Sansasyonların özellikleri 2019

Sansasyonların özellikleri 2019 Sansasyonların özellikleri

Sansasyonların özellikleri

Sensations - Bu en basit zihinselbilişsel süreç. Hepsi de üç tipe ayrılabilir: interoceptive, proprioseptif ve exteroceptive. Birinci grup insan vücudunun iç ortamından bize ulaşan dürtülerden kaynaklanan sansasyonları; ikinciye - uzaya bir beden bulma hakkındaki bilginin yansıması, hareketin düzenlenmesi ve düzeltilmesi sağlanması; üçüncü gruba - bilinçli eylemler ve insan davranışı için bir temel oluşturan dış dünyanın sinyalleri nedeniyle ortaya çıkan duyumlar. Farklı türler, duyumların belirli özelliklerini karakterize eder, ancak aşağıda bunun hakkında konuşacağız.

Aradaki duyu duyumları grubu beyne getiriyorinsan vücudunda meydana gelen iç süreçler hakkında bilgi. Bu tür en eski ve diğerlerinden daha az bilinçli olarak kabul edilir.

Propriyoseptif duyumlar yansıtılırUzaydaki insan vücudunun konumu hakkında bilgi. Hareketin düzenlenmesinde büyük rol oynamaktadırlar. Propriyoseptif duyarlılığın periferal reseptörleri eklemlerde, kaslarda, tendonlarda ve ligamanlarda bulunur. Bu reseptörlerdeki heyecan, kaslar gerginleştiğinde ve gevşediğinde ve eklemlerin pozisyonundaki değişiklikler olduğunda ortaya çıkan duyumlara atıfta bulunmaktadır. Bu grup, "denge duygusu" olarak adlandırılan özel bir hassasiyet türü içerir. Onların reseptörleri, iç kulakta bulunur ve vestibüler apareyle ilişkilidir.

Üçüncü en yaygın grupDış dünyadan çıkan çeşitli bilgileri insan vücuduna ileten dışlayıcı duyuları temsil eder. Uzak ve temas hissi var. Temas, doğrudan vücudun yüzeyine veya duyu organına yapışan etkilerden kaynaklanabilir. Temas hissi örnekleri dokunuş, zevktir. Uzaktan, analizörlerin reseptörlerine uzakta bir tahriş edici etkisi vardır. Bunlara koku, işitme ve görme dahildir.

Duyuların türleri

Aristoteles'in zamanından bu yana en çok bilinenlerden biriişitsel, görsel, koku alma, dokunsallık ve tad olarak. Ancak bir kişide ivme, titreşim ve zaman hakkında bilgi veren belirli spesifik duyum türleri de vardır. Bazı insanlar bilinç seviyesinde belirli enerji türlerini hissetmez (örneğin, radyasyon, ultraviyole ve kızılötesi radyasyon, ultrason, infrasound ve diğerleri). Farklı türler birbirleriyle etkileşime girebilir.

Sansasyonların özellikleri

Sansasyon çeşitleri, onları oluşturan kaynaklarda farklılıklara ve diğer farklılıklara sahiptir. Sadece spesifik özellikleri değil aynı zamanda sansasyonların genel özellikleri de vardır: kalite, yoğunluk ve süre.

Yoğunluk, uyarı gücü ve reseptörün durumu tarafından belirlenen bir özelliktir.

Kalite, onu diğer duyum biçimlerinden ve bu tür duyumlardaki değişimlerden ayıran bir özelliktir.

Süre bir zaman karakteristiğidir ve uyaranın etki süresini ve yoğunluğunu belirler.

Uyaran duyu organlarının reseptörleri üzerinde hareket ettiğinde, duyum hemen görünmeyebilir, ama bir süre sonra. Bu dönem, farklı duyum türleri için farklı olan gizli olarak adlandırılır.

Bunlar, bu makalede ele aldığımız duyumların özellikleridir.

Yani, duyumun psişik olduğunu öğrendikreseptörleri duyuları uyarıcıya maruz kaldığında öğeler ve organizmanın iç durumlarının yansıması özellikleri olan bilişsel süreç. hisler fonksiyonu hızlı ve zamanında iç ve dış çevrenin durumu hakkında insan merkezi sinir sistemine iletmek etmektir.

Sansasyonların özellikleri 2019

Sansasyonların özellikleri 2019

Related news

 • Eşinizle en ideal iletişim için
 • Dondurma Külahında Cupcake
 • Buzdolabının icadı buzdolabı ilk ne zaman icat edildi
 • Yıldızlar bize fısıldıyor mu Aslan ve akreplerin astrolojik uyumluluğu
 • MISIR EKMEĞİ TARİFİ

 • Sansasyonların özellikleri

  Sansasyonların özellikleri


  Sansasyonların özellikleri

  Sansasyonların özellikleri

  Sansasyonların özellikleri

  Sansasyonların özellikleri

  Sansasyonların özellikleri

  Sansasyonların özellikleri

  Sansasyonların özellikleri

  Sansasyonların özellikleri

  Sansasyonların özellikleri

  Sansasyonların özellikleri

  Sansasyonların özellikleri

  Sansasyonların özellikleri

  Sansasyonların özellikleri

  Sansasyonların özellikleri

  Sansasyonların özellikleri