Sosyolojide araştırma metodolojisi 2019

Sosyolojide araştırma metodolojisi 2019 Sosyolojide araştırma metodolojisi

Sosyolojide araştırma metodolojisi

Herhangi bir bilim kendi metodolojisine dayanır - bilimsel bilginin alınması ve işlenmesi için belirli kural ve ilkeler sistemi. Araştırma Metodolojisi- bunlar seçimin yapıldığı bazı kriterlerdirçevredeki dünyanın gerçekleri ve bilimsel bilgi oluşur. Ve bilimde birçok bulgu, olağandışı şeylere farklı olağandışı bir perspektifle bakmak için yeni bir bakış açısı getiren yeni araştırma yöntemleri sayesinde yapıldı. Araştırmanın metodolojisinin dünyayı kesin bir görüşünü, aksine tüm yöntemlerin gereksiz ve yararsız hale geldiği bir olguyu rasyonel bilince dönüştüren bir olguyu temsil ettiği söylenebilir. Bilimin metodolojik temelleri meselesinde vurgulamak için başka önemli olan şey nedir? Araştırmacının, elde edilen sonuçları doğru bir şekilde sunma kabiliyetinin yanı sıra, sonuçların elde edilmesinde etik kurallara uyma yeteneği de vardır, özellikle de bu, insan ve toplumun araştırılması ile ilgili bilimlerde önemlidir.

Şimdi sosyolojik özelliklerini konuşalımaraştırması. Sosyoloji, metodolojinin tanımlanmış ve oldukça zor teyit edildiği bir bilimdir, özel, ancak kendi özünde olan yöntemleri olmamasına rağmen. Fakat gerçek şu ki, sosyolojide verileri toplamak ve analiz yöntemleri büyüktür ve bunlardan doğru olanı seçmek zordur ve bu da bilim insanlarına verilen belirli görevleri yerine getirmek için uygundur. Belki biraz rutin bir büro çalışmasını ihmal eden sosyolog, ampirik verileri toplamak için sahada hemen "koşuyor" ve bilimsel çalışmanın nihai sonucunu zayıf düşürüyor. Sosyologun faaliyeti, açık bir eylem planı oluşturduğu, önümüzdeki araştırmanın görev ve amaçlarını tanımladığı, bunun için en uygun yöntemleri seçtiği ve ardından sosyolojik bir anket düzenlediği ofisten başlar.

Aslında, sosyolojik metodolojiAraştırma, aşağıdaki ana görevlerin ardışık yerine getirilmesini içermektedir: 1) kavramsal bir çerçevenin derlenmesi; 2) araştırma nesnesinin tanımı, birimleri, amaçları ve hedefleri; 3) hipotezin formülasyonu; 4) bir çalışma planının geliştirilmesi ve ampirik verilerin toplanması ve analizi için bir plan; 5) Elde edilen sonuçlar hakkında yetkili bir rapor hazırlamak.

Bir sosyologun araştırmasının metodolojisini belirlerken karşılaştığı her bir görevin anlamını ve içeriğini daha ayrıntılı olarak açıklayalım.

Kavramsal çerçevenin bir karşılaştırması varsayılırteorik bilginin ve konumların ampirik verilere uygun olarak yorumlanarak her durumda temel kavramların yardımıyla formüle edilmesi gereken araştırma nesnesi hakkında doğru bir fikir yaratmaktır. Bu, "alan" verilerinin toplanması yönünü doğru bir şekilde belirlemenize yardımcı olur. Bu süreç, öncelikle ilgi konusu ile ilgili literatürü analiz ederek gerçekleştirilir.

Çalışmanın metodolojisi tanımı varsayaramaç ve hedefleri. Amaç, bilimsel çalışmanın nihai sonucudur ve teorik ve pratik olmak üzere iki aşamadan geçilir. Birincisinde - bu çalışma önemli kavramsal araç için seçilir ve ikinci aşamada Alınan bilginin işlenmesi ve yorumlanması deney sırasında, hem de geliştirmek gerekli önerileri olduğunu.

Araştırma görevlerine gelince, bilim insanının çalışmasını başarmaya bölmek, hedefi belirliyorlar.

Araştırma metodolojisi mutlaka içerirhipotez gibi önemli bir unsur. Ön hipotez olmaksızın, herhangi bir bilimsel araştırma eksik ve hedefe yönelik olmayacaktır. Sonuçta, nihai sonuçlar her zaman çalışmanın formüle edilmiş ön hipotezine karşılık gelmelidir. Sadece o zaman inandırıcı ve güvenilir olacaklar. Bir hipotez formüle edilirken, koşulun kategorik ifadesi "If ...., Sonra ...", yapının ilk kısmı bir koşul olduğunda, ikincisi ise bu durumun bir sonucudur. Son sonuçlar soruşturmayı teyit edebilir veya teyit edebilir, bu durumda hipotez onaylanır veya onaylanmaz. Bununla birlikte, hipotezin doğrulanması, mantıksal kesinliği anlamına gelmez, ancak sadece olasılığını gösterir.

Çalışma planı, önerilen araştırmanın tüm ana görevlerini ve yöntemlerini mantıksal bir sırayla yansıtır, tüm süreci organize eder ve sorumlulukları sanatçıların arasında dağıtır.

Son olarak, çalışmanın metodolojisi içerirYapılan işin sonuçları hakkında yeterli ve detaylı bir rapor hazırlamak. Bu grafikler, belgeler, anketler, testler, form, ve benzeri gibi bir dizi içerir programı dizisini ve ekleri gösteren açıklayıcı bir not, oluşmaktadır

Davranışını ve nihai sonucu belirleyen bilimsel araştırma metodolojisinin en yaygın bileşenlerini tanımlamaya çalıştık.

Sosyolojide araştırma metodolojisi 2019

Sosyolojide araştırma metodolojisi 2019

Related news

 • Tarak Antiv: müşteri yorumları. Bitlerin Antiv tarak maliyeti ne kadardır ve nereden alabilirim
 • Acur dolması
 • Güveçte Kaşarlı Et Sote
 • Kedileri Giydirmenin Zararları
 • İnternetten, öğrencinin ders çalışmasından rahatsız olmadan nasıl kazanılacağı

 • Sosyolojide araştırma metodolojisi

  Sosyolojide araştırma metodolojisi


  Sosyolojide araştırma metodolojisi

  Sosyolojide araştırma metodolojisi

  Sosyolojide araştırma metodolojisi

  Sosyolojide araştırma metodolojisi

  Sosyolojide araştırma metodolojisi

  Sosyolojide araştırma metodolojisi

  Sosyolojide araştırma metodolojisi

  Sosyolojide araştırma metodolojisi

  Sosyolojide araştırma metodolojisi

  Sosyolojide araştırma metodolojisi

  Sosyolojide araştırma metodolojisi

  Sosyolojide araştırma metodolojisi

  Sosyolojide araştırma metodolojisi

  Sosyolojide araştırma metodolojisi