Suçların sınıflandırılması 2019

Suçların sınıflandırılması 2019 Suçların sınıflandırılması

Suçların sınıflandırılması

Suçların sınıflandırılması, onlarınbelirtilen kriterlere göre gruplara ayrılır. Bu önlem, sistem ihlalleri hakkında anlaşılır ve anlaşılabilir bilgi sağlar. Aşağıdaki yasadışı eylemler grubu bulunmaktadır:

1. Kategorilere göre suçların sınıflandırılması. Bu grup aşağıdakileri içermektedir:

 • Az miktarda şiddet içeren suçlar. Özellikle, bunlar, ihlal veya kasıtlı olarak işlenen yasadışı fiillerdir ve bu cezalar düzeltme kurumlarında olmaktan iki yıl sonra kurulmuştur.
 • Orta şiddette suçlar. Özellikle, bunlar beş yıl içinde cezaevinde cezalandırılacak cezalandırma kurumlarında olmak üzere, pervasız ya da kasıtlı hukuka aykırı eylemlerdir.
 • Ağır suçlar. Bunlar yasadışı eylemler, cezalandırma kolonilerinde on yıl içinde kurulan azami cezadır.
 • Özellikle ciddi suçlar. Özellikle, bunlar kasıtlı eylemler, cezası on yıl veya daha fazla.

2. Komisyon mekanizması ile suçların sınıflandırılması. Bu grup aşağıdakileri içermektedir:

 • Bir kerelik veya basit bir suç. Yani, yasadışı eylemin başlangıcının ve sonunun tesadüfleri var. Örneğin, sözlü bir hakaret olabilir.
 • Karmaşık bir suç. Yani yasadışı hareketlerin başlangıcı ve tamamlanması zaman içinde çakışmaz. Devam eden suçlar var. Örneğin, mülkiyetin tesislerdeki kısımlardan kaldırılması budur. Devam etmekte olan suçlar da var. Örneğin, çölleşme.

3. Suçların suçluluk halindeki sınıflandırılması. Bunlar özellikle şunlardır:

 • Yasadışı eylemler kasıtlı olarak işlendi.
 • İhlaller tarafından yürütülen, kanuna aykırı eylemler.
 • Her iki suçluluk ile de hareket eden eylemler. Örneğin, bir kişi kasıtlı olarak bir suç işlediği hukuka aykırı eylemler gerçekleştirir.
 • Zararın masum olarak tanınması. Örneğin, bir kişi yasadışı eylemlerde bulunduğunu fark etmedi.

4. Böyle bir özellik ile sınıflandırma, genel bir tecavüz nesnesi olarak. Genel bir nesne, insanlığın (soykırımla), yaşamın (cinayet işlerken), mülkün (soygun içinde) güvenliği olabilir.

Bilgisayar suçlarının bir sınıflandırması da vardır. Bu alandaki yanlış eylemler şunlardır:

 • Siteleri kesmek. Aynı zamanda, sitenin içeriği hem değişebilir hem de değişmeyebilir.
 • Tarak. Yani başka yasadışı kullanımına amacıyla, banka kartları ile işlemler için gerekli olan adam kaçırma özel detaylar.
 • Cracking. Yani, daha sonra ücretsiz kullanımı amacıyla, yazılımda bulunan özel korumanın kaldırılmasıdır.
 • İnterneti kullanmak için diğer kişilerin kimlik bilgilerini kaçırmak.
 • Nyuking. Yani, internete bağlı bir bilgisayar tarafından "hizmet reddine" neden olan belirli eylemler.
 • Spam. Reklam veya başka bir karaktere sahip mesajların kitle dağılımı.
 • Diğer kişilerin mesajlarını bir e-posta kutusuna okumak.

İşlenen suçların nitelikleri türleriİnternet şu anda henüz tam olarak oluşmadı. Bu, bilgisayarların nispeten yakın zamanda ortaya çıktığı gerçeğiyle bağlantılıdır. Bilgi ve veri alışverişinde daha fazla yeni yol var. Aynı zamanda, hackerlar da becerilerini geliştirirler. Bugüne kadar, bilgisayar suçları için ceza sistemi yetersiz bir şekilde hata ayıklanmıştır. Aynı zamanda, incelenen yasadışı eylemlerin sınıflandırması da kusurludur ve eklemeler gerektirir. Ancak, uzmanlar bu problem üzerinde çalışıyorlar. İnternetin kurulu yasalara uygun bir site olacağı varsayılmaktadır.

Suçların sınıflandırılması 2019

Suçların sınıflandırılması 2019

Related news

 • Fallouttaki arkadaşlar 4. Curie ve onun insan olma arzusu
 • Kalbin vakaları. Kalp çarpıntısı: ne yapmalı
 • Adam için mastikten yapılmış kutlama pastası
 • Hurghadadaki Albatross Beach Hotel - Mısır tatilinin kollarındaki incilerden biri
 • Need for Speed: Sıcak İzleme: minimum ve önerilen sistem gereksinimleri

 • Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması


  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması

  Suçların sınıflandırılması