Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf 2019

Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf 2019 Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf

Simge "Christ Resurrection": açıklama, anlam, fotoğraf

Hıristiyan inancının esas öğretisi:Çarmıhtaki ölümünden sonraki üçüncü gün Kurtarıcı İsa'nın dirilişi doktrini. Paskalya, yıllık ayin çevresi merkez kutlamaları olarak düşünülür. Kilisenin kutladığı herhangi bir etkinliğin değişmez bir özelliği, resimsel imajıdır. Baskı imkânları nedeniyle, "İsa'nın Dirilişi" simgesi bugünün en yaygın örneklerinden biridir. Bununla birlikte, günümüzdeki popüler imajın ortaya çıkışı, hymnography'in asırlık geçmişiyle ve Church Fathers'ın dogmatik yaratıcılığı ile ilişkilendirildi. Pitoresk bir komplo oluşturmanın karmaşıklığı, yalnızca kompozisyon zenginliğinde sayısız figürle değil, aynı zamanda evanjelistlerin bu olay hakkında tanımlamaları bulunmaması nedeniyle de görülüyor. Başka bir deyişle, olamaz: havar öğrencileri yoktu ve mucizenin kendisi insan aklından anlaşılmaz. Diriliş imajının tasvir edilmediği düşünülür, dolayısıyla resimle doğrudan ilişkili olaylar resimde gösterilir. John Chrysostom'un dinsel düzenine göre böyle kelimeler vardır: "etin mezarında, bir cennette cehennemde, bir hırsızla cennette, Tanrı gibi." Bir miktar metni, dirilişten önce gelen olayları açıklar. Ansiklopedik yazılar da işaretlerini bıraktı.

İlk görüntüler

İlk üç yüzyılın pitoresk görüntüleri;alegorik ve sembolik. Ortaya çıkan kilise sanatı putperestlerin zalimce zulüm gördü. Bu koşullarda, kutsal alanlar kutsamaya karşı dikkatli korunmalıdır. Hıristiyan kilisesinin en önemli olayı Eski Ahit prototipleri biçiminde tasvir edilmiştir. En yaygın olan şey, leviathan'ın rahmında peygamber Jonah'ın imgesi idi. Tıpkı Jonah balinanın rahminde üç gün geçirdi ve daha sonra beyaz ışığa atıldı ve Mesih mezarda üç gün oldu ve sonra tekrar yükseldi. Bu olay Paskalya tezahüratlarında söylenir.

İkonografik türleri

Etin dirilişinin anı tasvir edilmektedirimkansızdır, çünkü insan bilinci bu işlemi, özellikle grafiksel olarak bile hayal edemez. Hıristiyan ikonografisinde, inananlar için olayın büyüklüğünü temsil eden sınırlı sayıda çizgi çizgisi var. Klasik ortodoks kökenli imaja "İsa'nın Dirilişi" simgesi değil, "Cehennem için İsa'nın İncisi" adı verilmektedir. Batılı gelenek, liturjik servise, şu anda yaygın olan resimsel imgenin "Anlaşılan Ayaktaki Mesih" ve "Kurtarıcıyı Kurutulmuş Mercilere Taşıyan Görünüş" adlı iki daha anlaşılabilir resim haline getirdi. Bu ana konularda değişiklikler var, örneğin "Ziyafetlerle Mesih'in Dirilişi" simgesi.

İsa'nın dirilişinin simgesi

Benzersiz bir gerçek

Kilisedeki her eylem,ve dogmatik olarak haklıdır. Modern teologlar kilisesi öğretimi, korunması için güçlü bir kabuğu olan bir kaplumbağa ile mukayese edilir. Bu zırh, birçok yüzyıllarca birçok sapkınlığa ve sahte öğretilere karşı verilen mücadelede geliştirildi. Kesinlikle düzenlenen ve sanat alanında faaliyetler. Simgenin üzerinde, her fırça darbesi haklı bulunmalıdır. Ancak "İsa'nın Dirilişi" simgesi, tamamen kanonik bilgi kaynakları temelinde değildir. Yani, beşinci yüzyıl kaynağının metinlerinde, Nikodim'un Müjde olarak adlandırılan, kilisenin kanonik düşünceyi reddetti.

Simge "İsa'nın Dirilişi". değer

Pitoresk görüntü büyüklerin veanlaşılmaz olaylar. Bu, Nicodemus İncili belki tek antik el yazması kaynaklar olduğunu ayaklanma öncesinde tabutun defin zaman İsa başına gelenleri anlatıyor. Bu apokrif, şeytanca ve cehennem arasındaki diyalogu ve müteakip olayları ayrıntılı olarak açıklar. Cehennem, onun çöküşü beklentisiyle, o kirli ruhlar sıkıca "pirinç, demir ve kabızlık kapılarını kilitledi." Emri Ama Cennetin Kralı kapısı bunaltıyor şeytan bağlanır ve İkinci Coming kadar zincire onu tutmak komuta, cehennemin gücüne onu ele veriyor. Bundan sonra Mesih bütün şüphesiz O'na uymaya çağırıyor. Yüzyıllar geçtikten sonra dogmatçılar, ortodoks öğretimde kanonik olmayan metinlere sarılmışlardır. Yaratıcı ölçüm süresi O'na İsa vaaz, çağdaşlarının ve bizi yaşama önce yaşamış her erkek değerlidir değildir. Kurtarıcı, yeryüzüne indi, onu isteyen herkesi cehenneme getirdi. Ancak şimdi hayat seçimler yapmalıdır. Simge, yeraltı dünyasının esirlerini kurtaran Yaratıcı'nın her şeye gücü olduğunu gösterir. Ve zamanla, o yargıda ve nihayet kötülük cezayı ve doğruların sonsuz mükafat belirlemek için görünür.

Sırp freskosu

Erkekler manastırında Mileshev (Sırbistan) bulunurXIII. yüzyılın Yükseliş Antik Tapınağı. Duvar ressamının ortaçağ topluluğunun görüntülerinden biri, "Mesih'in Dirilişi" simgesidir. Fresk, giysileri parlayan bir meleği tasvir eder; bu, Evanjelikler Matthew'daki bu olayların açıklamasına karşılık gelir. Cennet Herald, mağara kapılarından silinmiş bir taş üzerinde oturuyor. Tabutun yakınında Kurtarıcının mezar yatakları bulunmaktadır. Meleklerin yanında, tabutlarla dünyayı tabuta getiren kadınlar var. Ortodoks simge ressamlarının bu türevi özel bir dağıtım almadı, ancak Batılı gerçekçi resim bunu kolayca kullanıyor. Bu olayda ana katılımcısı İsa olmadan olay tasvir edildiğinde ilginçtir.

simgesi İsa'nın dirilişi

En eski kanonik resim

1081'de, Konstantinopolis'in eteklerinde,bir kilise inşa edildi. Yerinde onun Tarlalar'daki Kurtarıcı İsa Katedrali deniyordu. Yunanca "tarlalarda" - ἐν τῃ Χώρᾳ (en cho korosu). Tapınak ve daha sonra inşa edilen manastıra kadar şimdiye kadar "Chora" diyelim. 16. yüzyılın başında, kilisede içerinin yeni bir mozaik örtüsü düzenlenmiştir. Günümüze kadar hayatta kalanlar arasında - "Mesih'in Dirilişi, cehenneme inmesi" simgesi. Kompozisyon, cehennemin yırtık kapılarındaki Kurtarıcıyı tasvir ediyor. Mesih bir amigdal halesine çevrilidir. Eliyle Adam ve Havva tabutlarından çıkanları elinde tutuyor. İnsan ırkının atalarının gerisinde Eski Antlaşma'nın dürüstleri vardır. Bu izvod en çok ikonografide kullanıldı.

Tatil günü Mesih'in diriliş simgesi

Simgede neyi tasvir ediliyor?

Resim kilisenin bir dogması,pitoresk bir biçimde ifade edildi. Kilisenin öğretisine göre, salihin cenneti Kurtarıcının Çarmıh üzerinde öldüğüne ve görkemli dirilişine kadar kapandı. Simge kompozisyonu, insanlığın Mesih döneminden önceki en ünlü azizlerin imajlarını içerir. Kurtarıcı cehennemin haç şeklindeki kapılarında duruyor. bazen aletlerle ve çivi ile tasvir edilirler. Adem ve Havva, kural olarak, Mesih'in farklı taraflarına yerleştirilmiştir. Annenin arkasında Abel, Musa ve Aaron ayakta duruyor. Adem'in solunda Vaftizci Yahya, Davut ve Süleyman kralları vardır. Âdem ve Havva figürleri Mesih'in bir yanında bulunabilir. Kompozisyonun dibinde, yeryüzünde melekleri, kirli ruhları ezmek suretiyle tasvir edilebilir.

İsa'nın Dirilişi Simgesi Açıklama

Simge "İsa'nın Dirilişi". tanım

Batılı bir imaj,sembolik bir kompozisyon değil, evanjelik olaylarının resimsel tasviridir. Genellikle elinde ölüme karşı zafer işaretiyle giysileri parlayan İsa, tabii ki, bir melek taşa oturur ve bir sonraki düşmüş Romalı askerlerin kompozisyonun alt kısmında lahitin yakınında, açık mağara mezar tasvir ve. Başlık üzerine kırmızı renkte bir çapraz yerleştirilir. El ve ayakların üzerinde çarmıha gerildiği zaman ete çarpan çivileme yaraları tasvir edilmiştir. ikon "Diriliş" ve Katolik realist gelenek XVII yüzyılda alınan ancak Ortodoks kanonik formları ile giyinik olsa da, sadık arasında oldukça popüler. Herhangi bir teolojik yoruma gerek yoktur.

İsa'nın Diriliş Simgesi

Tatil tatilleri

Kilise Şartı ile Mesih'in Kutsal Kıyısısadece bir tatil değil, özel bir kutlama olarak kabul edilir, övmek için kırk gün sürer. Dahası, Fısıh Günü'nün ciddiyeti bir gün kadar yedi gün sürmektedir. Müminlerin tabustan Kurtarıcının isyanına böylesine büyük bir tutum kilise sanatına yansımıştı. Resimli geleneğin belirgin gelişme çizgisi, "İsa'nın Dirilişi, On İki Şenli Cehenneme İniş" simgesidir. Bu görüntü, kilisenin hayatındaki ana olayın ve çevrede, İsa Mesih'in ve Meryem'in dünyevi yaşamıyla ilişkili on iki en önemli bayramın arsa damgasını oluşturan görüntüsünü ortada içerir. Bu tür tapınaklar arasında çok benzersiz örnekler de bulunmaktadır. Ayrıca tutkulu bir haftanın olayları da gösterilir. Pratikte, "İsa'nın On İki Şenliğiyle Kıyamet" ikonu, evanjelik olaylarının ve yıllık ibadet bölgesinin bir özetidir. Nihai görüntülerde cehenneme iniş çok detaylarla tasvir edilmiştir. Kompozisyon, Mesih'i yeryüzünden çıkardığı bir dizi serüvenin tasvirlerini içerir.

simge diriliş christian anlamı

Analo simgesi

Tapınağın merkezinde eğimli bir kaldırım taşı vardırkurul denilen anal. O gün hizmet için ayrılmış olan bir azizin ya da bir tatil imgesi olduğuna inanılıyor. Analda "Mesih'in Dirilişi" simgesi en sık bulunur: Pusasanın kutsandığı kırk gün boyunca ve her hafta sonunda. Sonuçta, kapalı günün adı Hıristiyan kökenlidir, haftanın son günü ölüm hakkında Mesih'in zaferini yüceltmeye adamıştır.

Kıyamet şerefine yapılan en müthiş tapınaklar

Rusya'nın en büyük tapınaklarından biri deYeni Kudüs Manastırı'nın Kıyamet Katedrali, 1694 yılında inşa edilmiştir. Bu yapı sayesinde, Patrik Nikon, Kıyamet Kilisesi'ni Kutsal Hail'de yeniden üretmek ve Rus kilisesinin Ortodoks dünyadaki baskın konumunu vurgulamak istedi. Bu amaçla, Kudüs tapınağının çizimleri ve bir modeli Moskova'ya teslim edildi. Anıtsallıkta daha da geniş olmasa da, daha geniş çaplı olmasa da bir başka, St. Petersburg'da Tasarrufcısının Tasavvuf Kilisesi.

On İki Şölenle Mesih'in Diriliş Simgesi

İnşaat, 1883 yılında,İmparator Alexander II'yi denemek. Bu katedralin benzersiz özelliği, iç dekorasyonun mozaikten yapılmasıdır. Mozaik koleksiyonu, Avrupa'nın en büyük mozaik koleksiyonlarından biridir. Kalite performansında benzersizdir. Açık güneşli günlerde, pırıl pırıl renkli çok renkli fayans, manevi dünyada eşsiz bir zafer ve katılım duygusu yaratır. Tapınağın kendisinde şaşırtıcı derecede güzel bir görüntü var. Dışarıda, giriş portallarından birinin üstünde "Resurrection of Christ" simgesi de yer alıyor. Elbette fotoğraf, duyumların dolgunluğunu aktaramaz, ancak dekorasyonun ihtişamının eksiksiz bir resmini yaratır.

Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf 2019

Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf 2019

Related news

 • Pronovias Gelin Saçı Aksesuarları 2019
 • Üç yol: MegaFondan MegaFona nasıl para aktarılır
 • Windows 7 masaüstü arka plan resmi değiştirme programı indir
 • Bataryayı doğru şekilde şarj etmek için: sürücüler için birkaç ipucu
 • Burçak Bisküvili Tatlı Videosu

 • Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf

  Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf


  Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf

  Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf

  Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf

  Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf

  Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf

  Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf

  Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf

  Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf

  Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf

  Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf

  Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf

  Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf

  Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf

  Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf

  Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf

  Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf

  Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf

  Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf

  Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf

  Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf

  Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf

  Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf

  Simge Christ Resurrection: açıklama, anlam, fotoğraf