Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi 2019

Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi 2019 Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

Tolcott Parsons'un yapısal işlevsel analizi

Modern sosyoloji,farklı toplumsal bilgi kavramlarının bir arada var olması. Şu an sosyolojik fikirlerin sürekliliği, toplum hakkındaki öğretilerin çok gelişmesinin temelini oluşturmaktadır. Bu ilerlemeye önemli bir katkı konsepti - seçkin Amerikalı bilim adamının son yüzyılın ortasında formüle ettiği Parsons'un yapısal ve fonksiyonel analizi - tarafından yapıldı. Bugün, Tolcott Parsons bilim dünyasında sosyolojik bilimlerin klasiklerinden biri olarak tanınmaktadır. Modern dünyayı sosyolojik olarak tüm çeşitliliğinde bilmek için gerekli metodolojik bir araç olan fonksiyonel analiz olan ayrıntılı bir kavram yarattı.

Bu kavramın merkezi,sistematik, kendisiyle birlikte sosyal denge, çatışma, uzlaşma ve bir sistem olarak toplumun evrimi üzerine araştırma alandadır fikir ve konuların bütün kompleks ilişkilidir.

Parsons, önce fonksiyonel analizle uğraşır.metodolojik bir kaynak olarak, ekonominin ve toplumun gelişimindeki rolünün ana konusunun verildiği Henderson-Pareto teorisini araştırıyordu. Daha sonra bu konu ekonominin analizine sistematik bir bakış açısı ile tam olarak yaklaşan Schumpeter tarafından devam ettirildi.

Parsons, bilim adamlarının sonuçlarını özetleyerek,sistematikliğin toplumsal eğilimleri tek başına açıklayamadığı inancı, bu nedenle sistem analizinde toplumsal işlevlerin incelenmesinin bileşenlerini dahil etmek gerekir. Böylece bu karmaşık teorik eğitim doğdu - "yapısal ve fonksiyonel analiz". Özü modern sosyal yaşamda gözlemlenen yasaları ve eğilimleri incelemek için evrenselcilik yaklaşımında yatmaktadır.

Bu teoride tamamen yeni olan çalışmatoplumun sibernetik yönlerini "kültürel sembolik anlamlar sistemi" olarak tanımladı. Sibernetik yöntem, daha önce keşfedilmemiş istikrar ve toplumsal entropi sorunlarıyla daha kapsamlı bir şekilde başa çıkmayı mümkün hale getirdi.

Parsons-kanıtlanmış fonksiyonel analiz verdisosyal çatışmanın o zamanki popüler sorununa fırsat ve yeni bir bakış. Gerçek şu ki, pozitivizmin yayılması ve yöntemleri, istikrar ve çatışma kategorilerinin yorumlanmasında tek taraflılık ve çelişki yaratmıştır. Bu nedenle, kaos toplumunda bir arada bulunma ve sosyal yaşamın diyalektik yönleri olarak düzen hakkında soru gündeme getirildi. Çatışmanın o zamana kadar geliştirdiği teorisi olan Lewis Coser - Amerikalı iktisatçı ve sosyolog, aslında, Parsons'ın, toplumun kendi bütün olası durumlarının bir istikrarını tüketmediğini savunan fikrini tamamladı. Bu sonuç, özellikle devletlerin çevrimsel değişiklik süreçlerini deneyimleyen ekonomik kalkınma eğilimlerinin doğrulanması açısından önemliydi - kriz dönemleri göreceli ekonomik istikrar dönemleriyle değiştirildi. Bu nedenle, günümüzde ekonomideki fonksiyonel analizler, özellikle risklerin, makroekonomik tahminlerin ve diğerlerinin olasılığını değerlendirmek için ekonomik süreçleri incelemek için gerekli bir metodolojik yöntem olarak hareket etmektedir.

Parsons'ın teorisinde, analiz birimiBireyin somut eylemi, bir bütün olarak soyut bir toplum değil. Bu türden yeni bir yaklaşım, toplumu, bireyin bireysel özelliklerinin bakış açısından değil, psikolojide kabul edilen bir bakış açısından değil, bir bireyin belirli bir durumdaki davranışları açısından analiz etmesini mümkün kılmıştır. Parsons'a göre - toplumsal eylem, belirli işlevlerin etrafındaki toplumdaki bir insan tarafından yerine getirilmesinden dolayı zaman ve mekan davranışında bir lokalizedir. Bu işlevler bağlamında çeşitli yapılar, sosyal mekanizmalar, değer ve kültürel sistemler kesişebilir ve hepsi insan davranışlarını ve toplumsal işlevlerin performansını etkileyebilir.

Bu, tamamen özgün bir yaklaşım olanişlevsel analiz sağladı ve yeni metodolojik paradigması, Avrupa sosyolojisinin temellerini ve geleceğini oluşturdu. Parsons'ın fikirlerinin ünlü takipçileri Max Weber, Wilfredo Pareto, Robert Michels idi.

Genel olarak, Parsons'ın teorisi kendi içinde olsa daBazı soyutlamalar ve biçimciliğin unsurları, modern toplumun analitik çalışmasında çok popüler ve neredeyse talep gören olmaya devam ediyor.

Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi 2019

Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi 2019

Related news

 • İki Renkli Kanaviçe Örgü Modeli Tarifi
 • Yumurtalı Patlıcan Kızartması Tarifi
 • Beyaz İsviçreli Çoban. Sahibi geri bildirimi
 • Burma Baklava Videosu
 • Küçük yaşta adet olma ile Etiketlenen Konular

 • Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi


  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi

  Tolcott Parsonsun yapısal işlevsel analizi