Pedagojide öğretim ilkeleriPedagojide öğretim ilkeleri
Pedagojide öğretim ilkeleri

Pedagojide öğretim ilkeleri

Öğrenme süreci karmaşık bir sistemdir.Hem öğretmenin hem de öğrencinin öğrenme aktivitesini içeren ve öğrenme pedagojik ilkeleri haline gelen gerçek veya varsayılan kalıplara dayalı.

Pedagojide öğretim ilkeleri ayrılabilirobschedidakticheskie ve yöntemsel üzerinde. Pedagojide öğretimin genel pedagojik ilkeleri, genel didaktik olarak kabul edilen ve herhangi bir konuda yapılan çalışmalarda zorunlu olan ilkelerdir.

Metodolojik ilkeler ayrılmıştırpedagojide genel ve özel öğretim yöntemleri. Ortak ilkeler; farklılaştırılmış bir yaklaşım, çeşitli alıştırmaların, öğretim yöntemlerinin ve öğretim yöntemlerinin kullanımı, belirli yer işaretlerinin (gösteri, açıklama, takviye) belirlenmesi, motivasyon ve motivasyona entegre bir yaklaşım gibi ilkeleri içerir. Özel öğretim yöntemleri, sözlü beklenti ilkesi, paralel öğrenme, iletişimsel yönelim, sözlü temel ilkesi gibi ilkeleri içerir.

Pedagojide öğretimin didaktik ilkeleriBilimsel, sistematik ve tutarlı, açık, bilinçli ve aktif, erişilebilir ve uygulanabilir ilkeleri, yaş özelliklerini ve öğrencilerin bilgi, beceri ve alışkanlıklarının gücü ilkesini dikkate alma ilkesini içerir.

Bilimsel karakter ilkesi oluşumu içinde yer alır.Bilimsel bilgi sisteminde, eğitim materyallerinin analizinde, önemli, önemli fikirlerin tanımlanmasında, olası bilimsel özniteliklerin belirlenmesinde, güvenilir bilimsel gerçeklerin ve bilginin kullanılmasında ve kabul edilen bilimsel terimlerin kullanımında öğrenciler.

Bilimsel ilkenin uygulanmasında büyük rol teknik öğretim araçları, video kayıtları, eğitim filmleri, film programları vb.

Sistematik ilkesi, bilginin veyansıma, anlayış ve mastering düzeyi: becerileri ayrılmaz yani öğretim materyali üç düzeyde öğrenilen bağlantılı ve tutarlı bir sistem oluşturulur. egzersiz ve eğitim sonucunda elde edilmektedir pratik beceriler - İlk düzeyde, öğrenci o konuyla ilgili teorik bilgi ve üçüncü usta olur saniye konu temel bir anlayışa sahip olmalıdır.

Erişilebilirlik ilkesinin özü yansıtmaktırSüreklilik ilkeleri, kademeli ve eğitimin tutarlılığı. Yani, önce biçimlendirilmiş bilgi, beceri ve becerileri tanımlamanız ve ancak bu süreci zorlamadan ve belirli aşamaları atlamamadan, ancak yavaş yavaş yenilerini vermeniz gerekir. Eğitimi organize ederken, öğrencinin zihinsel, psikolojik ve fiziksel gelişim düzeyine karşılık gelen yöntemleri, araçları ve eğitim biçimlerini seçmek gerekir.

Görünürlük ilkesi sadeceİncelenen konu ya da fenomenin bir örneğidir, ancak iletilen bilginin daha net ve daha açık bir algısının oluşturulmasını sağlayan bir dizi araç, teknik ve yöntem kullanılması. Görsel yöntemin kullanılmasında büyük rol, sözel yorumlara aittir.

Örneğin, bazı motorları öğretirkeneylemler sadece bunu veya bu egzersizi göstermez, bunun üzerine yorum yapmalı ve öğrencinin hareketin her aşamasını gerçekleştirmesini sağlamalıdır. Öğrencinin sadece üzerinde çalışılan eylemle ilgili motorist fikrini oluşturması değil, aynı zamanda bu eylemin performansının tüm özelliklerini hissetmesi gerekir.

Bilinç ve etkinlik ilkesi esas alınır.Öğrenciler arasında motivasyonun oluşumu, belirli bir materyalin çalışılmasına yönelik iç ihtiyaç ve çalışılan materyale yönelik sistematik teşvik. Eğer öğrenci bu veya bu materyali incelemek istemiyorsa, derslerden hiçbir faydası olmayacaktır.

Bilgi, beceri ve kuvvetin gücü ilkesiBeceri, öğretmenin ana materyaline tahsis edilmeden imkansızdır ve öğrenciye halihazırda mevcut olan bilgi ile bağlantılıdır. Bilgi ve becerilerin öğrencinin içsel özelliği haline gelebilmesi için, onları inanç sistemine ve öğrencinin görüşlerine dahil etmek gerekir. Eğitim materyalinin pratik faaliyetlerle sürekli bağlantısını sağlamak da gereklidir.

Eğitim ve yetiştirme ilkeleriyaş ve bireysel özellikleri hesaba katın. Ancak, öğrencilerin her grupta - çağda ve her sınıfta hem de çoğu zaman geliştirme yeteneklerinin seviyesinin yanı sıra ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda aksine herhangi zihinsel süreçlerin özelliklerinin gelişmesinde görülür bazı bireysel farklılıklar gösterir.

Erkeklerin bireysel özellikleri de farklıdır.ve kızlar. Eğitimin tüm pedagojik ilkeleri, bu gerçekten var olan farklılıkları dikkate almalıdır. Hiçbir durumda, tüm durumlar için uygun tamamen evrensel bir tarifin olmasını beklemezsiniz.

Pedagojide öğretim ilkeleriPedagojide öğretim ilkeleri

Related news

 • Delikli tığ desen veya olağanüstü güzel şeyler örme öğrenmek
 • Kanlı spor: aktörler. Militan için evrensel bir senaryo
 • Blinnye cihazları: tipler, talimatlar, incelemeler
 • Igor Nikolaevin ailesi ve çocukları: biyografi
 • Penza, restoran Avrupa: inceleme, adres, fotoğraf

 • Pedagojide öğretim ilkeleri

  Pedagojide öğretim ilkeleri


  Pedagojide öğretim ilkeleri

  Pedagojide öğretim ilkeleri

  Pedagojide öğretim ilkeleri

  Pedagojide öğretim ilkeleri

  Pedagojide öğretim ilkeleri

  Pedagojide öğretim ilkeleri

  Pedagojide öğretim ilkeleri

  Pedagojide öğretim ilkeleri

  Pedagojide öğretim ilkeleri

  Pedagojide öğretim ilkeleri

  Pedagojide öğretim ilkeleri

  Pedagojide öğretim ilkeleri

  Pedagojide öğretim ilkeleri

  Pedagojide öğretim ilkeleri

  Pedagojide öğretim ilkeleri

  Pedagojide öğretim ilkeleri

  Pedagojide öğretim ilkeleri

  Pedagojide öğretim ilkeleri

  Pedagojide öğretim ilkeleri

  Pedagojide öğretim ilkeleri

  Pedagojide öğretim ilkeleri