Periyodik tablonun 115 elemanı: karakteristikPeriyodik tablonun 115 elemanı: karakteristik

22.05.2019

Periyodik tablonun 115 elemanı: karakteristik 52

Periyodik tablonun 115 elemanı: karakteristik

Periyodik tablonun 115 elemanı - Muscovy(Moscovium) - sembolü Mc ve atom numarasına 115 ile sentetik süper ağır element İlk kez 2003 yılında üretildi, Dubna'da Nükleer Araştırma Ortak Enstitüsü (JINR), Rusya Rus ve Amerikalı bilim adamlarının ortak bir ekip. Aralık 2015'te Uluslararası Bilim Organizasyonları IUPAC / IUPAP Ortak Çalışma Grubu tarafından dört yeni unsurdan biri olarak kabul edildi. 28 Kasım 2016'da, resmi olarak JINR'ın bulunduğu Moskova bölgesinin onuruna seçildi.

Mendeleev'in Muscovy tablosunun 115 elemanı

özellik

Periyodik tablonun 115 elemanıson derece radyoaktif bir madde: en kararlı bilinen izotop, moscovium-290'ın sadece 0.8 saniyenin bir yarılanma ömrü vardır. Bilim adamları Muscovy'in bizmutlara bazı açılardan benzer, geçişsiz bir metal olduğunu düşünmektedir. daha ağır bir homologu bizmut gibi davranır teyit olmamakla birlikte, p-inci birim süre 7 ile ilgilidir ve ağır azot grubu (azot alt grubu elemanı) olarak grup 15 yerleştirilmiştir transactinide elementlerin periyodik tabloda.

Hesaplamalara göre, öğenin bazıDaha hafif homologlara benzer özellikler: azot, fosfor, arsenik, antimon ve bizmut. Aynı zamanda, onlardan bazı önemli farklılıklar göstermektedir. Bugüne kadar, 287'den 290'a kadar kütle sayıları olan yaklaşık 100 atom Muscovy sentezlenmiştir.

Periyodik tablonun 115 elemanı

Fiziksel özellikler

Muscovy Mendeleev tablosunun 115 elementinin valent elektronları üç alt kabuğa ayrılır: 7s (iki elektron), 7p1/2(iki elektron) ve 7p3/2(bir elektron). Bunlardan ilk ikisi göreceli olarak stabilize olur ve bu nedenle inert gazlar gibi davranırlar ve ikincisi göreceli olarak istikrarsızdır ve kimyasal etkileşimlere kolayca katılabilir. Böylece, Muscovy'nin birincil iyonlaşma potansiyeli yaklaşık 5.58 eV olmalıdır. Hesaplamalara göre, yaklaşık 13,5 g / cm yoğunluğa sahip yüksek atomik ağırlığı nedeniyle, moskoviyum yoğun bir metal olmalıdır.3.

Tahmini tasarım özellikleri:

 • Faz: katı.
 • Erime noktası: 400 ° C (670 ° K, 750 ° F).
 • Kaynama noktası: 1100 ° C (1400 ° K, 2000 ° F).
 • Özgül füzyon ısısı: 5.90-5.98 kJ / mol.
 • Özel buharlaşma ve yoğuşma ısısı: 138 kJ / mol.

Periyodik tablonun 115 elemanı

Kimyasal özellikler

Mendeleyev'in masasının 115.inci unsurukimyasal elementlerin bir dizi 7p ve bizmutun altında bulunan periyodik tabloda grup 15'in en ağır üyesidir. Muscovy'in sulu bir solüsyondaki kimyasal etkileşimi, iyonların Mc özelliklerine bağlıdır.+ve Mc3+. Birincisi, muhtemelen, kolayca hidrolize ve halojenler, siyanürler ve amonyak ile iyonik bir bağ oluşturur. Muscovy (I) (McOH), karbonat (Mc hidroksit2CO3), oksalat (Mc2C2Ey4) ve florür (McF) suda çözülmelidir. Sülfür (Mc2S) çözünmez olmalıdır. Klorür (McCl), bromür (McBr), iyodür (McI) ve tiyosiyanat (McSCN) hafif çözünür bileşimlerdir.

Muscovy (III) florür (McF)3) ve tiyolit (McS)3), muhtemelen, suda çözünmez (karşılık gelen bizmut bileşiklerine benzer). Klorür (III) iken (McCl3), bromür (McBr3) ve iyodür (McI3) kolayca ve kolayca çözülebilir olmalıdırMcOCl ve McOBr (bizmut da benzer şekilde) gibi oksohalidler oluşturmak için hidrolize edilir. Muskovit oksitler (I) ve (III) benzer oksidasyon durumlarına sahiptir ve bunların nispi stabiliteleri büyük ölçüde etkileşime girdikleri elementlere bağlıdır.

belirsizlik

Tablonun 115 elemanı nedeniyleMendeleev deneysel olarak kesin özelliklerini belirlemek için tek atomlar tarafından sentezlenir. Bilim adamları teorik hesaplara dayanmalı ve özelliklerde olduğu gibi daha kararlı unsurlarla karşılaştırmalıdırlar.

2011'de deneyler yapıldı."hızlandırıcılar" (kalsiyum-48) ve "hedefler" (americium-243 ve plütonyum-244) arasındaki tepkimelerde özelliklerini incelemek için nihonium, flerovium ve Muscovy izotoplarının yaratılması. Bununla birlikte, "hedefler", kurşun ve bizmut safsızlıklarını içermekteydi ve sonuç olarak, bizmi daha karmaşık hale getiren nükleon transfer reaksiyonlarında, bizmut ve polonyumun belirli izotopları elde edildi. Bu arada, elde edilen veriler gelecekte bilim adamlarının, bizmut ve polonyumun ağır homologlarını (örneğin, moscovium ve livermorium) araştırmaya yardımcı olacaktır.

Periyodik tablonun 115. elemanı

keşif

115 tablo elemanının ilk başarılı senteziMendeleev, Ağustos 2003'te Rus ve Amerikalı bilim adamlarının Dubna'da JINR'de ortak çalışmasıydı. Yerli uzmanların yanı sıra nükleer fizikçi Yuri Oganesyan liderliğindeki ekip, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndan meslektaşları içeriyordu. 2 Şubat 2004'te araştırmacılar, Fiziksel Gözden Geçirme raporunda, americum-243'ü U-400 siklotron üzerinde kalsiyum-48 iyonları ile bombaladıklarını ve yeni bir maddenin dört atomunu aldıklarını yayınladılar.287Mc ve üç çekirdek288Mc). Bu atomlar, alfa parçacıklarının yaklaşık 100 milisaniye cinsinden nichonia elementine salınmasından dolayı bozulurlar. Muscovy'in iki ağır izotopu,289Mc ve290Mc, 2009-2019 yıllarında bulundu.

Başlangıçta IUPAC açılışını onaylayamadıyeni eleman Diğer kaynaklardan onay gerekliydi. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, daha sonraki deneylerin bir başka değerlendirmesi yapıldı ve Dubna ekibinin 115. unsurun açılması hakkındaki ifadesi tekrarlandı.

Ağustos 2013'te, bir grup araştırmacıDarmstadt'daki (Almanya) Lund Üniversitesi ve Ağır İyon Enstitüsü, Dubna'da elde edilen sonuçları doğrulayan 2004 deneyini tekrarladıklarını açıkladı. 2015 yılında Berkeley'de çalışan bir bilim adamları ekibi tarafından bir başka onay daha yayınlandı. Aralık 2015'te, ortak IUPAC / IUPAP çalışma grubu, bu unsurun keşfini fark etti ve Rus-Amerikan araştırmacılar ekibinin açılmasına öncelik verdi.

Periyodik tablo adının 115 öğesi

isim

1979'da periyodik tablonun 115 elemanıIUPAC tavsiyesine göre, "ununpentium" olarak adlandırılmaya ve ilgili UUP sembolü ile belirtilmesine karar verildi. adı beri yaygın olarak açılmamış (ama teorik tahmin) elemana karşı kullanılan edildiği gerçeğine rağmen, fizikçilerin toplumda kök almaz. Çoğu zaman, madde denir - öğe numarası 115 veya E115.

30 Aralık 2015 Yeni bir öğenin keşfiUluslararası Saf ve Uygulamalı Kimya Birliği tarafından tanındı. Yeni kurallara göre, keşifçiler yeni madde için kendi isimlerini sunma hakkına sahipler. İlk olarak, fizikçi Paul Langevin onuruna Mendeleyev'in "linguiniums" tablosunun 115 elemanını yazması gerekiyordu. Daha sonra, bir seçenek olarak Dubna'dan bir bilim adamları ekibi, keşfin yapıldığı Moskova bölgesinin onuruna "Muscovy" adını verdiler. Haziran 2016'da IUPAC, girişimi onayladı ve 28 Kasım 2016 tarihinde resmi olarak "moscovium" adını onayladı.

Periyodik tablonun 115 elemanı: karakteristikPeriyodik tablonun 115 elemanı: karakteristik

Related news

 • Rock’n Coke’ da ne yenir ne içilir
 • Mutlu Bir Evliliğin Sırları Nelerdir
 • Beğendim Bisküvisi
 • Keçi Patamağı Tarifi
 • Edinilen reçete

 • Periyodik tablonun 115 elemanı: karakteristik 38

  Periyodik tablonun 115 elemanı: karakteristik


  Periyodik tablonun 115 elemanı: karakteristik 73

  Periyodik tablonun 115 elemanı: karakteristik 81

  Periyodik tablonun 115 elemanı: karakteristik 71

  Periyodik tablonun 115 elemanı: karakteristik 82

  Periyodik tablonun 115 elemanı: karakteristik 22

  Periyodik tablonun 115 elemanı: karakteristik 79

  Periyodik tablonun 115 elemanı: karakteristik 39

  Periyodik tablonun 115 elemanı: karakteristik 22

  Periyodik tablonun 115 elemanı: karakteristik 32

  Periyodik tablonun 115 elemanı: karakteristik 37

  Periyodik tablonun 115 elemanı: karakteristik 21

  Periyodik tablonun 115 elemanı: karakteristik 21

  Periyodik tablonun 115 elemanı: karakteristik 65

  Periyodik tablonun 115 elemanı: karakteristik 80