Sağlık ve Güvenlik Haftası 2019

Sağlık ve Güvenlik Haftası 2019 Sağlık ve Güvenlik Haftası

Sağlık ve Güvenlik Haftası

Vücudun esenlik içinde bulunmasına “sağlık” denir. Başka bir söyleyişle sağlık, her türlü hastalıktan uzak, rahatlık içinde yaşanmasıdır.

İnsanlar, daha ilkçağdan itibaren sağlıklı yaşamanın yollarını aramışlardır. Bu arayışlar sonucu, birtakım sağlık bilgileri bulunmuş ve bunlara uyulmaya çalışılmıştır. Belirlenen sağlık bilgileri, sağlıklı bir yaşamı korumak için gereklidir.

Sağlık bilgileri, tek tek insanlar için önemli olduğu gibi, toplumlar için de önemlidir. Tıpkı insan gibi, sağlıksız toplumlarda gelişip kalkınamaz. Bu nedenle her devlet, sağlık işlerine çok önem verir. Tıp fakülteleri, sağlık okulları açarak eleman yetiştirir. Hastaneler açıp hastaları tedavi eder. Koruyucu hekimliği yaygınlaştırır; hastalara ortam hazırlayan koşulları düzeltir. Özellikle bulaşıcı hastalara karşı, zamanında önlemler almaya çalışır.

Dünya Sağlık Örgütü

Birleşmiş milletler örgütü, sağlık sorunlarını çözümlemek amacıyla, 22 Temmuz 1946’da Dünya Sağlık Örgütünü kurmuştur. Kuruluş yasası 26 devletçe onaylanan bu kuruluş, 7 Nisan 1948’de çalışmaya başlamıştır. Bu günü izleyen hafta da Dünya Sağlık Haftası olarak kutlanır. Ülkemizde de 9 Haziran 1947’de bir yasa çıkararak, Dünya Sağlık Örgütü’ne ilk katılan devletlerden biri olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü’nün temel amacı, bütün ülkeleri elden geldiğince yüksek bir sağlık düzeyine çıkarmaktır. Bunu gerçekleştirmek için şunları yapmaya çalışır:

 • Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde hastaneler kurmak; kurtulmasına yardımcı olmak.
 • Korunmaya muhtaç çocuklar için besin maddeleri ve ilaç, aşı dağıtmak.
 • Savaşlardan zarar görenlere sağlık yardımı yapmak.
 • İşçilerin beslenme ve sağlık sorunlarını çözümlemek.
 • Sağlık elemanlarının çoğalması için öğrenci bursları vermek.
 • Dünyadaki ilaç yapımını düzene koymak.
 • Dünyadaki hekimlik ya da tıp çalışmalarını yakından izlemek; toplanan bilgileri yaymak.

Örgüt bunları yapmaya çalışırken, Birleşmiş Milletlerin ilgili kuruluşlarıyla işbirliği yapar.

Sağlık ve Güvenlik Haftası 2019

Sağlık ve Güvenlik Haftası 2019

Related news

 • Trend alarmı: Sivri Burun Ayakkabılar
 • Tortilla Cipsler ve Patlıcanlı Dip Sos
 • Özlem Türkad hangi dizide oynuyor
 • Örgü Bebek Yelek Robası Modelleri ve Yapılışları
 • DolarTL kuru 5.38 seviyesinde

 • Sağlık ve Güvenlik Haftası

  Sağlık ve Güvenlik Haftası


  Sağlık ve Güvenlik Haftası

  Sağlık ve Güvenlik Haftası

  Sağlık ve Güvenlik Haftası

  Sağlık ve Güvenlik Haftası

  Sağlık ve Güvenlik Haftası

  Sağlık ve Güvenlik Haftası

  Sağlık ve Güvenlik Haftası

  Sağlık ve Güvenlik Haftası

  Sağlık ve Güvenlik Haftası