Sivil süreçte ön yargı süreci: görevler, amaçlar ve zaman çizelgeleri 2019

Sivil süreçte ön yargı süreci: görevler, amaçlar ve zaman çizelgeleri 2019 Sivil süreçte ön yargı süreci: görevler, amaçlar ve zaman çizelgeleri

Sivil süreçte ön yargı süreci: görevler, amaçlar ve zaman çizelgeleri

Hak ihlali veya menfaat ihlali durumundaKonu farklı durumlarda restorasyon için başvurabilir. En yaygın korunma yöntemi mahkeme ile başvuruda bulunmaktır. İddianın (şikayet) değerlendirilmesi, çeşitli aşamalarda kurulan kurallara göre gerçekleştirilir. Birincisi ön duruşma. Sivil süreçte bu aşama özellikle önemlidir. Bu aşamayı daha sonra ele alalım.ön duruşma

Genel bilgi

Mahkemeye itiraz,devlet tarafından garanti edilen çıkarları ve hakları koruma yolları. Anayasanın taleplerini yetkili bir makamlara gönderme olanağı sağlanır. Konular hem mülk dışı hem de mülk hak taleplerine uygulanabilir. Bununla birlikte, kuruluşlar kanuna aykırı eylemlere / iktidar kurumlarına ya da yasalara aykırı kararlar aleyhine temyiz etme şansını garanti altına alırlar.

Normatif tabanda

Yetkili kuruluş başvuruyu kabul ederBelirlenen gereksinimlere ve kurallara göre. Davanın yargılanması da kanunun gerekliliklerine uygun olarak yürütülmektedir. Genel olarak, eylemlerin tüm karmaşık bir deneme denir. Mevcut normlar yetkili makamın görev ve yetkilerini belirler, yarışmalarda katılımcıların davranış kurallarını belirler. Tarafların davaya olan bütün ilişkileri ÇKP'de düzenlenmiştir. Kurallar, sivil sürecin sırasını, prosedürlerin diğer özelliklerinin yanı sıra temyiz kararlarının yolları ve vakalarını da belirler. Davacı ve davacı yalnızca davayı değerlendirmekle değil, aynı zamanda mahkemenin daveti veya tarafların dilekçesinde bulunan diğer kişilere de katılabilir.ön mahkeme oturumu hakkında

Sivil süreçte ön toplantı

Başvuruyu kabul ettikten sonra resmi,Göz önüne alınması için yetkilendirilmiş, bir dizi zorunlu eylem gerçekleştirir. Onlar davanın müteakip hareketini sağlamayı amaçlıyorlar. Ön duruşma, başvurudaki boşlukları tespit etmeyi, sunulan kanıtların yeterliliğini ve argümanların geçerliliğini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Buna dayanarak, resmi karar verir. İddia, ÇKP'nin gerekliliklerine uygun değilse, hareketsiz bırakılabilir. Bu durumda, belirlenen eksikliklerin giderilebilmesi halinde, davacı bu belirli süre için verilir. Tahsis edilmiş düzeltme / netleştirme yapılmadığı takdirde, talebin belirtilmemiş olduğu kabul edilir. Buna göre, daha önce gönderilen tüm materyaller başvuru sahibine geri gönderilmektedir. İddianın daha ileri hareketine engel yoksa, üretim için kabul edilir. Taraflar, belirlenen prosedür uyarınca kurulan ön duruşma hakkında bilgilendirilirler.

Özgünlük

Sivil toplumda hazırlık mahkemesisüreç, davanın değerlendirilmesini hızlandırmayı kolaylaştırır. Bu aşamada taraflar, eksiklikleri, gerekliliklerde düzeltebilecek, açıklığa kavuşturabilecek veya ek belgeler ve dilekçeler sunabileceklerdir. Bu olayların genel ifadesi mevzuatta tanımlanmamıştır. Her bir özel durum için ayrı olarak kurulur. Aynı zamanda, son tarihler makul olanın ötesine geçmemelidir. Başlangıç ​​aşaması olarak hareket eden ön duruşma, yardımcı bir niteliktedir. Davanın genel hareketi, bu aşamada yetkili kişinin eylemlerine bağlıdır. Sivil süreçte bir ön duruşma birçok durumda zorunlu bir aşamadır. Anlaşmazlığın karmaşıklığına, iddianın konusuna, katılımcı sayısına ve diğer koşullara bağlı değildir.Sivil süreçte ön oturum

Enstitünün gelişimi

Sivilliği yöneten mevzuatYasal işlemler, birçok değişiklik geçirmiştir. Yasal sisteme yeni kurumlar getirildi. Değişiklikler sadece yargılama usullerini değil, aynı zamanda dayandığı ilkeleri de etkilemiştir. Sistem reformu sırasında, ön oturumun süreçte zorunlu bir aşama olarak dahil edilmesiyle ilgili soru ortaya çıktı. Önceki kurallar hazırlık aşaması sağlamıyordu. Halen, sivil süreçte bir ön mahkeme oturumu, davanın ilerideki hareketinin belirleyici aşaması olarak kabul edilmektedir. Bu prosedür çerçevesinde, katılımcıların takip eylemleri formüle edilir.

nüansları

Bazı uzmanlar ön hazırlık olduğuna inanıyorİşitme her durumda uygun değildir. Bu arada, yasa oldukça makul görünüyor onun tarafından bağlı olmayı Belirli durumlarda, sağlamaktadır. Uygulamada, mahkemeler çeşitli nedenlerle tedavi. iddialara yetkili kişi, her durumda, yasal gerekliliklere uygunluğu doğrulamak için zaman alır. Buna ek olarak, bir hukuk davası çerçevesinde ön duruşma katılımcıların paylaşılan sorumluluklar davranışlarını daha ileri tedbirler ve düzenlemeler bir dizi formüle edildiği bir adımdır. Bu ara aşamada yetkili kişi gereksinimleri ve kanıtlarla değil, sadece tanışmış, aynı zamanda (örneğin, uzman) faaliyet çeşitli alanlarda uzmanlar dahil olmak üzere üçüncü taraflara, dahil etmek ihtiyacını belirler.medeni prosedür

Tarafların eylemleri

Ön duruşma katılımcıların bildirimi ile yapılır. Bu aşamada taraflara, karar verilmeden önce kullandıkları haklar verilir. Bu aşamada davacı:

 1. Gereksinimlere açıklık getirin veya destekleyin.
 2. Onun doğruluğunu kanıtlayan yeni / ek materyaller sağlayın.
 3. Kendisini hayal edemeyeceği belgelere talep başvurusunda bulunmak.
 4. İstekleri, dilekçeleri bildirin. Örneğin, üçüncü bir kişiyi, bir uzmanı dahil etmeyi isteyebilir.

Katılımcıya daha az fırsat verilir. Bununla birlikte, bu katılımcının eylemleri ayrıca temel olarak davanın esası hakkında ek bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Sanığın hakkı vardır:

 1. Başvuruya itirazda bulunun.
 2. Davacının argümanlarını çürüten materyaller sağlayın.
 3. Hareketleri ve karşı iddiaları dosyalamak.
 4. Sınırlama kurallarını belirtiniz.ön duruşma yapılır

Materyali talep etmek

Yukarıda belirtildiği gibi uygulanabilirdavacının dilekçesiyle. Mevzuat ayrıca, mahkemeye, kendi inisiyatifiyle, ihtilafa ilişkin belgeleri ve materyalleri talep etme hakkı verir. Bu amaçla bir talimat, bir mektup, ilgili makamlara (kurumlar, devlet organları vb.) Bir talep gönderilir. Ayrıca, mahkeme makul, yasal ve objektif bir karar vermesi için gerekli olan ek bilgileri talep etme hakkına sahiptir.

hedefleri

En önemli görev yasama tarafından belirleniranlaşmazlıktaki yetkili kişi ve katılımcıların eylemleri. Taraflar, mahkemenin talebi üzerine veya emriyle onları bağımsız olarak taahhüt ederler. Örneğin, ikinci durumda davalı, iddialara itirazda bulunma talebinde bulunabilir. Katılımcılar ayrıca aktiviteler için başvurabilirler. Ara aşamada mahkeme, davadaki delil ve malzemelerin yeterliliğini belirler. Bir diğer amaç, maddi ihtilafla ilgili tüm şartları ortaya koymaktır. Bu, tarafların sunduğu itirazları, itirazları inceleyerek elde edilir. İlgili bulgular, yazılı ifadeler ve açıklamalar dikkate alındığında da yapılır. Ön toplantıda, katılımcı sınırlama süresinin sona ermesini gösterebilir ve mahkeme bu gerçeği doğrulama, uygun bir yasal değerlendirme yapma ve gerektiğinde cevap verme olanağına sahiptir.ön deneme amaçlıdır

sonuçlar

Bir ön duruşma olmayabilirSadece anlaşmazlığı değerlendirmek için toplam süreyi önemli ölçüde azaltmak, ancak aynı zamanda işlemleri tamamlamak için. Bu aşamada yetkili kişi, üretimin sonlandırılacağı faaliyetlerde bulunma hakkına sahiptir. Mevzuat ayrıca, bu aşamadaki takibatın askıya alınmasına da izin verir. Yürütülen ön oturum hakkında böyle bir ifade, tanımlı bir ifadeyi ifade eder. Davacı herhangi bir sebeple duruşmaya katılmamışsa, başvuru bedeli göz ardı edilebilir. Ara aşamada, katılımcılar ayrıca bir uzlaşma sözleşmesi de hazırlayabilirler. Başvuran, yaptığı iddiaları gönüllü olarak feragat etme hakkına sahiptir. Buna karşılık davalı iddiayı kabul edebilir. Bu aynı zamanda üretimin sonuna da yol açacaktır. Her iki katılımcının da katılamaması durumunda, mahkeme ikinci bir ön duruşma atamaya yetkilidir. Bunun üzerine yukarıda açıklanan durum tekrarlanabilir veya davanın inceleneceği bir sonraki aşamada zamanla değerlendirilecektir.medeni usulde adli oturum

Önemli nokta

Davalının göstergesine ilişkin olarak ayrıca belirtilmelidir.cevapsız son tarih. Mahkeme başvurunun sunulması için süre aslında sona ermiş ve hiçbir kanıt geçerli nedenler sundu ve onun iyileşme bir açıklama göndermez olduğunu bulursa, olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Özellikle, gereksinimler memnuniyetsiz kalacaktır. Aynı zamanda, başvuru sahibinin kendisi de son kullanma tarihinin sona erdiğini bilmeyebilir. Buna göre, ihmalin nedenlerinin geçerliliğine dair açıklama veya delil sunamaz. Bu bağlamda, bir kimsenin haklarını ihlal eden bir karar vermekten kaçınmak için mahkeme tüm şartları ve gerçekleri öğrenmelidir.

Sonuç

Eğer ön aşama ortaya çıkmadıysaDuruşmaların askıya alınması ya da sona erdirilmesi için gerekçeler, iddialar göz ardı edilmeden bırakılmamıştır, mahkeme bir karar verir ve ilk tam teşekküllü duruşmayı belirler. Hazırlık tedbirlerinin yerine getirilmesinin gerekliliği ve gerekliliği, davanın dinlenmesine yetkili makam tarafından belirlenir.

Sivil süreçte ön yargı süreci: görevler, amaçlar ve zaman çizelgeleri 2019

Sivil süreçte ön yargı süreci: görevler, amaçlar ve zaman çizelgeleri 2019

Related news

 • Azaltılmış kan şekeri: nedenleri ve semptomları
 • Rüya yorumu yapın, açıklayın, açıklayın Parmağındaki düğün yüzü neyle ilgili
 • 2019 Pileli Etek Modelleri ve Kombinleri
 • Tavuk nasıl çizilir Üst sınıflar
 • Beyin uykuda dinlenmez

 • Sivil süreçte ön yargı süreci: görevler, amaçlar ve zaman çizelgeleri

  Sivil süreçte ön yargı süreci: görevler, amaçlar ve zaman çizelgeleri


  Sivil süreçte ön yargı süreci: görevler, amaçlar ve zaman çizelgeleri

  Sivil süreçte ön yargı süreci: görevler, amaçlar ve zaman çizelgeleri

  Sivil süreçte ön yargı süreci: görevler, amaçlar ve zaman çizelgeleri

  Sivil süreçte ön yargı süreci: görevler, amaçlar ve zaman çizelgeleri

  Sivil süreçte ön yargı süreci: görevler, amaçlar ve zaman çizelgeleri

  Sivil süreçte ön yargı süreci: görevler, amaçlar ve zaman çizelgeleri

  Sivil süreçte ön yargı süreci: görevler, amaçlar ve zaman çizelgeleri

  Sivil süreçte ön yargı süreci: görevler, amaçlar ve zaman çizelgeleri

  Sivil süreçte ön yargı süreci: görevler, amaçlar ve zaman çizelgeleri

  Sivil süreçte ön yargı süreci: görevler, amaçlar ve zaman çizelgeleri