Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü 2019

Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü 2019 Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

Etkin ve anlamlı faktör analiziÜretim maliyeti, üretim maliyetlerinin oluşumunu etkileyen tüm faktörleri keşfetmenizi sağlar. Hem sabit faktörleri hem de değişkenleri ve bunların arasındaki ilişkiyi içerir. Piyasa ilişkilerinin gelişimindeki mevcut eğilimler, bu tür bir göstergenin, işletmenin ilgili pazarda temsil ettiği malların rekabet gücü olarak artan etkisini göstermektedir.

Çalışmalar, malların rekabet gücünün azalmaya eğilimi gösteriyorsa, bu sürecin mikro seviyedeki ana nedenleri arasında olduğunu göstermektedir:

 • Şirketin piyasadaki yetersizlik derecesi;
 • iç rekabetin azaltılması;
 • Yenilikçi ve yatırım faaliyetlerini sınırlayan (malların kalitesini iyileştirmek için önlemlerin uygulanmasını kısıtlayan) işletmenin pasif stratejisi;
 • ekipmanların ahlaki ve fiziksel aşınma ve yıpranması;
 • Şirketin yönetiminde yetersiz profesyonellik;
 • etkili çalışma için düşük personel motivasyonu seviyesi;
 • üretim maliyetlerinde ürünlerin yüksek kaynak yoğunluğu;
 • maliyete dayalı fiyatlandırma stratejisi.

Üretim maliyetinin ve rekabet gücünün düzeyinin modern faktör analizi, onu yükseltmek için aşağıdaki talimatları formüle etmemizi sağlar:

 • piyasa avantajı sağlayan kaynakların rasyonel kullanımı;
 • rekabetçi bir ortamın oluşumu;
 • işletmeler tarafından rekabetçi stratejilerin geliştirilmesi ve tanıtılması;
 • mallar için talep yaratmaya yönelik pazarlama faaliyetleri;
 • İşletmeyi kaynak ve bilgi sağlamak;
 • entelektüel potansiyelin gelişmesi, teşebbüsün bilim-yoğun malların üretimini sağlayan gayri maddi varlıklarında;
 • Bilimsel keşiflerin, icatların, teknolojik atılımların kullanılmasının getirilmesi, yeni ürünlere olan talebin artması;
 • oluşum için bu koşulların oluşturulmasıekonominin üç önemli sorununu etkili bir şekilde çözebilecek bir kaynağa sahip olan bir kuruluşa izin veren ekonomik özgürlük ve piyasa fiyatlandırması: ne, nasıl ve kimin için üretilecek;
 • üretim maliyetinin planlanması;
 • sistemlerin iyileştirilmesi ve devlet düzenlemesi stratejileri.

Üretim maliyetinin faktör analiziişletmelerdeki malların rekabet gücünün yönetiminin, genel verimliliğin (ekonomik ve mali durumu, teknik ve teknolojik statü, üretim ve yönetim seviyeleri) bir değerlendirmesi de dahil olmak üzere, seviyesini planlama, uyarma ve değerlendirme üzerine kurulu olduğunu gösterir. Bütün bunlar, devlet desteğiyle, malların rekabet gücünü sağlamak için bir sistem oluşturmamıza izin verir:

 1. sosyal veTeknik ve Teknolojik Enterprise (yenilik tabanını güçlendirmek ve yenilik düzeninin iyileştirilmesi, yatırım politikası hızla uygulanması, şirketin gelişme öncelikleri uyarınca yürütülen; eğitim sisteminin radikal yeniden yapılanma, iyileştirilmesi üretim koşulları, üretim maliyetleri, fonksiyonlar ve iyileştirme şartname analizi, modern yöntemlere geçiş malların ve işçiliğin kalite yönetimi, ürünlerin belgelendirilmesi ve standardizasyonu);
 2. Kaynak yoğunluğunu ve maliyetlerini azaltmak için ekonomik, teknik, organizasyonel ve sosyal faaliyetlerin (üretim maliyetinin faktör analizi) temel olarak geliştirilmesi;
 3. hizmet bakımının mükemmelleştirilmesi, reklamın düzenlenmesi ve malların bir emtia piyasasının incelenmesi;
 4. yeni bir yönetim sisteminin tanıtımıtüm çalışanların ürün kalitesindeki sorunların çözümünde etkin faaliyet göstermesini içeren rekabet gücü; yaratıcı grupların ve “sorumluluk merkezlerinin” oluşturulması; üretim maliyeti planlaması; İşletmenin dinamik gelişimini sağlayacak önlemler.

Piyasa koşullarında, maliyet analiziRekabetin parametrelerini göz önünde bulundurarak, bu göstergenin dinamiklerini, işletmenin çalışmalarının objektif ve kapsamlı bir değerlendirmesini sağlamak için doğru bir şekilde saptamak mümkündür.

Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü 2019

Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü 2019

Related news

 • Rüyada Yüksek Yer Görmek
 • Kısır Tarifi – Kısır Nasıl Yapılır
 • Tel Şehriye Salatası Videosu
 • Sıladan suç duyurusu
 • Bicillin-5 preparatı: kullanım talimatları

 • Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü


  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü

  Üretim maliyetlerinin faktör analizi ve işletme rekabet gücü