Mesleki güvenlik standartları sistemi 2019

Mesleki güvenlik standartları sistemi 2019 Mesleki güvenlik standartları sistemi

Mesleki güvenlik standartları sistemi

Bu konuyu incelemek için bazı önemli konuları ele alın:

- Bu alanda belgelenen emek koruması nedir?

- Standartların devlet standardı ve sınıflandırıcısı nedir, bu belgelerin durumu nedir?

- İSG sistemi bu standartlara nasıl yansıtılıyor?

Rusya İş Kanunu, daha doğrusu onuncuBölüm, işgücünü düzenler ve temelde, işçinin çalışanı ile işveren arasında emek koruma alanındaki ilişkiyi oluşturur. 2001 yılında kabul edilen bu yasama yasasının 209 uncu maddesi, işçi korumasını yasal, rehabilitasyon, sıhhi, sosyal, organizasyonel, ekonomik, teknik ve önleyici yönler de dahil olmak üzere bir önlem sistemi olarak tanımlamaktadır. Kuruluşun çalışanlarının sağlık ve yaşam koşulları. Yani, İş Kanunu'nun bu bölümü, işçi ilişkileri ve hukukunun temel ilkesini belirler.

Öte yandan emek koruma sistemiyasal ve normatif belgelerin karmaşıklığı. Çalışan için güvenli çalışma koşullarını sağlamayı amaçlayan hijyenik, sosyal, ekonomik, teknik, organizasyonel ve önleyici tedbirleri, teknik araçları ve yöntemleri düzenler. Arabağlantıları için SSBT için bir güvenlik standartları sistemi geliştirilmiştir. Tüm bileşenleri, iş güvenliği sağlamak, bugün devletlerarası (BDT ülkeleri için GOST) veya devlet (GOST R - Rusya için) standartlarına sahip olmayı amaçlamaktadır. Onlar bir nokta ile 12 sayı ile (GOST veya GOST R sonra) tanımlanır.

SSCB de bir sistemi vardı12 BDT ülkesinde (Baltık Ülkeleri hariç, Birliğin eski cumhuriyetleri) hâlâ yasal güce sahip olan "GOST 12." alfanümerik kodla iş güvenliği standartları. Bağımsız devletlerin kurulmasından sonra, IGU'nun gelişimi, devletlerarası GOST'lerle ilgili olarak uyumlaştırılması gereken ulusal standartların (ülkemiz için - GOST R) geliştirilmesine izin vermektedir. Sovyet döneminde, alfanümerik kodlarla tüm standartların bir sınıflandırıcısı vardı (belgelerin çoğu, Rus alfabesinin 19. harfi ile belirtilen bölümlerde tanımlandı). Ekim 2000'den bu yana, ISO'nun Uluslararası Sınıflandırması'na uygun olarak inşa edilmiş Tüm-Rus Sınıflandırıcılar Sınıflandırıcısı almıştır.

SSCB sırasında tüm GOST'lerİlgili alanlarda başvuru için zorunlu, daha sonra 184-FZ sayılı Kanun, teknik düzenlemelerin zorunlu olarak uygulanmasını öngörmektedir ve geçen yıl Eylül ayından bu yana devlet standartlarına gönüllü olarak başvurulmaktadır. Bununla birlikte, bu Yasa, 1 inci maddenin 4 üncü fıkrasında belirtildiği gibi, emek korumasına ilişkin konularda yasal ilişkileri düzenlememektedir. Bu nedenle, iş güvenliği standartlarını içeren devlet standartları, devlet gereksinimlerinin emek koruma alanında belirlendiği temel normatif yasal düzenlemelere atıfta bulunmaktadır. Her biri, Rusya Federasyonu Anayasası'nın 7 ve 37'nci maddelerinde güvence altına alınan garantilerin temin edilmesini amaçlamaktadır.

Tüm iş güvenliği standartları sistemi bölünmüştürAltı aktif alt sistemde (0'dan 5'e kadar rakamlarla gösterilir) ve üç yedek alt sistemde (6'dan 9'a kadar). Sıfır alt sistem, organizasyonel ve metodolojik nitelikteki belgeleri içerir. Birincisi, tehlikeli ve zararlı üretim faktörleri için gereksinimleri düzenleyen standartları içerir. İkinci alt sistem, üretim ekipmanlarının tasarlanması, üretimi ve işletilmesi için güvenli yöntemler ve yöntemler ve üçüncüsü - üretim süreçlerinin güvenliği oluşturur. Dördüncü alt sistem, standartlaştırılmış koruma araçları kullanılarak işçilerin güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Beşinci binaların ve yapıların güvenliği için standartları içerir.

Bir güvenlik standartları sistemi (işveren veya çalışan) içeren herhangi bir belgeye uyulmaması, ülkemizin İş Kanunu'nun ihlali anlamına gelir.

Mesleki güvenlik standartları sistemi 2019

Mesleki güvenlik standartları sistemi 2019

Related news

 • Yunanistandaki en iyi oteller nerede Cevap Halkidiki
 • Rüyada Ayna Kırmak Ne Demektir Ne Anlama Gelir
 • Kilolu Bayanlar Nasıl Giyinmeli, Kıyafet Kombinleri
 • Kuru ve yıpranmış saçları canlandırın
 • Tatlı biber Açık yerde büyüyen biber

 • Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi


  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi

  Mesleki güvenlik standartları sistemi