Personel yönetiminin sosyo-psikolojik yöntemleri 2019

Personel yönetiminin sosyo-psikolojik yöntemleri 2019 Personel yönetiminin sosyo-psikolojik yöntemleri

Personel yönetiminin sosyo-psikolojik yöntemleri

Personel yönetimi yöntemleri, nüfuz yöntemleribir bütün olarak kolektife ve belirli çalışanlara üretim sürecindeki faaliyetlerini koordine etmeyi ve planlamalarını istemektedir. Üç ana yöntem grubu vardır: idari, ekonomik ve sosyo-psikolojik yönetim yöntemleri.

İlk yöntem grubu,güç ve sıkı disiplin kurulması. Ekonomik yöntemler, ekonomik yasaların kullanımına dayanır. Personel yönetiminin sosyo-psikolojik yöntemleri, çalışanların doğru ve anlaşılır motivasyonuna dayanır. Basitçe, bunlar "havuç", "havuç" ve "ikna" yöntemleridir.

İdari yöntemler.İdari yöntem olduğunu düşünmeyin -kötü ve mantıksız. Tam tersine, hedefine, emek disiplini ve iş kültürü, görev ve sorumluluk duygusu kurulması üyelerinin net bir anlayış üzerine kuruludur. Üst yönetimin herhangi bir emri kesinlikle yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. Kişisel girişim hoş karşılanmaz. Örgütsel etki, örgütsel ve metodolojik öğretim, örgütsel düzenleme ve düzenlemeyi içerir. Normlar, organizasyonun her türlü faaliyetinde bulunur. Gelen bilgiler kesinlikle standartlaştırılmıştır.

Ekonomik yöntemler.Ekonomik yöntemlerin temeli -teknik ve ekonomik planlama. Bu planlama, kuruluşun faaliyetleri programını belirler. Yönetim belirli planları onaylar ve daha sonra yapısal bölümlerdeki hat yöneticilerine bildirilir. Her bölümün mevcut planı ve hedef planı vardır. Modern yönetim yöntemleri, pazar yönetim sisteminin hakim olduğu modern dünyada çok talep edilmektedir. Kar sisteminin karmaşık etkileşimi, fiyatları ve talepteki kayıplar etkili ve esnek organizasyon yönetimi için ön koşulların sağlanması hedefleniyor. Ekonomik yöntemlerin ana amacı, planlanan sonuçların elde edilmesi için işletmenin personelini harekete geçirmektir.

Sosyo-psikolojik yönetim yöntemleripersonelin kişisel özelliklerine, ekip çalışmasına, sosyal ihtiyaçlara vb. dayalı sistem. Örgütü yönetmek için sosyo-psikolojik yöntemler çok özeldir: temelleri, sosyoloji ve psikoloji yasalarına, bireyin, kollektif grubun çıkarlarına dayanır. İki büyük yöntem grubu vardır: belirli bir çalışanın kimliğini hedefleyen sosyo-psikolojik yönetim yöntemleri ve insanlara yönelik sosyo-psikolojik yönetim yöntemleri.

Bu sınıflandırma çok şartlı, çünkükollektif izole değildir, mutlaka bir gruba aittir ve girişim veya firmanın diğer çalışanlarıyla ortak çalışma yürütür. Sosyolojik yöntemler, takımdaki çatışma durumlarının çözümlenmesini ve önlenmesini sağlamak için ekipteki önemli figürleri tanımlamamızı sağlar. Bu yöntemler ekiple çalışmanın temel araçlarından biridir, çünkü onlar sayesinde seçim, yerleştirme, değerlendirme, personel eğitimi için en uygun veriyi elde etmek mümkündür.

Örneğin, sorgulama, en büyük olarakpersonel anketi, büyük bir bilgi katmanı belirlemenizi sağlar. Bir röportajda ek eğitim ve nitelikli bir mülakatçı gerekecektir, bunun sonucunda da gerekli bilgiler tekrar alınacaktır. Ekipteki psikolojik atmosferi analiz etmek için sosyometrik yöntemi kullanmak en iyisidir. Bu yöntem, insanlar arasındaki kişisel temasların bir matrisinin oluşturulması ve liderlerin belirlenmesi üzerine kuruludur. Gözlem metodu, sadece mücbir sebep olarak kendini gösteren gizli nitelikleri belirlemenize izin verir. Görüşme, istihdam, müzakereler ve eğitim olayları için vazgeçilmezdir.

Personel yönetiminin sosyo-psikolojik yöntemleri 2019

Personel yönetiminin sosyo-psikolojik yöntemleri 2019

Related news

 • Pavlova
 • Rüyada Namaz Görmek
 • Sanayi devrimi ABD ve Rusyada Sanayi Devriminin Özellikleri
 • Homo sapiens - biyolojik ve sosyal özü birleştiren bir tür
 • Lasagna Party Ring

 • Personel yönetiminin sosyo-psikolojik yöntemleri

  Personel yönetiminin sosyo-psikolojik yöntemleri


  Personel yönetiminin sosyo-psikolojik yöntemleri

  Personel yönetiminin sosyo-psikolojik yöntemleri

  Personel yönetiminin sosyo-psikolojik yöntemleri

  Personel yönetiminin sosyo-psikolojik yöntemleri

  Personel yönetiminin sosyo-psikolojik yöntemleri

  Personel yönetiminin sosyo-psikolojik yöntemleri

  Personel yönetiminin sosyo-psikolojik yöntemleri

  Personel yönetiminin sosyo-psikolojik yöntemleri

  Personel yönetiminin sosyo-psikolojik yöntemleri

  Personel yönetiminin sosyo-psikolojik yöntemleri