Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formülSharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül
Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

Sharpe oranı, yatırım portföyündeki getiri ve riskin nasıl korelasyon gösterdiğini göstermektedir. Bu oran, ticaret stratejilerini veya finansal araçları karşılaştıran yatırımcılar için ilginçtir.

Göstergenin özü

Sharpe oranı, kullanılan ticaret stratejisinin veya finansal aracın verimliliğini gösterir. Ne kadar yüksekse, değerlendirme nesnesi ne kadar etkili olur.

Bu katsayı verileri nasıl olduğunu gösterirGeçmiş karlılık değerlendirmelerinin riske doğru gösterilmesi ve potansiyel kârın istikrar düzeyini öngörmek. Bu bağlamda, çoğu zaman, varlık tablolarının değerlendirilmesini sağlayan özet tablolardaki finansal analistler tarafından kullanılmaktadır.

Hesaplamanın yapılması

Katsayının hesaplanması, yatırımcıya belirli bir varlıkta ne dereceye kadar risk taşıdığını gösterir. Makalede belirtilen formülle Sharpe oranını hesaplayın.

formülün katsayısı

 • Rx ortalama kardır.
 • rf -Risksiz güvenliğin en iyi geri dönüş oranı.
 • StdDev, varlığın karlılığının standart sapmasıdır.
 • X - yatırım.

Sharpe oranını hesaplarken, sayı matematiksel beklentiyi kullanır.

Herhangi bir katsayı olarak, bu göstergeboyutsuz miktar. Çoğu zaman, verileri, varlığın veriminin risksiz faiz oranı olan bir kıyaslama ile karşılaştırılır.

Risksiz bir varlığın karlılığının hesaplanması

keskin şov katsayısı

Yatırımcı daha yüksek bir getiri elde etmek istiyorSadece tam olarak güvenilir varlıklara yatırım yapabildiği ile mukayese edilebilir. Bu büyük kârlılık fazlalık denir. İkincisi, yönetim kalitesini ve yatırımcı tarafından alınan kararların etkinliğini karakterize eder.

Sıfır riskli bir varlığın karı çeşitli şekillerde tahmin edilebilir:

 • En büyük ve en güvenilir yerli bankaların banka mevduatlarının karlılığı, öncelikle Sberbank ve VTB24.
 • Sıfır ile devlet tahvillerinin getirisirisk (bu tahviller, S & P, Moody's, Fitch) derecelendirme kuruluşlarının görüşüne göre en yüksek güvenilirliğe sahip olan, Rusya'daki OFZ ve GKO'ları, ABD'de on yıllık tahvilleri içerir.

Sharpe oranı tahmini

Hesaplanan değer 1'den büyükse, bu, portföyün veya varlığın yüksek kârlılık ile karakterize olduğunu gösterir, ki bu da yatırımları cazip kılar.

sharpe katsayısı

Hesaplanan değer menzilde olduğunda0'dan 1'e kadar, risk derecesinin fazla verimden daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Burada, Sharpe oranına ek olarak, yatırım çekiciliğinin diğer göstergelerini de değerlendirmeniz gerekir.

Hesaplanan değer 1'den küçükse, bu fazla iadelerin negatif değerler aldığını gösterir, asgari risk seviyesi olan bir varlığı tercih etmek daha iyidir.

Eğer dikkate alınan katsayıların ikisi karşılaştırılırsa, diğeri diğerinden daha yüksekse, ilk portföyün (varlık) yatırımcıya ikinci olandan daha cazip olduğu söylenir.

Değerlendirme örneği

Bir yatırım portföyü oluştururkenFarklı portföylerin karşılaştırmalı bir analizini yapmak gereklidir. Bunu yapmak için, bu portföyün tüm menkul kıymetlerinin tekliflerini bilmeniz gerekir. MS Excel programı, hesaplamayı kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Sanal şirketlere dayalı Sharpe oranını hesaplama örneği düşünün.

Portföyümüzün üç hisse senedi içerdiğini varsayalımŞirketler: А, Б, В. A'nın portföyündeki payı% 30, B şirketi% 25 ve B - 40% oranındadır. Örneğin, gerçekte daha uzun bir süre (ay, çeyrek, yıl) için değerlendirmeniz gerekmesine rağmen, örneğin bir hafta için alıntı yapın.

E-tablo verilerini tırnaklara giriyoruztahmini süre için her üç şirket. Bundan başka, ön verim menkul her hücrelerine E4 hücre giriş = İn (B4 / B3) 'de, önceki örnekte x 100 streç her bir sonraki gün oranının doğal logaritma bulma formül girmek (veya formül kopyalayıp yerleştirilmiş olan şirketlerin, karşılaştırma Sonraki hücreler aşağı ve sağa.

Ayrıca portföyün getirisini, riskini hesaplıyoruzve risksiz varlığın karlılığını tahmin edin. Son değer olarak mevduat faiz oranını kabul ediyoruz (% 8). Portföyün getirisi, = CP formülü ile hesaplanır. VALUE (E4: E9) * B1 + CP. VALUE (F4: F9) * C1 + CP. VALUE (G4: G9) * D1 (elde edilen değer birdir, germek veya kopyalamak gerekli değildir).

Portföyün riski, = STD formülü ile hesaplanır. KAPALI (E4: E9) * B1 + STD. KAPALI (F4: F9) * C1 + STD. KAPALI (G4: G9) * D1

Sharpe oranı = (H4-J4) / I4 olarak hesaplanmıştır.

Keskin hesaplama örneğinin katsayısıBöylece, Sharpe oranının değerinegatif, portföyün riskli olduğunu ve revizyon gerektirdiğini gösterir. Risksiz varlık üzerindeki getiri, portföy üzerindeki verimden daha yüksektir. Bu, yatırımcının, bu portföye yatırım yapmaktan ziyade bankaya% 8 oranında para yatırması için daha kârlı olduğunu göstermektedir.

Modifiye oranı

Sharpe oranının hesaplanmasının bu versiyonundaStandart sapma yerine, varlıkların kârlılık dağılımının dinamiklerinin potansiyel risklerinin değerlendirilmesine izin veren değiştirilmiş bir risk ölçümü uygulanır.

Bu durumda hesaplama, makalede belirtilen formüle göre gerçekleştirilir.

Keskin hesaplama katsayısı

 • - Portföyün ortalama karlılığı (varlık);
 • - Bir varlığın sıfır riskli ortalama karlılığı;
 • - Varlığın karlılığının standart sapması (portföy);
 • S, kârlılığın dağıtım sürecidir;
 • - Varlığın karlılığını Kurtosis dağılımı (portföy);
 • K aynı üssün dağılımının kuantilidir.

Bu model sadece risk değerlendirmesinin yeterliliğini arttıran istatistiksel bir hesaplama içermektedir.

Sharpe oranının dezavantajları

sorpino çeşidi katsayısı

Bu katsayının ana avantajı, onu kullandığınızda hangi finansal aracın daha yumuşak bir karlılık sağlayacağını ve bir sıçrama olduğunu görebilmenizdir.

Ancak katsayılar, eksik olanlardan yoksundur, bunların başlıcaları 3'tür:

 1. Yardımıyla, ortalama kâr, bir dizi zarar-verme dönemi durumunda yanlış olan bir dönemin yüzdesi olarak hesaplanır.
 2. Bu oranı kullanırken, her iki yönde keskin bir dönüş, bir risk olarak kabul edildiğinden, olumsuz bir çağrışıma sahiptir.
 3. Bu katsayıyı hesaplarken, bir dizi zarar verme ve kârlı işlemler dikkate alınmaz ve bu, ticaretin etkinliğini değerlendirmek için gereklidir.

Katsayılı Sortino

Katsayının ikinci dezavantajını düzeltmekSharpe Sortino modifikasyonunu önerdi. Sharpe Bu gösterge dikkate risk ve kârlılık olumlu ve olumsuz değişiklikler hem alır. Katsayılı Sortino sadece olumsuz eğilimleri dikkate alır. Bu makalede kabul birincil faktör olarak hem de hesaplanır, ancak karlılık asgari edilebilirlik derecesini varlık portföyünün altında veya karlı volatilite olarak kabul edilir.

Sonuç olarak

Böylece, Sharpe oranıVarlığın gelirinin istikrarının istatistiksel göstergesi (portföy). Eğer yatırımcı, yalnızca verimdeki değişimdeki olumsuz dinamikleri hesaba katmak istiyorsa, Sortino katsayısının kullanılması gerekmektedir.

Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formülSharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

Related news

 • Çalıların bakımı
 • Arı Maya Bebek Yeleği Yapılışı
 • Herkes böyle bir istirahat hayal eder
 • Çilekli Çokomel Tarifi Videosu
 • Vatandaş olmak ne demektir

 • Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül


  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül

  Sharpe oranı: tanım, hesaplama kuralları ve formül