Sabit maliyetler 2019

Sabit maliyetler 2019 Sabit maliyetler

Sabit maliyetler

Her işletme, içindeki büyüklüğünden bağımsız olarakEkonomik ve finansal faaliyetin seyri belirli kaynakları kullanır: emek, malzeme, mali. Bu tüketilen kaynaklar, üretim maliyetleri. Sabit maliyetlere ve değişkenlere bölünürler. Bunlar olmadan, ekonomik faaliyetlerde bulunmak ve kazanç sağlamak imkansızdır. Değişken ve sabit maliyetlere ayrılması, işletmenin kârlılığına katkıda bulunan en uygun yönetim kararlarını yetkili ve verimli bir şekilde sağlar.

Sabit maliyetler her tür kaynaktır,üretimine yönelik ve hacminden bağımsız olarak. Ayrıca verilen hizmetlerin veya satılan malların sayısına da bağlı değillerdir. Bu maliyetler yıl boyunca neredeyse her zaman aynıdır. Kuruluş, ürünlerin üretimini geçici olarak durdursa bile veya hizmet sunmayı bıraksa bile, bu maliyetler kesilmez. Neredeyse her işletmeye özgü sabit masrafları tahsis etmek mümkündür:

- Daimi çalışanların maaşları (maaşlar);

- sosyal sigorta için kesinti;

- kira, leasing;

- İşletmenin malı için vergi indirimleri;

- Çeşitli kuruluşların hizmetleri için ödeme (iletişim, güvenlik, reklamcılık);

- amortisman giderleri doğrusal yönteme göre hesaplanmıştır.

Bu masraflar, teşebbüs ekonomik ve finansal faaliyetlerini yerine getirir sürece her zaman var olacaktır. Gelir olup olmadıklarından bağımsız olarak gelirler.

Değişken maliyetler, bir teşebbüse ait maliyetlerdir.üretilen emtia çıktısının hacmiyle orantılı olarak değişir. Bunlar doğrudan üretim hacimleri ile ilgilidir. Değişken maliyetlerin ana maddeleri şöyledir:

- Üretim için gerekli olan malzemeler ve hammaddeler;

- parça fiyatlı ücretler (tarife oranlarında), satış acentelerine faiz ödemeleri;

- diğer işletmelerden satılan malların değeri.

Değişken maliyetlerin ana anlamı şudur:bir teşebbüsün bir geliri varsa, bunların ortaya çıkması mümkündür. Gelirden kuruluş hammadde, malzeme ve malların satın alınması için para kaynaklarının bir kısmını harcıyor. Bu durumda harcanan para depoda likit varlıklara dönüştürülür. İşletme ayrıca, yalnızca alınan gelirden ajanlara ücret ödüyor.

Sabit maliyetlere bölünme vedeğişkenler tam teşekküllü işletme yönetimi için gereklidir. Kurumun "kırılma noktası" nı hesaplamak için kullanılır. Sabit maliyetler ne kadar düşük olursa o kadar düşük olur. Bu tür maliyetlerin oranının düşürülmesi, girişimci riski büyük ölçüde azaltır.

Sabit ve değişken maliyetlerin ayrılmasıMikroekonomi teorisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, belirli maliyet türlerinin oranını belirlemek için üretim maliyetinin hesaplanmasında kullanılır, çünkü şirket sabit maliyetlerin düşürülmesinden fayda sağlar. Üretimdeki artış, birim maliyette bulunan sabit maliyetlerin bir kısmını azaltır ve böylece üretim karlılığı artar. Kârdaki bu büyüme, sözde "ölçek ekonomileri" pahasına gelir; yani, daha emtia ürünleri üretilirse, maliyeti o kadar az olur.

Uygulamada, bukavramı, şartlı olarak sabit bir maliyet olarak. Boşta kalma süresi boyunca var olan maliyet türünü temsil eder, ancak değer şirketler tarafından seçilen süreye bağlı olarak değiştirilebilir. Bu türden harcamalar, ana üretimle birlikte gönderilen dolaylı veya genel giderlerle kesişir; ancak direkt olarak bununla ilgili değildir.

Sabit maliyetler 2019

Sabit maliyetler 2019

Related news

 • Magnezyum bulunduğu yerler ile Etiketlenen Konular
 • Bu sadece gerçek olaylara dayanmaktadır: Bermuda Üçgeni hakkında en iyi filmler
 • Ünlü oyuncudan üzücü haber
 • Arpa Şehriyeli Salata Nasıl Yapılır Resimli Tarifi Videosu
 • Buerak yeryüzündeki çukurdur. Buerak için eşanlamlılar

 • Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler


  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler

  Sabit maliyetler