Mutlakütim, devlet iktidarının biçimlerinden biridir 2019

Mutlakütim, devlet iktidarının biçimlerinden biridir 2019
16.07.2019

Mutlakütim, devlet iktidarının biçimlerinden biridir 99

Mutlakütim, devlet iktidarının biçimlerinden biridir

Ortaya çıkma süreci boyunca veinsanlığın gelişimi ülkeleri, nüfusu, şehirleri değiştirmiş ancak yüzyıllar boyunca güçlenen örgütlenme biçimleri pekiştirilmiş ve daha da geliştirilmiştir. Böyle bir biçim mutlakiyetçiydi. Bu, egemenliğin bütün dolgunluğuna kimsenin veya başka herhangi bir şeyin kısıtlaması olmaksızın sahip olduğu böyle bir iktidar aygıtıdır.

siyasi mutlakiyet

"Mutlakiyetçilik Altın Çağ"

Mutlakiyetçiliğin ana özellikleri, bizimEski Doğu monarşisinde sınava girdi. Gelişmekte olan ülkelerde bu olgunun ortaya çıktığı, tarihte doğu despotizmi ilkesi olarak ortaya çıkmıştı. İfade edilen taraflarına insanın ihmali, tüm özlemlerin devletin refahı için yönlendirilmesi. Ülkeyi yöneten hükümdar sık ​​sık tanzim edildi ve halka tartışılmaz bir otorite oldu. Aynı zamanda, gücünün o kadar kesin ki herhangi bir üye servetini, toplumdaki ve yaşamdaki konumunu kaybedebilirdi. Antik Asya ve Afrika uygarlıklarının çöküşüyle ​​birlikte, Avrupa'da sınırsız güç ortaya çıkıyor. Orada mutlakiyetçilik - inşa etmek ve ortaya çıktığı ilk aşamalarında ülkelerini merkezileştirmek için yöneticilerin arzusu, olumlu bir rol oynayabilir, ama zamanla buna ihtiyacı ortadan kalkar. Yine de, otokratik iktidarın tüm lezzetlerini öğrendikten sonra, Avrupa monarşileri onunla birlik olmaya acele etmediler. Dolayısıyla, Ortaçağ, mutlaka mutlakiyetçilik için "Altın Çağ" dır.

mutlakiyetçiliğin temel özellikleriYeni Zamanın başında eğitim ve öğretim gelişimi ileBirçok insanın okur yazarlığı, devletin aşırı ağır büyümesini hafifletmeye başladı, siyasi mutlakiyet daha az popülerleşti. Devlet Başkanları, güçlerini korumaya çalışırken, taviz, ancak, aslında, hükümsüz ve hiçbir şekilde tatmin ne sıradan insanlar, ne de burjuva sahiplerinin yükselen sınıfta idi. Burjuva Avrupa revolyutsiy16-18 yüzyılların ünlü dizi Avrupa ülkelerinin siyasi pratikte mutlakiyetin bölünmemiş üstünlüğü ile sona erdi. Ancak, mutlakiyetçilerin dünya siyasetinin ön saflarından çekilmesi çok erken.

Mutlakiyet metamorfozları

mutlakiyetçilik manipülasyonAbsolutizm, her şeyi ve her şeyi kontrol etme girişimidireleştiri imkânsız - 20. yüzyılda yeniden canlandı. Elbette, monarşi hanedanları halihazırda gitti, ancak yerine, daha az, ve belki de daha büyük, mutlakiyetçi projeler yerini aldı. Almanya'da ortaya çıkan totaliter devletler ve SSCB sınırsız güç yoğunluğunu doruk noktasına getirdi. Totalitarizm bir çeşit mutlakiyetçilik haline geldi; bu formül altında "benim gibi düşünüyorum, aksi halde bir düşmansın". Siyasi bir rejim olarak Absolutizm halen yürürlüktedir, Suudi Arabistan'ı hatırlamak için yeterlidir. Hükümdarı eylemlerinde herhangi bir siyasi kurum tarafından sınırlandırılmayan ve harekete geçmek için özgür olan bu krallık, 21. yüzyıldaki olağanüstü doğu despotizmini.

Özetleyerek, mutlakiyetçiliğinGörevleri ile baş ettikten sonra, geçmişin bir parçası olan siyasi rejimin geçiş biçimi. Kısa bir süre içinde ülkenin tüm kaynaklarını harekete gereklidir Ama bir anka kuşu gibi unutulmaktan dirildi tekrar görünür belirli noktalarda, tarihteki geçiş anlarında olduğunu.

Mutlakütim, devlet iktidarının biçimlerinden biridir 2019

Mutlakütim, devlet iktidarının biçimlerinden biridir 2019

Related news

 • Etiket: Cilt Yaşlanmasına Karşı Ne Yapmalı
 • Saç Bandı Nasıl Takılır
 • Ayıcıklı Bebek Yeleği Yapımı
 • Örümcek Ağı Estetiği
 • Vali Duyurdu: Ankarada Yarın Okullar Tatil

 • Mutlakütim, devlet iktidarının biçimlerinden biridir 91

  Mutlakütim, devlet iktidarının biçimlerinden biridir


  Mutlakütim, devlet iktidarının biçimlerinden biridir 27

  Mutlakütim, devlet iktidarının biçimlerinden biridir 95

  Mutlakütim, devlet iktidarının biçimlerinden biridir 70

  Mutlakütim, devlet iktidarının biçimlerinden biridir 69

  Mutlakütim, devlet iktidarının biçimlerinden biridir 83

  Mutlakütim, devlet iktidarının biçimlerinden biridir 51

  Mutlakütim, devlet iktidarının biçimlerinden biridir 27

  Mutlakütim, devlet iktidarının biçimlerinden biridir 20

  Mutlakütim, devlet iktidarının biçimlerinden biridir 38

  Mutlakütim, devlet iktidarının biçimlerinden biridir 20

  Mutlakütim, devlet iktidarının biçimlerinden biridir 93

  Mutlakütim, devlet iktidarının biçimlerinden biridir 76

  Mutlakütim, devlet iktidarının biçimlerinden biridir 46