Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek 2019

Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek 2019 Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

Mahkemeye nasıl başvurulur? Mahkemeye başvur. örnek

Anlaşmazlıklar ekonomik veiş, sonra tahkim başvurusunda bulunmanız gerekir. Avukat olmaksızın dava açmak mümkün mü, mahkemeye nasıl başvurulur ve nasıl yazılır, hangi konularda yargıya başvurmanız gerekir? Bu ve diğer hususlar makalede dikkate alınacaktır.

Tahkim mahkemesi hangi konuları çözer?

 • Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, fikri mülkiyet haklarının ihlali veya tüzel kişilere ait ödemelerin ihmal edilmesi.
 • İflas koşulları.
 • Kararın uygulanması konusunda icra emirleri alınması ihtiyacı.
 • Devlet sicilinde tüzel kişilikten kaçınma veya reddedilme ile ilgili durumlar.
 • Sivil ve idari hukuksal ilişkiler.
 • İdari ihlaller.
 • Kurumsal anlaşmazlıklar.
 • Diğer mahkemenin aldığı kararın gözden geçirilmesi.
 • Hisse senetleri, menkul kıymetler, depolar ile ilgili davalar.
 • İnsan hakları ile ilgili normatif ve hukuki düzenlemelerin gözden geçirilmesi.
 • Bir hukuk firmasının itibarını korumaya ihtiyaç duyan durumlar.
 • Hükümet yetkilileri ve diğer yetkililer tarafından zorlayıcı kararlar.
 • Yerli ve yabancı hukuk örgütlerini, özel girişimcileri ve hatta vatandaşlığı olmayan ancak iş yürüten bireyleri içeren ekonomik meseleler.

Her durum için kendi örneğinize ihtiyacınız varmahkeme iddiası. Davanızı bulmak veya bir avukata danışmak için tahkim usul hukukunu incelemeniz gerekmektedir. Tahkim mahkemesinin çözmediği konular, bir tahkim mahkemesi veya genel yargı mahkemesinde değerlendirilecektir.

Anlaşmazlığı çözmek için nereye gitmeli?

Durumunun ne olduğuna bağlı olarak,Davanız, jenerik, münhasır, sözleşme ve bölgesel yargı yetkisine sahip olabilir. Rusya Federasyonu ve Federal Mahkemeler ile ilgili durumlar haricinde, ilk derece mahkemesinde genel yargı yetkisi verilir.mahkemeye nasıl başvurulur

Düzenleyici ile ilgili davalarla ilgili her şeyBaşkanın eylemleri, yürütme gücü, Hükümet, ekonomik ve iş konularını etkileyen, ilk örneğe başvurmanız gerekir. normatif olmayan başkanlık hükümet durumunda mahkemeye bir uygulamanın sunulması, ekonomide Rus vatandaşlarının ve yabancıların ilişkin federal eylemler de bu mahkeme bölünerek gerçekleştirilir.

Davanız ilk örneğin tahkiminde reddedildiyse, o zaman yasal şirketin tescil edildiği yerde bulunan bölge mahkemesine başvurun.

Bazı durumlarda, davadaki katılımcılar davet edilir.tahkim mahkemesini seçmek. Bu durumda sözleşmeli yargıdan bahsediyoruz. Hukukun davanızın belirli yönlerini değiştirmesi imkansız olduğunda, bu özel bir yargı yetkisidir.

Mahkemeye nasıl açıklama yapılır. Temyiz çeşitleri

Tahkimlerde vatandaşlar bir başvuru, başvuru ve dava açabilirler.şikayet. Medeni hukuk ilişkileri iddia beyanında açıklanmıştır. Anlaşmazlıklarda, tüzel kişiler, ihtilafın tarafları aleyhinde şikâyette bulunarak ve hakem heyetlerinin yargı kararıyla uyuşmazlığı halinde şikâyette bulunabilirler. İdari, kamu işleri, iflas ve özel üretimin diğer konuları, bir başvurunun hazırlanmasını gerektirmektedir.mahkemeye bir açıklama yapmak nasıl

Mahkemeye nasıl başvurulur (hak talebinin hazırlanmasında mecburi maddeler):

 • Mahkemenin adı.
 • Girişimcinin ikametgahı veya bulunduğu yerin yasal adı.
 • Sanığın adı ve yeri.
 • Davalıya özel yasa ve yönetmeliklerle ilgili talepleri netleştirin.
 • İddia ve kanıtta belirtilen durumlar.
 • Talebin fiyatı (durum bir değerlendirmeyi içeriyorsa).
 • Parasal tazminatın hesaplanması.
 • Sözleşmenin veya kanunun öngördüğü takdirde, iddianın ve mahkeme öncesi prosedürün uygulanmasına dair gerçekler.
 • Duruşma öncesi davaların çözümünde alınan önlemler hakkında bilgi.
 • Hak talebi için geçerli olan tüm belgelerin listesi.

Belge (elektronik arama olmadan) tamamen manuel kaydeder. Adı soyadı dolu, hiçbir kısaltmalar ve davacı tarafından imzalanan metinde yazılır.

Hak talebine hangi belgeler eklenecek?

Mahkemeye başvurmadan önce mahkemeye gönderilmesi gereken belgelerin bir kopyasını çıkarırsınız.tahkim mahkemesi

 • IP veya tüzel kişilik tescil belgesi.
 • Davacının belirttiği koşulları teyit eden belgeler.
 • Davacı ve davalı arasındaki sözleşme koşullarının yasal ilişkilerini, yükümlülüklerini ve yerine getirilmediğini kanıtlayan belgeler.
 • Devlet görevinin ödenmesi makbuzu, tazminat miktarının% 0,5-4'ü kadardır.
 • Devlet görevinin ödenmesi için bir ayrıcalık sağlayan belge.
 • Bir taksit planı veya devlet ücretinde indirim için bir başvuru.
 • Vekalet, durumun bir mütevelli imzasını içeriyorsa.
 • Bu durumda kabul edilen yargı kararları belgeleri.
 • Kurtarılan fiyatın hesaplanmasını üstlenen belgeler.

Aslında tüm belgeleriDurumunuzdaki mahkemeyi anlamanıza yardımcı olur. İddia ve belgelerin kopyalarını yapın, çünkü davanızı incelemeyi reddederseniz, bir hata bulmanız gerekir. Çoğu zaman bu konularda bir uzmana ihtiyacınız vardır.

Tahkim mahkemesine nasıl başvurulur. İddia örneği

Her bir yargı alanına başvurunun özel bir şablonu eklenmiştir. Bakalım borcunu ve sanığın çıkarlarını telafi etmek için teslim sözleşmesi kapsamında iddianın nasıl düzenlendiğini görelim. Sağ üst köşede sütun yazılmıştır:

 • tahkim mahkemesinin adı;
 • TIN, OGRN, kayıt adresi, telefon, elektronik adres ile davacının adı;
 • Davalının adı (iddialar davacınınkiler ile aynıdır);
 • Rakamlardaki ve miktarlardaki iddia miktarı;
 • şekillerde ve kelimelerde devlet görevi.mahkemede tazminat örneği

İlk satır "in" eposta ile başlar ve verilerDavacı ve davalı, nominative durumda reçete. Ortada, 1,5-2 santimetrelik çekilmekte olan bir örnek, iddiamızın konusunu, bizim örneğimizde - borç ve cezaların geri kazanımı hakkında öngörüyor. Asıl önemli olan, başlığın ve ifadenin metninin doğru yazılmasıdır. Mahkemeye nasıl başvurulur? Bu kayıtlı posta ile yapılabilir.

Ardından, iddianın özünü yazarsınız. Örneğin, davacı ile davalı arasında aşağıdaki yükümlülükler ile (malın başlığı) teslim hakkında bir anlaşma (numara, tarih) imzalanmıştır. Ardından, davacının ne yaptığını ve ne kadarının mal faturasının ve faturaların teyidi ile harcadığını ve malların davalı tarafından kabulü ile ilgili belgeleri de ekleyiniz.

Davalı tarafındaki yükümlülüklerin ihlali açıklaması

Daha ayrıntılı olarak hangi yükümlülükleri ayrıntılı olarak açıklarDavalı ile birlikte olmalıydı ve uymadı. Ödeme için kendi bölümünde herhangi bir işlem varsa, makbuzları ve ödeme emirlerini ekleyin.mahkemeye başvuru

Ardından, davalının borçlu olduğu miktarı belirtin veRusya Federasyonu Medeni Kanununa, mal alım ve satımı sırasında sözleşmenin zorunlu performansına ilişkin maddeleri gösteren, bkz. Bu nedenle, mahkemeye bir açıklama yapmadan önce, kodun makalelerini inceleyin ya da bir avukata danışın.

Ayrıca, sözleşmedeki noktaya odaklanınDavalı ile birlikte, yüzde cezanın taraflardan birinin yükümlülüklerini ihlal ettiği belirtilmektedir. Davalının köpüğü için talep edilen iddialar hakkında belgeleri verin ve eylemlerini (ret, ihmal vb.) Belirtin. Ayrıca, Rusya Federasyonu Sivil ve Tahkim Usulü Kanunu'nun ilgili maddelerine atıfta bulunarak, talebinizi belirten (borç, ceza, devlet görevi, mahkeme masraflarının ödenmesi) toplanması. Son adım, tüm ekli kopyaların sütununda reçete yazmak, bir tarih ve bir pul ile bir imza koymaktır.

Davalı iflas ilan etmek için nasıl başvuru yazılır

Borçlunun iflasını tanımak için mahkemeye başvuru neredeyse aynı yazılmıştır. Sağ üst köşede kapak reçete edilir:

 • posta adresi ile mahkemenin adı;
 • aynı gerekliliğe sahip alacaklı ismi;
 • aynı plana göre borçlu ismi;
 • Rakamlarla ve ruble cinsinden kelimelerle devlet ücreti.tanıma için başvuru

Başvurunun adı aşağıdaki gibidir. Ayrıca, alacaklı ile borçlu arasındaki ilişkiler reçete edilir ve her bir tarafın yükümlülüklerini yerine getirme ve ihlalleri ile ilgili sözleşmeler ve belgeler eklenir. Daha sonra davacı, davalının kendisine ne kadar borcu olduğunu, bu hesaplamanın nasıl gerçekleştiğini, cezanın ne kadar olduğunu belirtmekle yükümlüdür. Bu konu tahkim mahkemesi tarafından zaten dikkate alınmışsa ve bir karar varsa, belgenin bir nüshası eklenir ve borçlunun mahkeme kararıyla yükümlülüklerini yerine getirmediği de belirtilir. Dahası, alacaklı, çıkarlarını koruyan makaleler öngörür ve mahkemeden davalının iflasını ilan etmesini ister.

Davalıyı tazminat olarak tanımak için nelere dikkat çekmek gerekir?

Borç veren, o günden itibaren gerçeğe odaklanıyorMahkeme kararı, yanıt veren kişinin yükümlülüklerini yerine getirme süresini sona erdirdi, bir kez daha borç miktarını belirtir ve mahkemeden, Medeni Kanun'un 395'inci maddesine ve İflas Yasası'nın 3. maddesine atıfta bulunarak borçlu iflasını ilan etmesini ister.

Davacı ayrıca kendi kendini düzenleyen bir öneride bulunur.Geçici bir yönetici seçebileceğiniz ad ve adrese sahip bir kuruluş. Geçici görevlerin yerine getirilmesi için ücretini öngörür.tahkim mahkemesine başvuru

Ayrıca, davacı taleplerini şöyle özetlemektedir:maddelere atıfta bulunarak mahkemeden borçlunun iflasını ilan etmesini, geçici menajerliği onaylamasını ve davalı pahasına ücret belirlemesini ister. Bazı durumlarda, yönetici için profesyonel gereksinimler belirlenir.

Ayrıca, belgelerin isimleri vetalebe ekli kopyalar. Tarih, imza ve kaşe koy. Hak talebi kayıtlı posta ile gönderilir. Belgenizi iade etmemeniz için, avukatlardan yardım isteyin ya da özel olarak davanız için hak talebinde bulunulan ifadelerin şablonlarını bulun.

Özetlemek

Tahkimde yetkili bir beyanname yazmakMahkeme, mahkemeye veya "Guarantor" yasal portalına girdiğiniz örnek. Ancak belirli bir durumda belirli bir kodun uygun maddelerini önerebilen bir avukatın yardımını aramak en iyisidir. Ayrıca, duruşma ertelenebilir ve avukat sizin çıkarlarınızı temsil edebilir ve sizin adınıza hareket edebilir, bu da size zaman kazandırır.

Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek 2019

Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek 2019

Related news

 • Kalp cerrahisi (Kalp cerrahisi nedir) Kalp cerrahisi hakkında
 • Asimetrik saçlar enjoy modeller
 • Fırında Soslu Köfte Patates Tarifi Videosu
 • Dondurmalı Mozaik Pasta
 • Muska üçgen poğaça tarifi

 • Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek


  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek

  Mahkemeye nasıl başvurulur Mahkemeye başvur. örnek