SRO: kendi kendini düzenleyen organizasyonlar nelerdir

SRO: kendi kendini düzenleyen organizasyonlar nelerdir?

SRO (öz düzenleyici kuruluş)Belirli bir endüstri ya da mesleğe ilişkin bir dizi meseleyi düzenlemek amacıyla gönüllü kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler birliği. Düzenleme, kanunla düzenlenmeyen ve hükümet yönetmeliklerine ek olan konularla ilgilenebilir. SRO'nun düzenleyici işlevleri kullanma yeteneği genellikle hükümet tarafından kendisine verilen yetkilerden kaynaklanmaktadır.

Bu nedir?

SRO’nın yaratıldığı ana amaç -Kurumların mesleki faaliyetlerine devlet katılımını en aza indirmek ve aynı zamanda işlerinin kalitesini kontrol eden bir otorite oluşturmak. Üreticilerin tüketicilere karşı sorumluluğu, SRO faaliyetinin ana postülandır. Ürün kalitesinin standartları nedir ve neden gözetilmelidir, tüm piyasa katılımcılarını anlayın. Bu nedenle, kendi kendini düzenleyen kuruluşlar genellikle kendi sektörlerindeki tüm oyuncuların rekabet gücünü arttırmayı amaçlayan standartlaştırma ve ürün sertifikası için kendi kurallarını oluştururlar.

Tarihsel Arka Plan

ABD'de çok sayıda SRO var. Ne American'da özdenetim kuruluşudur ve tam olarak nasıl çalıştığını, belirli bir örnek olarak açıklanabilir. Ana ABD federal düzenleyici kurum - Komisyon Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) için - Menkul endüstri standartları Satıcıları Derneği (NASD) ve Amerikan Borsası (NYSE) değiştirmek için bazı yetkilerini devretme kararı aldı. Birleşmeden - - onlar senetleri ve aracılık hizmetleri, NASD ve NYSE sağlama kurallarına değişiklik siparişi çalışmaları ile ilgili gereklilikleri yürürlüğe sonra yeni bir SRO dönüştürüldü. FINRA bugün finans sektöründe daha geniş bir düzenleyici görevlerinin taşır.

Rusya'da kendi kendini düzenleyen kuruluşlar

Rus örgütlerinin tarihi 1995’te başlıyoryıl, SRO ile ilgili ilk yasa kabul edildiğinde. Kendi kendini düzenleyen kuruluşlar nelerdir, bu geçiş koşullarında hangi görevlerin çözülmesi gerektiği açık değildir. Öz düzenleme enstitüsünün başlatılması, konut kooperatiflerinin, yatırım ve emeklilik fonlarının, tahkim yöneticilerinin faaliyetlerini düzene sokması ve menkul kıymetler piyasasında çalışmaları düzenlemesi gerekiyordu.

inşaat dönemi

Bugün Rusya'da 1 binden fazla SROs var,26 profesyonel sektörde faaliyetlerini sürdürmektedir. İnşaat ve enerji endüstrileri kendi numaralarında liderdir. Ülkede 445 kendi kendini düzenleyen kuruluş ve tasarımcı örgütleri var. Enerji denetimi alanındaki SRO'lar 133 kuruluş tarafından temsil edilmektedir.

Kendi kendini düzenleyen inşaat organizasyonları

Yapım aşamasında öz-düzenleme2009 yılında, inşaat işlerinin devlet ruhsatı kurumu kaldırıldı. Yasal olarak, aşağıdaki alanda SRO inşaatçılar oluşturulması reçete edildi:

• tasarım tahminlerinin hazırlanması;

• mühendislik araştırmaları;

• İnşaat.

tasarımcılar SRO

İnşaatçılar yeniliği takdir etti ve başladıÜyeliklerinin SRO'ya kütle kaydı. İnşaatçıların bir araya gelmesi, endüstrinin krizden hızlı bir şekilde kurtulmasına yardımcı olacak, burası açıkça belli oldu. Gerçekten de, 2 yıl içinde inşaat hacmi kriz öncesi seviyesine geri döndü ve inşaatçılar için ESTP'nin ihale alanının SRO'su tarafından yaratılan proje, siparişlerin zamanında dağıtılması sorununu çözdü.Related news

 • Kaz Tüyü Mont Nasıl Temizlenir
 • Altın Elma (Novosibirsk) - prestijli markaların parfümeri ve kozmetik hipermarket
 • 5 dakikada bacak incelten egzersizler
 • 2019 ev dekorasyon trendlerinin IN ve OUTları
 • Domates Diyeti İle 5 Günde 3 Kilo

 • SRO: kendi kendini düzenleyen organizasyonlar nelerdir

  SRO: kendi kendini düzenleyen organizasyonlar nelerdir


  SRO: kendi kendini düzenleyen organizasyonlar nelerdir

  SRO: kendi kendini düzenleyen organizasyonlar nelerdir

  SRO: kendi kendini düzenleyen organizasyonlar nelerdir

  SRO: kendi kendini düzenleyen organizasyonlar nelerdir

  SRO: kendi kendini düzenleyen organizasyonlar nelerdir

  SRO: kendi kendini düzenleyen organizasyonlar nelerdir

  SRO: kendi kendini düzenleyen organizasyonlar nelerdir

  SRO: kendi kendini düzenleyen organizasyonlar nelerdir

  SRO: kendi kendini düzenleyen organizasyonlar nelerdir

  SRO: kendi kendini düzenleyen organizasyonlar nelerdir

  SRO: kendi kendini düzenleyen organizasyonlar nelerdir

  SRO: kendi kendini düzenleyen organizasyonlar nelerdir

  SRO: kendi kendini düzenleyen organizasyonlar nelerdir

  SRO: kendi kendini düzenleyen organizasyonlar nelerdir

  SRO: kendi kendini düzenleyen organizasyonlar nelerdir