alanın elde edilen değere göre kendi penceresinde bobinin bir şekilde yerleştirilmesi için özel bir boyut plaka seçilir. Ve bilmeniz gereken son şey, aşağıdaki formülden elde edilen çekirdek kümesinin (b) kalınlığıdır: b = (100 * Q) / a, burada a orta plakanın genişliğidir (mm cinsinden); Q - sq. Bu yöntemdeki en zor şey, bir transformatör hesaplaması yapmaktır (bu, uygun çerçeve boyutuna sahip bir çubuk elemanının aranmasıdır).

Trafo hesaplamasını yapıyoruz 2019

Trafo hesaplamasını yapıyoruz 2019

Related news

 • Piyade ustası ana ordu
 • 5 yaşındaki çocuk annesinin hayatını kurtardı
 • Doğtaş mutfak köşe takımları fiyatları
 • Ada Kek Tarifi
 • Yemeğin Tuzu Fazla Kaçarsa Ne Yapmalı

 • Trafo hesaplamasını yapıyoruz

  Trafo hesaplamasını yapıyoruz


  Trafo hesaplamasını yapıyoruz

  Trafo hesaplamasını yapıyoruz

  Trafo hesaplamasını yapıyoruz

  Trafo hesaplamasını yapıyoruz

  Trafo hesaplamasını yapıyoruz

  Trafo hesaplamasını yapıyoruz

  Trafo hesaplamasını yapıyoruz

  Trafo hesaplamasını yapıyoruz

  Trafo hesaplamasını yapıyoruz

  Trafo hesaplamasını yapıyoruz

  Trafo hesaplamasını yapıyoruz

  Trafo hesaplamasını yapıyoruz

  Trafo hesaplamasını yapıyoruz

  Trafo hesaplamasını yapıyoruz

  Trafo hesaplamasını yapıyoruz

  Trafo hesaplamasını yapıyoruz

  Trafo hesaplamasını yapıyoruz

  Trafo hesaplamasını yapıyoruz

  Trafo hesaplamasını yapıyoruz

  Trafo hesaplamasını yapıyoruz