Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

Mal edinme süreci her zaman risk ile ilişkilendirilir. Her şeyin sorunsuz ve kusursuzca gideceğinden her zaman emin olamazsınız. Bazen kader en beklenmedik sürprizlerle karşımıza çıkıyor.

Malların iadesi nedenleri ve prosedürü

malların iadesi için başvuru

Bir satınalma yapmak, her zaman dikkatlesatın alınan malların değerlendirilmesi. Hemen fark edilmeyen bir kusur, satıcıyla kötü bir ruh haline veya çatışmaya neden olabilir. Malların satın alınmasından önce veya sonra ortaya çıkan tüm sorunlar kabaca iki gruba ayrılabilir:

1. Malın kalitesinin, ekli belgelerde belirtilen gerekliliklerle uyumsuzluğundan kaynaklanan sorun.

2. Sorun, mallar daha yakından incelendiğinde alıcıları herhangi bir göstergeye uymadığı veya sevmediği zamandır.

Bu konuda insanlar yardıma gelir1990'lı yıllarda yayınlanan Tüketici Haklarının Korunması Hakkında Kanun. Çatışma durumlarını çözmek için geçerli olan çok sayıda tavsiye ve tavsiyeler içerir. Her iki tarafın da görev ve haklarından bilinecek herhangi bir soru çözülebilir. Bu yasal enstrümanın tuhaflık da sen ve satın alma işleminden sonra elde malların sürecinde ortaya çıkan taraflar arasındaki ilişkileri düzenlemek için izin vermesidir. Bir talebin ortaya çıktığı anda bir alıcının yapması gereken ilk şey, bir makbuz iadesi yazmaktır. Bu kağıt olmadan, sözlü hikaye asılsız ve makul görünecektir. Malların iadesi için böyle bir bildiri herhangi bir biçimde yazılabilir, ancak 4 önemli nokta içermelidir:

1) Satıcının şartları (adı ve yeri).

2) Alıcının Gerekleri (isim, baş harfleri, pasaport verileri ve irtibat telefon numarası).

3) Başvurunun metni (satın alma koşullarının ayrıntıları ve talebin özü).

4) Başvuru tarihi ve menşe imzası.

Malların iadesi için başvuru,kıdemli satıcı veya vatandaşların talepleriyle uğraşmaktan sorumlu kişiyi kafaya saklamalı ve teslim etmeliyiz. Doküman iki kopya halinde hazırlanmalıdır. Biri satıcıya, ikincisi ise alıcıya aittir. Başvurunun yapıldığı gerçeğini teyit etmek için, mağaza temsilcisinin belgenin ikinci kopyasında alındı ​​tarihini not etmesi ve soyadını, pozisyonunu belirtmesi ve imza koyması gereklidir. Şimdi, malların iadesi için başvuru, üç gün içinde değerlendirilmesi gereken resmi bir iddiaya dönüştü.

Arızalı malların iadesi

mallar için geri ödeme başvurusu

Eğer alıcı depodaki malları satın alabilseydi,kalitede karşılık gelmezse, o zaman herhangi bir sorun olmadan geri getirilebilir. Satıcı arızalı ürünü kabul etmeli ve parayı satın almak üzere vatandaşa iade etmelidir. Alıcı, kendi isteği doğrultusunda satıcıyla temasa geçmelidir. Mallar için geri ödeme talebi olarak verilir. Belge, satıcı firmanın başının adına keyfi bir biçimde yazılmıştır. Metin, satın alma anının ayrıntılı bir açıklamasını (ne fiyata) ve operasyon sırasında bulunan malların tüm kusurlarını listeler. Geçen süre için mallar garanti onarımına tabi tutulduysa, bu aynı zamanda başvuruda da belirtilmelidir. Bu tür bir muamele sadece malların garanti süresi dolmadığında yapılabilir. Sonuç olarak, "Tüketici Haklarının Korunması Hakkında Kanun" un 18inci ve 19'uncu Maddesi uyarınca, kusurlu bir ürünün satın alınması için harcanan böylesine büyük bir para toplamak istediğinizi belirtmek gerekir. Bu başvurunun 10 gün içinde sunulduğu andan itibaren dükkan para iadesi ile ilgili bir soruyu çözmekle yükümlüdür. Bu, aynı Kanunun 22 nci maddesi ile düzenlenmiştir. Ve Madde 23, gecikmenin her günü için malın değerinin yüzde 1'ini bulan bir para cezası ödemeye mecburdur. Ayrıca satıcıyı, bu başvuruyu görmezden gelirseniz ve yasal gereksinimlere uymazsanız, mahkemeye gitmeniz gerekeceğini konusunda uyarabilirsiniz. Bundan sonra, yalnızca sorunun çözümlenmesinin sonucunu beklemek kalıyor.

Öğe beğenilmiyor veya yaklaşılmıyorsa

Alıcı, kalite kusurlarına sahip olmayan malları iade etmek istediği durumlar vardır. Bu da mümkündür.

kaliteli malların iadesi için başvuru

Örneğin giysileri al. Eve giderken, adam bir kez daha denedi ve onun kendisine hiç uygun olmadığını farketti. Belki de renk ölçeği veya boyutundan memnun değildi. Bu durumda, uygun kalitede malların iadesi için bir başvuru hazırlaması gereklidir. Aslında, şartlar dışında bir önceki duruma benzer olacaktır. Bu durumda, alıcı malların değiştirilmesini isteyebilir ve kendisine tamamen aynı şeyi verir, ancak farklı bir renk veya boyuta sahiptir. Mağazadaki dolaşım anında böyle bir ürün bulunmaması halinde, fiyat listesinin tekrar hesaplanmasını takiben başka herhangi bir ürün seçilebilir. Ziyaretçi bu seçeneği kabul etmezse, satın alınan malların değeri üzerinden para iadesi talep etme hakkına sahiptir. Başvuruda bu konuyla ilgili nihai kararı vermek gerekiyor. Yukarıdaki yasanın 25. maddesi buna ters düşmemektedir. En önemlisi, satın alma nesnesinin iki gereksinimi karşılamasıdır:

 • gıda dışı bir grubun emtiaiydi;
 • iade edilemeyen malların sayısına dahil edilmedi.

Tüm koşullar hesaba katılırsa, konu mutlaka alıcının çıkarları doğrultusunda çözülür.Related news

 • Pembe liken. Görünüş nedenleri, belirtiler, tedavi
 • Fortunetelling: yaygın yollar
 • Endüstriyel uygulama - tez çalışmasına ilk adım
 • İbrahim Saraçoğlu Kiraz Sapı Kürü İle Romatizmaya Son
 • Mavi Gözler

 • Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri


  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri

  Malların iadesi için başvuru. Sorunun incelikleri