Regresif vergiRegresif vergi
Regresif vergi

Regresif vergi

Dinamiklerle karakterize edilen tüm vergilerbu vergi ile vergilendirilen gelir miktarındaki artış oranındaki azalma, regresif kategoriye girmektedir. Bu oldukça geniş bir vergi grubu olup, tüm dolaylı vergileri içerir. Dolayısıyla, dolaylı bir tür olan regresif vergi, işin yapıldığı veya hizmetlerin verildiği emtia ürünlerinin veya tarifelerin fiyatına prim şeklinde oluşturulmuştur. Bu parametre, tüm dolaylı vergiler gibi gerici bir vergiyi doğrudan vergilerden ayıran başlıca şeydir.

Bu vergileri tahsil etme mekanizması,burada birincil vergi toplayıcısı devletin değil, aynı zamanda ürün üreten veya hizmeti veren kuruluşun veya şirketin sahibidir. Üretim prosesinin tamamlanmasından sonra şirket belli fiyatları veya tarifelerde, örneğin ek bir ücret (örneğin KDV) dahil olmak üzere ürünleri satmaktadır. İşletme satılan ürünlerden elde edilen geliri alır ve büyüklüğüne göre vergiyi devlete öder. Bir mekanizma, daha önce de belirtildiği gibi, sahibinin bir montajcı olarak hareket ettiği ve alıcıyı vergileri ödeyen olarak işletir. Buna ek olarak, böyle bir mekanizma altında, vergi bireysel bir kişiden gizlidir, tam olarak büyüklüğünü bilmemektedir.

Ekonomide, gerici bir vergi aşağıdaki şekillerde ödenebilir:

- katma değer vergisi (KDV). Bu, emtianın üretim ve satış sürecinin her aşamasında değerine katma değerdir. Bu gerici vergi, mallar, nihai alıcıya ulaşana kadar mallar, üretim sürecinin aşamaları ve satış sürecinden geçtikçe verilir;

- ÖTV. Böyle bir vergi ağırlıklı kitle tüketimine (yemek, tütün ürünlerinin, sağlık ve hijyen, vs.) öğeleri bakımından kurmak için tasarlanmıştır. tüketim için ve yardımcı ve kamu hizmetlerinin diğer ortak türleri için ödemeleri kapsar;

- Gümrük vergisi, sadece yurtdışından ithal edilen mallarla ilgili olarak, tüketim vergisi ile aynıdır;

- Çevresel bir vergi (ücret), doğal çevreye zarar verme riskiyle ilgili faaliyetlerde alınan bir çeşit dolaylı vergidir.

Genel olarak, gerileyen vergininSistemler yoksulların maddi durumlarını en çok kötüye kullanıyor. Bu nedenle gelir vergisi denetimi, sosyal adalet ilkelerinin sağlanmasında özel önem kazanmaya başlamıştır. Ana hedefi, teşebbüs üzerindeki verginin hesaplanmasına ilişkin değerlerin ve kuralların mevzuata uygunluğunu, yani Ch. Vergi Kanununun 25'inci maddesi. Denetim içeriği bir kontrol içerir:

- Bu verginin hesaplanması için her türlü muhasebe;

- Vergi hesaplanırken dikkate alınmayacak miktarların belirlenmesi;

- Vergi tabanının oluşturulması;

- bu vergiyle ilgili kısımda muhasebe beyannameleri;

- ödenmemiş vergiler dahil olmak üzere tüm vergi yükümlülükleri hakkında bilgilerin sınıflandırılması ve detaylandırılması;

- Bütçeye vergi ödeme prosedürleri.

Bir şekilde yumuşatmakRegresif sistemin nüfusun en savunmasız grupları üzerindeki etkisi ve özünü sosyal adalet ilkelerine daha da yaklaştırması, hesaplanmasının orantılı şemaları uygulanır. Bu, “marjinalizm” prensibi ile uyumludur - Avusturyalı iktisatçı Karl Menger'in teorisi, fakir bir insandan kalan paranın her zaman onun için zengin bir insan için aynı miktarda olduğundan daha değerli olduğunu belirtir.

Böyle bir orantısal hesap mekanizmasıSon vergi oranının belli bir kar miktarına göre ayarlanmış olması. Orantısal ilkenin olumsuz etkiyi sona erdirmediğine dikkat edilmelidir. Özellikle, eksizleri en dolaysız vergilendirme türü olarak ele alır. Bu nedenle, bunlara kısıtlayıcı bir yaklaşım uygulanır, yani ortalama ve marjinal oranlar belirlenir. Bununla birlikte, burada her şey çözülmez, çünkü orantılılık ilkesini ve aynı zamanda hız sınırlarını ilkesini uygulamak mümkün değildir. Gerçek şu ki, bu yaklaşımla, bu oranlar otomatik olarak eşitlenir.

Regresif vergiRegresif vergi

Related news

 • Sebze ve Meyveler Nasıl Yıkanmalı
 • Zeytinyağlı Kuru Dolma
 • Kronik yorgunluğa ne iyi gelir
 • Piyano Kek Tarifi
 • Galatasaray duvar kağıtları 2013 şampiyonluk

 • Regresif vergi

  Regresif vergi


  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi

  Regresif vergi