Toplam talep ve onu etkileyen faktörler 2019

Toplam talep ve onu etkileyen faktörler 2019 Toplam talep ve onu etkileyen faktörler

Toplam talep ve onu etkileyen faktörler

Toplam talep, ekonomide üretilen ürün ve hizmetler üzerindeki tüm tüketici harcamalarının toplamıdır.

Bu gösterge aşağıdaki bileşenleri içerir:

- Tüketici hizmetleri ve mallarına olan talep;

- Devlet tarafından sağlanan hizmet ve mal talebi;

- Yatırım ürünleri talebi;

- İhracat mallarına olan talep, yabancılar tarafından satın alınan ve yerli tüketiciler tarafından satın alınan malların miktarı arasındaki farktır.

Toplam talebi ve onu belirleyen faktörleri daha ayrıntılı olarak ele alalım. Her şeyden önce, fiyat faktörleri tüketilen ürünlerin miktarını etkiler.

 1. Faiz oranı etkisi - fiyatlar etkilenirüretim hacminde faiz oranı üzerinden. Malların maliyetini artırmak, insanların nakit akışlarını artırmaya çalıştıkları gerçeğini doğurmaktadır. Yani, para talebi artıyor. Fakat nüfusun gelirleri beklentiler doğrultusunda büyümezse, tüketici harcamaları ve yatırım miktarı azalır.
 2. Nakit bakiyelerinin veya servetin etkisi -öncelikle tüketicilerin maliyetlerini etkiler. Örneğin, fiyatların artmasıyla satın alma gücünde bir düşüş olurken, para kademeli olarak değer kaybeder. Nüfusun birikmiş finansal varlıkları, özellikle tahviller, zaman hesapları vb. Başlangıçta çok daha düşüktür. İnsanlar sonunda evde daha da para kazanıyorlar.
 3. İthalat alımlarının etkisi - ihracatın değerini etkiler. Fiyatlardaki artışla birlikte, yabancı mallara yönelik artan talep ve iç piyasaya olan düşüşler söz konusudur.

Ancak sadece ürün ve hizmetlerin maliyetinden değilTüketici maliyetlerine bağlı. Toplam talebin fiyat dışı faktörleri farklıdır. Bunlar etkileyen elemanları üzerinde bu göre gruplara ayrılır.

 1. Hanehalkı ürünlerinin tüketim hacmini etkileyen faktörler.

- Tüketicilerin refahı - insanlar harcamafonları, sahip oldukları varlıkların değerine bağlı olarak (emlak, bono, hisse). Dolayısıyla, fiyatlarındaki keskin düşüş, insanların daha az harcamaya ve daha fazla tasarruf yapmaya başlamasına yol açıyor.

- Tüketici beklentileri - tahminlere bağlıinsanlar. Yakın gelecekte, gerçek gelirde bir artış olacağını düşünürlerse, tüm mallar için toplam talep büyür. Buna göre, tam tersine, ekonomide bir kriz beklentisi, insanların tasarruf biriktirmeye başlamasına yol açmaktadır.

- Alıcının borçları - Eğer insanlar çok sayıda krediye sahipse, önceki satın alımlarda taksitler halinde, toplam talep keskin bir şekilde azalır.

- Vergilendirme - Gelir vergisi azaltılmış oranlar insanların malları satın almak için daha fazla para olacağı gerçeğine götürür.

2. Yatırım maliyetlerinde değişiklik yapan fiyat dışı faktörler.

- Faiz oranları - arttıkçayatırım maliyetlerinin azaltılması. Örneğin, para miktarını azaltmayı düşünün. Bu faktörün etkisi altında faiz oranı artar, katkılar azalır.

- Beklenen yatırım getirisi - toplam talep iyimser tahminlerle büyüyor.

- İşletmelere uygulanan vergiler - büyümeleri, firmaların ve çalışanlarının harcamaya istekli olduğu tutarlar azalır.

- Üretimde teknolojiler - herhangi bir yenilik, şirketin daha fazla yatırım yapmaya hazır olmasına katkıda bulunur.

3. Kamu harcamalarındaki değişikliklerle ilişkili faktörler. Hükümet ulusal ürünleri satın almaya karar verirse, ülkedeki toplam talebi artıracaktır.

4. Net ihracat alımlarında değişikliklere neden olan fiyat dışı faktörler.

- Yabancı ülkelerde milli gelir - artması ile birlikte bu ülkede taleplerin ihracat ürünleri için artması olasılığı bulunmaktadır.

- Döviz kurları - tüketicilerin seçimini etkiler. İnsanlar hangi malların satın alınacağına karar verir: ithal veya yerli.

Böylece, toplam talep sürekli olarak çok sayıda faktörden etkilenmektedir.

Toplam talep ve onu etkileyen faktörler 2019

Toplam talep ve onu etkileyen faktörler 2019

Related news

 • Simit Tadında Pizza Poğaça
 • Ikizler burcu ve aşk
 • Pamela - her vesile için bir meyve
 • Constellation Dolphin - küçük ama ilginç
 • Baklava Kaç Dakikada Pişer

 • Toplam talep ve onu etkileyen faktörler

  Toplam talep ve onu etkileyen faktörler


  Toplam talep ve onu etkileyen faktörler

  Toplam talep ve onu etkileyen faktörler

  Toplam talep ve onu etkileyen faktörler

  Toplam talep ve onu etkileyen faktörler

  Toplam talep ve onu etkileyen faktörler

  Toplam talep ve onu etkileyen faktörler

  Toplam talep ve onu etkileyen faktörler

  Toplam talep ve onu etkileyen faktörler

  Toplam talep ve onu etkileyen faktörler

  Toplam talep ve onu etkileyen faktörler

  Toplam talep ve onu etkileyen faktörler

  Toplam talep ve onu etkileyen faktörler

  Toplam talep ve onu etkileyen faktörler

  Toplam talep ve onu etkileyen faktörler

  Toplam talep ve onu etkileyen faktörler

  Toplam talep ve onu etkileyen faktörler

  Toplam talep ve onu etkileyen faktörler

  Toplam talep ve onu etkileyen faktörler

  Toplam talep ve onu etkileyen faktörler

  Toplam talep ve onu etkileyen faktörler

  Toplam talep ve onu etkileyen faktörler

  Toplam talep ve onu etkileyen faktörler