Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi 2019

Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi 2019 Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi

Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi

Geleneksel olarak, kârlılığın faktör analizisatışlar, daha ayrıntılı formda üretim sonuçlarını karakterize eden bir gösterge olarak kabul edilir; kar daha çok gösterge yardımıyla yapılır. Bunun nedeni, faktör parametrelerinin, mevcut veya kullanılmış kaynaklarla değil sadece üretim etkisiyle daha yakından ilişkili olmasıdır. Kuruluşun kârlılığının faktör analizi, işletmeyi ve bir fiyatlandırma aracı olarak nitelendirmek için kullanılır.

En genel formunda, kârlılık parametreleri aşağıdaki sınıflandırma gruplarına indirgenebilir:

1) üretim maliyetlerinin telafi göstergeleri;

2) yatırım getirisi projeleri;

3) satışların gerçek kârlılığını karakterize eden parametreler;

4) sermaye getirisinin özellikleri.

Kural olarak, bu özellikler toplam kâr göstergeleriyle hesaplanır.

Bununla birlikte, özkaynak kârlılığı faktör analizimodern koşullarda rekabetin giderek daha çok kârlılık faktörü haline geldiğini gösteriyor. Rekabetin sonucu, yenilik politikasının uygulanmasını yoğunlaştırma, işletmelerin yatırım faaliyetlerini genişletme ihtiyacıdır. Satışların kârlılığını faktör analizi ile analiz ederek aynı zamanda tüm maddi ve maddi olmayan varlıkların etkinliği arttırılmış ve malların ergonomik ve estetik nitelikleri, çevreye duyarlılıkları ve operasyonel güvenliği sağlanmıştır. Etkili rekabet araçları, üreticinin, prestijinin, imajlarının ve markalarının güvenirliliği ve itibarıdır. Böylece hem "fiyat" hem de "fiyat dışı" rekabet, fiyatın yeterliliğini, üretilen malın kalitesini, rekabet gücünün ve tüketici ihtiyaçlarının gereksinimlerini karşılamak üzere en iyi duruma getirir.

Satış karlılığının faktör analizigöstermiştir ki, rekabet mekanizması arz-talep ilişkisinin piyasa kanunlarına dayandığında tüm bunlar ortaya çıkar. Bu durumda, mal arzı veya talebi fiyatının kurulması piyasada dengeli fiyat oluşturur.

Bununla birlikte, üretim yoğunlaşması veEkonominin küreselleşmesi eksik rekabet türlerinin geliştirilmesine katkıda bulunur. Satıcıların az sayıda (genellikle geniş adet) ile karakterize olan rekabet modeli mevcut mevcut piyasa yapısı içinde, oligapolün olduğu not edilmelidir. Böylece mallar farklılaştırılabilir. Bu şartlar altında satışların karlılık faktör analizi özelliği yeni satıcılar için pazar penetrasyonu fiyat seviyelerini ve kar maksimizasyonu sağlamak amacıyla fiyatlandırma ve karşılıklı anlaşmayla kullanılan oligopolistik firma liderlik politikaları beri zor olduğunu aslında oluşur gösterir. Piyasadaki fiyatların tam kontrolü tekel tarafından yapılır.

Bu nedenle, şu an için pazar yapamıyorrekabet etkili. üreticilerin işleyişi ve tekellerin "koruma" için uygar koşulları yerine getirebileceği büyük bir ekonomik regülatör olarak devlet, önlemler alınmalıdır Bu bakımdan,, kazanç hangi bir piyasa ekonomisinin gelişiminde bozukluklara yol açmaktadır.

Düzenleme alanında hükümet politikasıTekellerin etkisi, antimonopoli düzenlemenin uygulanması ve iyileştirilmesinde kendini gösterir. Antimonopol politikası, tekelleşmiş pazarlar üzerinde kontrol, küçük işletmelerin desteklenmesi için örgütsel mekanizmalar, antimonopolya ilişkin mevzuat, lisanslama, muhasebe vb. Basitleştirme ile ilgili prosedürleri içermektedir.

Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi 2019

Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi 2019

Related news

 • Şarkıcı Elka: olağanüstü bir sanatçının biyografisi
 • Alüminyum hasır - özellikleri ve kullanım yararları
 • Black Crow - Dmitry Veresov ziyaret kartı
 • Maaş hayır ve Brüt - ne var Hesaplama örneği
 • Elektrikli battaniye: Avantaj ve Kullanım Kuralları

 • Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi

  Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi


  Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi

  Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi

  Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi

  Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi

  Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi

  Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi

  Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi

  Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi

  Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi

  Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi

  Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi

  Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi

  Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi

  Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi

  Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi

  Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi

  Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi

  Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi

  Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi

  Rekabetçi bir çevrede satış karlılığının faktör analizi