26.06.2019

Maddi olmayan kaynaklar temelinde işletmelerin kârının ve kârlılığının planlanması 20

Maddi olmayan kaynaklar temelinde işletmelerin kârının ve kârlılığının planlanması

Şu andaki aşamada artık mümkün olma ihtimali yok.Sadece malzeme faktörleri nedeniyle önemli rekabet avantajları sağlamak. piyasadaki ürünlerinin rekabet gücünü sağlamak Koruma ve kuruluşun ekonomik kapasitesinin artırılması, işletmelerin verimli çalışmasını sağlamak rolleri bir artışla sonuçlanan nedeniyle maddi olmayan varlıklara mümkündür ve yürütmek planlama kar içerir ve karlılık bunlar gözönüne içindedir.

Sonuç elde etmeye odaklanma vepiyasadaki rekabet gücünün sağlanabilmesi için en etkili alanlarda araştırma ve yaratıcı faaliyetlerin yoğunlaşması ve organizasyonlar tarafından yeniliklerin endüstriyel gelişim zamanlamasının azaltılması gerekmektedir.

Bir yandan, parametrelerinİşletmenin ekonomik verimliliğini değerlendirmek için işletmelerin kârlılığı ve kârlılığı en önemlisidir. Teorik olarak, bu nispi göreceli parametreler, işletmenin tüm kaynaklarının - maddi, maddi olmayan, mali, personel ve diğerleri - ne kadar etkili bir şekilde kullanıldığını gösterir. Muhasebe ve planlamada, bu parametrelerin tanımı sınıflamaları dikkate alınarak yapılır. Genel hesaplama, brüt kârın, bu kârın elde edilmesinden kaynaklanan tüm maliyetlerin miktarına bölünmesinin sonucunu temsil eder. Bununla birlikte, böyle bir metrik gösterge, özellikle de maddi olmayan kaynaklar söz konusu olduğunda, örneğin parasal açıdan nispeten göreceli olan değerlemenin işletmenin durumunu her zaman yeterince yansıtmamaktadır.

Öte yandan, bu en soyut kaynağın performans göstergelerindeki rolü sürekli olarak artıyor.

Mantıksal olarak bu kar planlamasını takip eder vemodern koşullarda maddi olmayan kesimin kullanılmasının kârlılığı, işletme hizmetlerinin etkinliğinde en öncelikli konu olur. Bu hesaplamanın esasları şöyledir:

- maddi olmayan kaynakların kârlılığı, işletme için ve ayrıca ayrı yapısal bölünmeler için yapılmalıdır;

- Bu göstergelerin hesaplanması, maddi olmayan kaynakların tüm kullanım alanlarını hesaba katmalıdır;

- Bu parametreler (karlılık ve karlılık) normatif bir statüye sahip olmalıdır.

İşletmenin getirdiği kârın artırılmasımaddi olmayan varlıkların ekonomik cirosu ya üretim maliyetlerinde bir azalma ya da ürün fiyatında bir artış ile mümkündür. Bu ayrıca, satış pazarlarını genişlettiğinde veya sağlanan hizmet aralığında artan satış hacmi ile sağlanabilir. Üretim masraflarının azaltılması, emek yoğunluğu, ürünlerin maddi yoğunluğu ve yeni pazarların sadece modern ve ileri teknolojilerin oluşturulması ya da akımın yenilikçi bir bağlamda uygulanması sonucunda kazanılması gibi üretim faktörlerinin azaltılmasıyla başarılabilir. Tüm bu makaleler ve çalışma alanları dikkate alınmalı ve kar ve karlılığın planlanması dahil edilmelidir.

Maddi olmayan duran varlıkların kullanımı sonuçlandırılmıştır.iş faaliyetlerinin verimliliğinin potansiyel ve bu şirketin böyle önemli bir organizasyon sürecinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi alaka nedeniyle, kar planlaması ve işletmelerin maddi olmayan varlıkların karlılık yönetimi budur. Bu bağlamda, maddi olmayan varlıklar yönetim süreçlerinin çalışma ve metodolojik destek gelişiminde işletmenin kazanç ve karlılık önemli bilimsel ve pratik önemi vardır.Related news

 • Bershka Yüksek Topuklu Bot Modelleri
 • Irak Cumhurbaşkanı Masum, Bağdatın çözüm önerisini bugün Kürtlere sunacak
 • Robert: İsim ve kaderin anlamı
 • En güzel romantik komediler
 • Ukraynada Amerikan güneş levrek. Güneş levrek yiyebilir miyim ve nasıl yakalayabilirim

 • Maddi olmayan kaynaklar temelinde işletmelerin kârının ve kârlılığının planlanması 64

  Maddi olmayan kaynaklar temelinde işletmelerin kârının ve kârlılığının planlanması


  Maddi olmayan kaynaklar temelinde işletmelerin kârının ve kârlılığının planlanması 62

  Maddi olmayan kaynaklar temelinde işletmelerin kârının ve kârlılığının planlanması 44

  Maddi olmayan kaynaklar temelinde işletmelerin kârının ve kârlılığının planlanması 52

  Maddi olmayan kaynaklar temelinde işletmelerin kârının ve kârlılığının planlanması 51

  Maddi olmayan kaynaklar temelinde işletmelerin kârının ve kârlılığının planlanması 4

  Maddi olmayan kaynaklar temelinde işletmelerin kârının ve kârlılığının planlanması 70

  Maddi olmayan kaynaklar temelinde işletmelerin kârının ve kârlılığının planlanması 28

  Maddi olmayan kaynaklar temelinde işletmelerin kârının ve kârlılığının planlanması 65

  Maddi olmayan kaynaklar temelinde işletmelerin kârının ve kârlılığının planlanması 88

  Maddi olmayan kaynaklar temelinde işletmelerin kârının ve kârlılığının planlanması 79

  Maddi olmayan kaynaklar temelinde işletmelerin kârının ve kârlılığının planlanması 34

  Maddi olmayan kaynaklar temelinde işletmelerin kârının ve kârlılığının planlanması 43

  Maddi olmayan kaynaklar temelinde işletmelerin kârının ve kârlılığının planlanması 98