Thanatology ölüm doktrini. Adli tıp 49 12.02.2019, 18:13

Thanatology ölüm doktrini. Adli tıp

Adli tıptatotoloji amaçlanmaktadırDinamikleri ve ölüm aşamalarını incelemek. Bu bilimin en önemli parçalarından biri, ölümün gerçek nedenlerini ve mekanizmalarını belirleyen tanatojenezdir ve aynı zamanda bir kişinin ölümünün koşullarının daha mükemmel bir sınıflandırmasının oluşturulmasına izin verir.

Ölüm kavramı

Ölüm - hayat durdurma. Tüm organların işleyişinin sona ermesi sonucu oluşur ve geri dönüşü olmayan bir süreçtir. Oksijen eksikliğinin bir sonucu olarak, vücut hücreleri ölür ve kanın havalandırılması durur. Bir kalp durması varsa, kan akışı işlevlerini yerine getirmeyi bırakır, bu da doku hasarına yol açar.

Ölüm Bilimi

Thanatolojinin genel kavramları

Thanatology, ölme kalıplarını ortaya koyan bir bilimdir. Ayrıca bu işlem sonucunda organ fonksiyonlarındaki ve doku hasarındaki değişiklikleri inceler.

Adli tıp bilimi, temel bilimin bir parçası olarak davranır, ölüm sürecini ve tüm organizma için sonuçlarını araştırmanın çıkarları ve amaçları doğrultusunda veya bir muayene yürütürken inceler.

Canlı bir organizmanın ölümüne geçiş sırasındafarklı terminal durumları vardır: pre-presonal (oksijen eksikliği ile), terminal duraklama (solunum sistemi fonksiyonlarının ani durması), agonal ve klinik ölüm. İkincisi, kardiyak arrest ve solunumun kesilmesi sonucu oluşur. Organizma yaşam ve ölüm arasındadır ve onunla birlikte tüm metabolik süreçleri ölmektedir.

Bir kimsenin yaşamının sona ermesinden sonra ölmenin doğal olması nedeniyle, adli tıp çeşitli çevresel faktörlerin etkisiyle erken ölüm vakalarını dikkate alır.tıbbi muayene

Klinikten sonra biyolojik bir ölüm var.Bunun sonucunda serebral kortekste geri dönüşümsüz değişiklikler meydana gelir. Hastane koşullarında, özel alet ve aletlerin yokluğunda, gelecekteki ölüm hakkında bir sonuca varmak daha kolaydır. Yetkililerin temsilcileri sıklıkla “ölüm anı” terimini kullanırlar; bu adli tıp, başlangıcın kesin zamanı olarak kabul eder.

Ölüm belirtileri

Tam bitiş zamanını ayarlamak içinYaşam, totoloji tarafından çalışılan ölümün başlangıcındaki belirtileri bilmek gereklidir. Bu öncelikle yönlendirilir: hareketsizlik, nabız ve solunum eksikliği, solgunluk, çeşitli etkilere karşı reaksiyonların tamamen yokluğu.

Ayrıca önemli özellikleri vardır: sıcaklık, 20 ° 'ye indirdi Lyarshe noktalar erken geliştirmek ve geç postmortem değişiklikler (lekelenme, mortis, kokuşma, vs.).

Resüsitasyon ve transplantasyon

reanimasyon

Resusitasyon önlemleri amacıyla alınmıştır.Vücudun fonksiyonları verimini yitirdiğinde insan yaşamının korunması. Aynı zamanda, doktorların yanlışlığı veya yetersizliği nedeniyle süreçte telafisi mümkün olmayan hasarlar ve hasarlar meydana gelebilir. Yargı tanatolojisi, ölümleri değerlendirmek ve daha fazla araştırmaya yardımcı olmak için canlandırma sonucu ölüm koşullarını tanımlamayı amaçlamaktadır. Uzmanın görevi, ortaya çıkan yaralanmaların ciddiyetini ve ölme sürecinde rollerini belirlemektir.

Transplantasyonun özü transplantasyonBir hastadan diğerine organ ve doku. Yasa, bu faaliyetin ancak yaşamı koruma ve vericinin sağlığını normalleştirme şansı bulunmadığı takdirde gerçekleştirilebilmesini sağlar. hayat kurtarma umutları kalırsa travmatik beyin yaralanması ile reanimasyon nakli için kullanılabilecek diğer organlara, korumak amacıyla yapılabilir. Böylece, kemik iliği 4 saat içinde normal işleyişe ve bir güne kadar deri, kemik ve tendonlara geri dönebilir (çoğu durumda, 19-20 saat).transplantasyon

Toatolojinin temelleri, koşulları ve düzeni tanımlarDevlet sağlık hizmetlerinde gerçekleştirilmesi gereken organların nakli ve nöbeti için gerekli önlemleri almıştır. Transplantasyon sadece operasyonda yer alan iki tarafın rızasıyla yapılır. Yaşamı boyunca kendisine karşı olması halinde ya da akrabalarının anlaşmazlıklarını ortaya çıkarması halinde, bağışçının biyomateryalini kullanmak yasaktır.

Organların alınması sadece izinle mümkündürAdli tıp muayenesi bölümünün başkanı ve bilirkişinin huzurunda. Prosedür hiçbir şekilde cesedin şekil bozukluğuna yol açmamalıdır.

Toatoloji ölüm doktrini olduğundanSınav sırasında ele geçirilen organ ve dokular eğitimsel ve pedagojik materyal olarak kullanılabilir. Bu, bu cesedi inceleyen bir adli tıp uzmanının iznini gerektirir.

Ölüm kategorileri

Ölüm bilimi sadece iki ölüm kategorisini ele alır:

 1. Şiddet. Bazı çevresel faktörlerin neden olduğu yaralanmalar ve su yaralanmaları sonucunda ortaya çıkar. Mekanik etkiler, kimyasal, fiziksel ve diğer olabilir.
 2. Şiddet karşıtı. Yaşlılığın başlangıcı, ölümcül hastalıklar veya prematüre doğum gibi fizyolojik süreçlerin etkisi altında gerçekleşir, bunun sonucu olarak fetusun hayatta kalma şansı yoktur.

Şiddet ve şiddet içermeyen ölüm nedenleri

şiddetsiz ölümZorla ölüm üçte ortaya çıkabilirnedenleri, thanatology bilimine göre. Bu cinayet, intihar ya da kaza. Adli tıp uzmanları, her bir vakaya ne tür bir davanın ait olduğunu tespit etmekle meşgul. Bunu yaparken sahneyi denetlerler ve ölüm nedenlerine dair kanıt toplarlar. Bu eylemler, yaşamın sonunun şiddetli yollarla geldiğini doğrulamaya yardımcı olur.

İkinci kategori ani veani ölüm. İlk durumda, yaşamın sonu hastalık sonucu ortaya çıkar. Özellikle, tanının yapıldığı, ancak ölümün başlangıcında geçerli bir neden bulunmadığı. İkinci durumda, ölme, herhangi bir semptom görülmeyen bir hastalıktan gelebilir.

Ölüm türleri

Adli tıp muayenesi

Thanatology bağımlılıktaki ölüm türlerini belirlerbaşlangıcına yol açan faktörlerden. Böylece, yaşamın şiddetli sonu, elektrik akımı ve sağkalım, mekanik hasar ve boğulma ile bağdaşmayan sıcaklıkların etkisine atfedilebilir. Ani ölüm, ölümcül bir sonuca yol açarak, her türlü komplikasyonu olan çeşitli organların hastalıklarına yol açabilir.

Mevcut koşullarda olduğu gerçeğinden dolayıÇok sayıda ilaç kullanılmakta ve çeşitli operasyonlar gerçekleştirilmekte, bir grup uzman tarafından yapılan açılışta derin bir analiz ve cesedin muayenesiyle, toatogenezin belirlenmesi mümkün olmaktadır.Related news

 • Kavala Kurabiyesi Tarifi
 • Ameliyatsız Göğüs Küçültme Bitkisel Çözümler
 • Saray Helvası Tarifi Videosu
 • ÖRME PAPATYALI BARDAK ALTI AÇIKLAMALI

 • Thanatology ölüm doktrini. Adli tıp 38

  Thanatology ölüm doktrini. Adli tıp


  Thanatology ölüm doktrini. Adli tıp 75

  Thanatology ölüm doktrini. Adli tıp 45

  Thanatology ölüm doktrini. Adli tıp 31

  Thanatology ölüm doktrini. Adli tıp 63

  Thanatology ölüm doktrini. Adli tıp 34

  Thanatology ölüm doktrini. Adli tıp 90

  Thanatology ölüm doktrini. Adli tıp 55