Rusya Federasyonu Medeni Kanunun 292nci maddesinin temel hükümleri 2019

Rusya Federasyonu Medeni Kanunun 292nci maddesinin temel hükümleri 2019
23.09.2019

Rusya Federasyonu Medeni Kanunun 292nci maddesinin temel hükümleri 10

Rusya Federasyonu Medeni Kanunun 292'nci maddesinin temel hükümleri

Güçlerin gerçekleşmesiyle bağlantılı ilişkilerdeBu amaca yönelik bağımsız bir hakka sahip olanlar, emre amaziğe sahip olmak, mülkün kullanımı, dolaysız sahipler haricinde, katılma hakkına sahiptir. Bu hak Rusya Federasyonu Medeni Kanunun 292. maddesinde yer almaktadır. Norm hakkındaki yorumları ile daha fazla tanışacağız.

292 makaleler гк рф

Makalenin içeriği

Bölüm hükümleri. Rusya Federasyonu Medeni Kanununun 292. maddesinin 1. fıkrası, kendisi ile birlikte yaşamakta olan mülkün yasal sahibinin ailesinin üyelerinin yaşam alanını LC'de belirlenen şartlarda kullanma hakkını şart koşmaktadır. Aynı zamanda, yetenekli kişiler ve sınırlı kapasiteye sahip kişiler, bu haktan doğan yükümlülüklerden sorumludur.

Rusya Federasyonu Medeni Kanunun 292'nci maddesinin 2. fıkrası, üyelerinAileler, yasa tarafından aksi belirtilmedikçe, başka bir kişinin mülkiyetine devredilmesi halinde tesislerini kullanma fırsatını kaybeder.

Yasal sahibin akrabaları, sahiplerinin de dahil olduğu herhangi bir konudan çıkarlarını ihlal etmesini talep edebilir. Bu hükmün Rusya Federasyonu Medeni Kanunun 292'nci maddesinin 3. bölümünde tespit edilmiştir.

Üyelerin yaşadığı yaşam alanının yabancılaşmasıvesayet altında bulunan veli sahibinin aileleri ya da veli olmadan kalan sahibinin küçük akrabalarına sadece vesayet kurumunun izni ile izin verilir.

Rusya Federasyonu Medeni Kanununun 292. maddesi ve yorum

Bu kuralda,Belirli bir formda zaten mevzuat ile tespit edilmiştir (1983 tarihli LC RSFSR, Madde 127). Bununla birlikte, Rusya Federasyonu Medeni Kanununun 292. maddesi hükümleri, önceki kuraldan önemli farklılıklar göstermektedir. Bu özellikler canlı tartışmaların konusu.

Gerçek şu ki, kanunun orijinal devriÜçüncü bir tarafa mülk, yasal sahibinin akrabalarını kullanma hakkının feshi için bir zemin olarak kabul edilmemiştir. Dahası, güçlerini kullanmaya devam ettiler. Bu, mutlak mülkiyet haklarının varlığına tanıklık etti. Sırasıyla, aile üyeleri kendi haklarını kullanmalarını engellememek için, mal sahibi de dahil olmak üzere bireylerin görevlerinden sorumluydu.

Bu hükmün incelenmesi, bazı avukatlarengeller durumunda, kullanıcıların suçlu tarafların ilgili ihlalleri ortadan kaldırmasını talep edebileceğini belirtmiştir. Sonuç olarak, gayrimenkulün bir çeşit “aksini” vardı.

Hukukun konuları

Medeni Kanun'un 292. maddesi hükümlerini incelemek için, nesnenin yasal sahibinin aile üyelerine tam olarak kimin ait olduğunu belirlemek gerekir.

LC'nin 31'inci maddesinin birinci bölümünde, mülk sahibi olan eşlerin, çocukların ve ebeveynlerin söz konusu konulara yönlendirildiği tespit edilmiştir.

Rusya Federasyonu'nun 292. maddesi

Diğer akrabalar, bağımlılar (yetersiz) ve bazı durumlarda diğer vatandaşlar, yasal sahipler bunları bu kapasiteye sokarsa aile üyeleri olarak kabul edilebilir.

Normların analizinden, tüm kullanıcıların şartlı olarak aşağıdaki gruplara ayrılabileceğini izler:

 1. Doğrudan sahibinin aile üyeleri gerçek anlamda. Sahipleri ile ortak bir çiftlik yaşayan ve yürüten kişiler olarak düşünülmelidir.
 2. Eski akrabalar. Sahipleri ile yaşayan vatandaşlar olarak tanınmakta, ancak artık aile üyeleri değildir.
 3. Eski sahibinin akrabaları. Bunlar, yabancılaşmış bir öncülde yaşamaya devam eden konulardır.
 4. Eski sahibin eski akrabaları. Onlar, başka bir kişiye geçen bir odada yaşamaya devam eden ve önceki sahipleriyle aile bağlarını kaybeden vatandaşlar.

Kullanım özellikleri

Sahibin aile üyelerinin tesislerini işletmekMedeni Kanunun 292'nci Maddesi ve Sanatın 2. Bölümü uyarınca. Aksi belirtilmedikçe, sahip ile eşit olarak 31 LC. Yaşam alanı, amaçlanan amaç için kullanılmalıdır.

 Rusya Federasyonu'nun 292.

Aile üyeleri, aralarındaki anlaşma tarafından aksi belirtilmedikçe, mal sahibiyle birlikte ortak sorumluluk taşırlar.

Konut Kodu tamamen düzenlerNesnenin hak sahibinin akraba hakları. Ancak, Art. Medeni Kanun'un 292 nci maddesi (en son versiyonda) bu haklara gereken kesinliği verir ve mal sahibinin çıkarlarını korurken korunmalarını sağlar.

İlişkilerin sonlandırılması

Vatandaşlar eski akrabaları olduğundaAkrabalar, binaların kullanımı ile ilgili görev ve hakları sona erdirilir. Farklı bir prosedür sahibi ile anlaşma ile tespit edilebilir. Bu arada, bu kurala bir dizi istisna vardır.

makale 292 gk rf adli pratiği

Mahkeme uygulamasında, Rusya Federasyonu Medeni Kanununun 292. maddesi uyarıncaEski akrabalarının yaşam alanı ile ilgili görev ve haklarını muhafaza ettikleri birçok durum vardır. Bu nedenle mahkeme, kanuni sahiplerle evlilik-aile ilişkilerini durduran kişiler lehine bir karar verebilir:

 • Diğer binaları kullanma haklarını satın almak veya uygulamak için hiçbir sebepleri yoktur.
 • Mülkiyet statüsü ve önemli olan diğer durumlar, kendilerini başka bir yaşam alanı ile donatmalarına izin vermez.

Mahkeme belirli bir dönemi belirleyebilir,hangi kullanım hakkı korunur. Buna ek olarak, otorite, mülk sahibinin, eski eşine ve ailenin diğer üyelerine başka bir yaşam alanı sağlamasını talep edebilir.

Mahkeme tarafından belirlenen sürenin bitiminden sonra,Mülk sahibi ile eski akrabalar arasındaki anlaşmada aksi belirtilmedikçe kullanım hakkı sona erdirilir. Bu şart, sürenin bitiminden önce, başka bir kişinin mülkiyeti haline geldiyse veya korunmasının gerekçesi ortadan kalkarsa, feshedilebilir.

Özelleştirilmiş tesislerin özgüllüğü

Mevzuat, özel konut sahibinin eski akrabaları için özel kurallar sağlar. Federal Yasanın 19. maddesinde “LCD'nin işletmeye girmesi üzerine” yazılmıştır.

Normlara göre, eski yakın akrabalar, özelleştirme döneminde tesisi özelleştiren işletme ile eşit haklara sahip olsaydı, kullanım hakkını saklı tutarlar.

 makale 292 gk rf bölüm 2

Tabii ki, konut ihlaliBireylerin haklarını sadece bir keresinde birinin akrabalarından birine ait belge tesciline karar vermiş olsa da, daha sonra aralarındaki evlilik ve aile ilişkilerinin sona erdiği gerekçesiyle hakları.

Çocuk hakları

Sonra kolluk uygulama çerçevesindeLC'nin getirilmesinin yanı sıra, Rusya Federasyonu Medeni Kanununun 292'nci maddesinde yapılan değişikliklerin kabul edilmesiyle, bazı saçma durumlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Çoğunlukla yasama normlarının yanlış yorumlanması, vatandaşların anayasal haklarının açık bir şekilde ihlal edilmesine yol açmaktadır.

Zamanla mahkemeler çocukları tanımaya başladıeski yakın akrabaların sahibi. Buna göre, küçükler, ebeveynlerden birinin sahibi olduğu binalardan yasal olarak tahliye edildi.

Durum, 2015 yılının 3. çeyreği için Ankette yayınlanan Silahlı Kuvvetlerin açıklamalarıyla daha da ağırlaştı. Bu sorun, geniş bir halk tepkisi aldı.

st 292 gk rf en son sürüm

Bir çok uzman ve yetkilinin sonucuÇocuğun boşanma durumunda çocuğun herhangi bir akrabasına eski bir akrabası olamayacağı konusunda hemfikirdir. Buna göre, çocuklu eski eşin, eş ile evliliğin sona ermesinden sonra sokağa gitmesi gerektiği yönünde bir kanaat yoktur. Her koşuldan bağımsız olarak, küçük çocuklar haklarını korurlar ve yaşadıkları ve ebeveynlerden birine ait olan binaları kullanabilirler.

Adresleme

2007 yılında çocuk hakları konusunda Yargıtay editoryal açıklama değiştirildi. şöyle Şimdi açıklamalar verilmiştir. Aksi takdirde bu ilişkilere taraflar arasında anlaşma ile tespit sürece kullanımını barındıran hakkının sahibi ile aile ilişkilerinin bitiminde LCD 31. maddesinin 4. Kısım altında saklanmaz.

Rusya Federasyonu Medeni Kanununun 292. Maddesi ve onun yorumu

Bununla birlikte, Birleşik Krallık'ta olduğu gibi, bir çocukmenfaatlerini koruma hakkına sahiptir. Bu koruma ebeveynleri tarafından gerçekleştirilir. Çocukların yetiştirilmesinden ve bakımından sorumludurlar. Evliliğin sona ermesinden sonra bile ebeveynlerin görevleri ve çocuğun hakları korunur. Buna göre, boşanmalarından sonra babasına veya annesine ait olanları kullanma fırsatından yoksun bırakma, anayasal haklarını ihlal etmektedir.

Rusya Federasyonu Medeni Kanunun 292nci maddesinin temel hükümleri 2019

Rusya Federasyonu Medeni Kanunun 292nci maddesinin temel hükümleri 2019

Related news

 • Açma TarifiLezzetli pamuk kadar yumusak enfes bir tarif-Yemek Tarifleri
 • Natasha Saint Pierre - biyografi ve yaratıcılık
 • Domates
 • Çalışmalarım için nasıl vergi iadesi alabilirim
 • Popüler Kültür Ögelerinin Hayatımızda Nasıl da Yer Ettiğini Özetler Nitelikte Olan 17 Görsel

 • Rusya Federasyonu Medeni Kanunun 292nci maddesinin temel hükümleri 88

  Rusya Federasyonu Medeni Kanunun 292nci maddesinin temel hükümleri


  Rusya Federasyonu Medeni Kanunun 292nci maddesinin temel hükümleri 27

  Rusya Federasyonu Medeni Kanunun 292nci maddesinin temel hükümleri 63

  Rusya Federasyonu Medeni Kanunun 292nci maddesinin temel hükümleri 95

  Rusya Federasyonu Medeni Kanunun 292nci maddesinin temel hükümleri 25

  Rusya Federasyonu Medeni Kanunun 292nci maddesinin temel hükümleri 41

  Rusya Federasyonu Medeni Kanunun 292nci maddesinin temel hükümleri 74

  Rusya Federasyonu Medeni Kanunun 292nci maddesinin temel hükümleri 27

  Rusya Federasyonu Medeni Kanunun 292nci maddesinin temel hükümleri 43

  Rusya Federasyonu Medeni Kanunun 292nci maddesinin temel hükümleri 99

  Rusya Federasyonu Medeni Kanunun 292nci maddesinin temel hükümleri 49