Para sirkülasyonu 2019

Para sirkülasyonu 2019 Para sirkülasyonu

Para sirkülasyonu

Her işletme ana veişletme sermayesi. İkincisi, fonksiyonel amacı için dolaşım fonlarına ve dolaşımdaki üretim varlıklarına bölünmüştür. Dolaşım fonları aşağıdaki unsurları içerir:

- Depolarda emtia ürünleri;

- nakit;

- sevk edilen mal ürünleri (transit mallar);

- pazarlanabilir ürünler tüketicileri ile yerleşim halinde olan finansal kaynaklar.

Çoğu zaman, para biçimindeki dolaşım fonları, farklı biçimlerde alırlar:

- Finansal araçlar (bunlar bankacılık veya diğer kredi kurumlarında hesaplar, verilmiş kredi veya menkul kıymetler) olabilir;

- Doğrudan ya da karşı tarafla olan yerleşimlerde bulunan fonlar.

Paranın maksimum operasyonel yönetimi için, dolaşım süreleri ve optimal hacim büyüklüğü belirlenir, nakit akışları analiz edilir ve tahmin edilir.

Transit mallar şeklinde fon sirkülasyonu gruplara ayrılır:

- Ödeme son tarihinin henüz gelmediği mallar;

- Ödeme süresinin geçtiği ürünler;

- alıcı kuruluş tarafından depolanan mallar.

Alacaklar şeklinde temsil edilen dolaşım fonları borçlardan oluşmaktadır:

- Ödeme sürelerini dolduran tedarikçiler;

- tüm sorumlu kişiler;

- Vergi makamları (avans şeklinde bütçesine yapılan vergi, zorunlu ödemeler bir fazla ödeme varken);

- İhtilaflı borçlar ve alacaklar hakkında borçlular.

Alacaklar kaçınılmazdırBu nedenle, fonları cirodan saptırmak, dolayısıyla, kullanımlarının etkinliği azaltılmakta ve bu da işletmeyi zor bir mali duruma yönlendirebilmektedir. Düzeyi, kuruluş tarafından kabul edilen yerleşim sistemi, ürün yelpazesi ve benzer ürünlerin piyasa doygunluğu durumu ile doğrudan ilgilidir. Dolaşım fonlarının tüm yapısındaki özgül ağırlığı genellikle oldukça büyüktür ve bu nedenle sıkı ve sürekli bir kontrol gerektirir. Bu borcun yönetimi, kuruluşun sorumlu mali hizmetlerinin kontrolünü, ilgili fonlarda bu tür fonların ciro hızıyla sağlar.

Dolaşım fonları araç olduğu için,mamul ürün stoklarına yatırım yaptı; zaten gönderilmiş, ancak ödenmemiş mallar; Borçlu yerleşimlerdeki fonlar, malların dolaşım süreci ile yakından ilişkilidir. Bu fonlar malların değerinin oluşumuna katılmaz, ancak doğrudan taşıyıcılarıdır. Mevcut varlıkların tüm hareketleri sürekli birleşik bir süreçtir. Üretim döngüsünün sonunda, pazarlanabilir ürünlerin üretimi ve satışından sonra, bu fonların tamamı, ürünlerin satışından elde edilen gelirler (hizmetler, işler) şeklinde geri ödenir.

Dolaşım fonları kesintisizhareket, bu yüzden fonların dolaşımını sağlayın. Aynı zamanda, değer biçimlerinde de sürekli bir değişim vardır: bu nedenle para formu, meta, daha sonra sanayi, ve yine meta ve para olur.

Dolaşım fonlarının parasal aşamasısanayi rezervlerinin biçimi, daha sonra üretim aşamasında rezervler, ürünlerin gerçekleşme (mal aşaması) sonrasında bitmiş ürünlere dönüşür, parasal bir form alır. Üretim rezervleri formuna ilerletilen tüm fonlar iade edilir ve satılan malların maliyetini aşan tasarrufların bir kısmı işletmenin karıdır.

Dolaşım fonlarının kullanımının etkinliği ciro hızlarına bağlıdır. Ana göstergeler ciro, ciro ve yük faktörünü içerir.

Para sirkülasyonu 2019

Para sirkülasyonu 2019

Related news

 • Zayıflamak İçin 5 Basit Kurala Dikkat
 • Ећ Harfi Дle BaЕџlayan RГјya Tabirleri
 • Gliserin Saça Nasıl Kullanılır
 • Hava ısı pompaları: açıklaması, çalışma prensibi. Kendi elleriyle ev için termal hava pompası (yanıtlar)
 • Engin Altan Düzyatandan büyük destek

 • Para sirkülasyonu

  Para sirkülasyonu


  Para sirkülasyonu

  Para sirkülasyonu

  Para sirkülasyonu

  Para sirkülasyonu

  Para sirkülasyonu

  Para sirkülasyonu

  Para sirkülasyonu

  Para sirkülasyonu

  Para sirkülasyonu

  Para sirkülasyonu

  Para sirkülasyonu

  Para sirkülasyonu

  Para sirkülasyonu