Tarihi görünüm türleri: kavramlar ve yorumlar 2019

Tarihi görünüm türleri: kavramlar ve yorumlar 2019 Tarihi görünüm türleri: kavramlar ve yorumlar

Tarihi görünüm türleri: kavramlar ve yorumlar

Dünya görüşü karmaşık bir tiptirDoğası gereği entegre bir eğitim olan ve hem bireysel bilinç hem de kitle bilinci düzeyinde olan bilinç. bilgi, değerler, bilgi, tutum ve düşünme ve davranış, tutum ve inançlar, ve çok daha fazlası kalıpları - Bu ideoloji kavramı, felsefenin tarihsel türleri elemanlarının çeşitli içerdiği gerçeğiyle de tescillendi. Felsefe çalışmaları bilimsel disiplinlerden bir dizi uğraşan nedeni budur: epistemolojik özü felsefesi, tarih ve kültür alanında çalışılan felsefenin tarihsel tipleri, ideolojinin yerel tezahürleri psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi ve diğer bilimler bir dizi tabidir düşünmektedir.

En genel haliyle, tüm tarihsel dünya görüşü türleri, aşağıdaki bileşenlerin ayırt edildiği, neredeyse aynı yapısal bileşime sahiptir:

- genellemelere dayanan bilişselyaşam deneyimi, profesyonel bilgi, beceri ve bilimsel bilgi. Sonuç olarak, her kişinin zihninde bir onlar galip hangi dünyanın belirli resim veya bu (dini, bilimsel, UFO, vs.) özelliklerini belirlemek diğer özellikleri oluşturur.

- normatif değer unsurları oluşurBir kişinin sosyalleşme sürecinde geliştirdiği ve eğitimin sonucu olarak kabul ettiği idealler ve normlar, inançlar ve inançlar. Sosyo-kültürel kimliğinin temeli olan bir insanın düşünme ve davranışı için ölçüt olarak hizmet ederler.

- duygusal-gönüllü kompleks olarak gerçekleşirgenellikle davranışsal belirtiler yoluyla. Değerler, inançlar, tutumlar somut eylemlerde ve onlara eşlik eden duygusal ve duyusal renklere uygun olarak gerçekleştirilir.

- tarihsel görünüm türleri içerirBir kişinin bu durumda diğerlerinden çok, bu şekilde hareket etme arzusunu ve hazır olduğunu ifade eden pratik bir bileşen. Kendisini, öncelikle kişisel tutumlar aracılığıyla ortaya koyar, ancak başlangıçtaki güdü, insanın bakış açısıdır. Her şeyden öte, tutum ve inançların pratik olarak uygulanması, topluma, her bireyin dünya görüşünün niteliği ve özellikleri hakkında topluma “sinyaldir”, o olmadan, basitçe bir soyutlama olacaktır.

Dünya görüşü verildiğinde, bir sistem olarakBireyin evrene olan ilişkisini yansıtarak, davranışını yansıtır, bunun bir dogma olmadığı, dışarıdan da uzay ve zamana aracılık ettiği bir madde olduğu kabul edilmelidir. Bu gerçek, dünya tarihinin temel tarihsel türlerini tanımlamamıza ve oluşumlarının kronolojisini formüle etmemize izin verir.

Tarihsel olarak, ilk dünya görüşü türüdini-mitolojik dünya görüşü, karakteristik özelliği, insanların, mitolojik gelenekler ve dini dogmalar biçiminde onlara ilgi duydukları sorulara cevap vermeye çalıştıklarıdır. Dogma ve efsane, insanın ilk bilgisiydi ve ona, hayatını kurduğu ve kendi düşüncelerini ve davranışlarına karşı tavırlarını şekillendirdiği dünyanın bir resmini ortaya çıkardı. Dünya görüşünün bu biçimi, medeniyetin gelişim düzeyi ve insanın doğanın ustalık derecesi ile oldukça tutarlıdır.

Dünya görüşünün bir sonraki tarihsel formu oldufelsefe. Mitolojiden ve dinden, sadece dünya görüşünün ruhunu ve bilgi ve bilgi miktarını değil, aynı zamanda kişinin cevabı almaya çalıştığı tüm soruları da emer. Bu form, dünya görüşünün önemli bir rasyonelleşmesi, bilimsel düşünceye olan yakınlaşması ve dolayısıyla daha sistematik olarak karakterize edilir.

Dünyadaki felsefi ustalıktan sonraİnsanlık tarafından büyük miktarda bilgi ve bilginin birikimi açısından yetersiz olan felsefe, tek dünya görüş formu olmayı bırakmakta, dünya görüşünün tarihsel türleri, gerçekliği kavramanın tamamen bilimsel biçimleriyle desteklenmektedir. Bilimsel bilginin hızla gelişmesi nedeniyle dünya görüşünün bilimsel şekli yaygınlaşmıştır.

Bugüne kadar, yaygın olarak inanılmaktadırHer birey aynı anda birkaç formun taşıyıcısıdır. Ya da bir kişinin dünya görüşü, tarihsel dünya görüşü türlerinin unsurlarının bireysel bir oranda mevcut olduğu sentezlenmiş bir varlıktır.

Tarihi görünüm türleri: kavramlar ve yorumlar 2019

Tarihi görünüm türleri: kavramlar ve yorumlar 2019

Related news

 • Kiraz Dünyası: Reçelli Gevrek
 • WiFi yönlendiriciyi kendi ellerimizle yapılandırıyoruz
 • Sony Xperia serisinin tanımı: saygı, özellik ve incelemeleri hak eden tüm modeller
 • Siyah Noktalardan Kurtulmanın Doğal Yolları
 • Çayır çiçeği çizmeyi bilmiyor musun Bahar görüntüsü yaratmanın fantastik bir yolunu sunmak

 • Tarihi görünüm türleri: kavramlar ve yorumlar

  Tarihi görünüm türleri: kavramlar ve yorumlar


  Tarihi görünüm türleri: kavramlar ve yorumlar

  Tarihi görünüm türleri: kavramlar ve yorumlar

  Tarihi görünüm türleri: kavramlar ve yorumlar

  Tarihi görünüm türleri: kavramlar ve yorumlar

  Tarihi görünüm türleri: kavramlar ve yorumlar

  Tarihi görünüm türleri: kavramlar ve yorumlar

  Tarihi görünüm türleri: kavramlar ve yorumlar

  Tarihi görünüm türleri: kavramlar ve yorumlar

  Tarihi görünüm türleri: kavramlar ve yorumlar

  Tarihi görünüm türleri: kavramlar ve yorumlar

  Tarihi görünüm türleri: kavramlar ve yorumlar

  Tarihi görünüm türleri: kavramlar ve yorumlar

  Tarihi görünüm türleri: kavramlar ve yorumlar

  Tarihi görünüm türleri: kavramlar ve yorumlar