LLCnin borçları için direktörün yan kuruluşu. Yönetmenin iştirak sorumluluğu 2019

LLCnin borçları için direktörün yan kuruluşu. Yönetmenin iştirak sorumluluğu 2019
21.08.2019

LLCnin borçları için direktörün yan kuruluşu. Yönetmenin iştirak sorumluluğu 65

LLC'nin borçları için direktörün yan kuruluşu. Yönetmenin iştirak sorumluluğu

Genel Direktör sadeceşirketin başı. Bu, şirketin faaliyetlerini katılımcılardan ve karşı taraflardan önce sorumlu olan LLC'nin yürütme organıdır. Görevlerin yerine getirilmemesinde, idarenin, vergi ve ceza mevzuatının sağladığı başın ikincil sorumluluğu da dahil olmak üzere çeşitli yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bazı durumlarda, o iyi, ve diğerleri, hatta özgürlüğünü kaybedebilir. Makale, çeşitli ceza türlerini ele almakta ve müdürün LLC'nin borçları için yan kuruluş yükümlülüğünü detaylandırmaktadır.

yönetmenin borçları ooo sorumluluğu

yönetici personel

Organizasyonun başkanları şunları içerir:

 • Yönetmen;
 • yardımcıları;
 • baş mühendis;
 • baş muhasebeci.

Bu kişilerin her biri,yetkinlikleri. Yürürlükteki mevzuata göre, sorumluluk ayrıca kuruluşun tüzüğüne uygun olarak gelir. Cezalar sözlü olabilir. Ancak yetkililer de ateş edebilir ve aynı zamanda hasarı telafi etmek zorunda kalabilirler. Ek olarak, direktör için doğrudan yükümlülükleri için yan kuruluş sorumluluğu ortaya çıkabilir. Bu nokta üzerinde daha ayrıntılı olarak çalışalım.

yönetmen

Genel Direktörün iştirak sorumluluğu

Yönetici,Şirketin faaliyeti. İstismarın önlenmesi için, iş yasaları, uygunsuz eylemlerin neden olduğu hasarlar için bu yetkilinin sorumluluğunu sağlar. Norm, hem doğrudan kayıplara hem de eylemsizliğe uzanır, bunun sonucu olarak kâr kaybedilmiştir.

Konuyla ilgili:

 • kaybedilen malın değerinin geri ödenmesi nedeniyle maddi hasar;
 • yöneticinin görevi kötüye kullanma nedeniyle hakların iadesi için masrafların tazmin edilmesi;
 • Onları almak için tüm fırsatlar olduğunda, eksik gelir.

Borç verenler ne bekliyor?

Başvuran her alacaklıBorçlunun iflası, yatırım fonlarını iade etmek istiyor. Ancak, mülkün satışından sonra, bunun için çoğu para kalmaz. Sonuçta, alacaklıları ödeyebilecek olan varlıklar, aslında, hayır. Aksi takdirde, şirket borcunu ödemek ya da ayakta kalmak için başka bir yol bulmak için mülk tarafından teminat altına alınmış bir kredi alabilir.

Bu nedenle alacaklılar için sorun gerçekdirektörün iştirak sorumluluğu iflasa girer. Bu arada, sadece bu prosedürle bağlantılı olarak gerçekleşmez. Ancak bu makalede bu durum dikkate alınmaktadır.

İcra müdürünün iflas borcu

Director LLC'nin yan kuruluşu

Kredi verenler yalnızca gereksinimleri karşılayabilirŞirket mülkünün veya sermayenin satışını açıklar. LLC'de, ne yönetici ne de katılımcıların borçlarından sorumlu oldukları bilinmemektedir. Bu hükmün Medeni Kanun'da, yani 56. Maddenin 2. paragrafında açıkça belirtilmesi.

Aynı zamanda, hukuk mektubunun içine girmiş, olurBu kuralın istisnalarının ayrı yasalar tarafından oluşturulabileceği açıktır. Dolayısıyla, iflasın normatif eylemi, direktörün yan kuruluş sorumluluğu ve şirketin sahiplerine katılımını sağlar. Bu, şirketi kasıtlı olarak iflasa götürdüğü ve iflas prosedüründeki yükümlülükleri yerine getirmediği ve alacaklılarla anlaşmazlığı önlediği zaman mümkün olur.

Borçlu kontrol eden kişi

Böylece, oluşturulan borçlar içinEkonomik faaliyetlerin yürütülmesinde olağan risklerin bir sonucu olarak, LLC'nin LLC'nin borçları için ikincil sorumluluğu gelemez. Ancak, kasıtlı eylemlerin gerçekleştiği kanıtlanabilirse, iflas yasasına dayanarak, bu mümkün olur.

2009 yılında yasada değişiklikler yapıldı,Sonuç olarak, işletme sahipleri ve şirket yöneticileri alacaklılara karşı yükümlülüklerini yerine getirememeleri nedeniyle hesap verebilirler. Aynı zamanda, "borçluyu kontrol eden kişi" yeni bir terim getirildi.

Kimin ilgisini çekti?

Bu tür etkinliklerden sorumlu olabilecek kişiler:

 • baş;
 • kurucu (veya kurucu);
 • idari organ;
 • tasfiye komisyonu (veya tasfiye memuru);
 • mülk sahibi.

Hepsi borçluyu kontrol eden kişilerdir. Şirketle artık ilgili olmasalar bile, yetkilerinden çıkarıldıktan sonra iki yıl içinde, mahkemenin borçlunun iflasını ilan etme başvurusunu kabul etmesi halinde çekilebilir.

Yönetmenin iştirak sorumluluğuna dahil olması

Yönetmenin iştirak sorumluluğu altında olduğu gerekçeler

Genellikle, iş liderleri ve sahipleriŞirketten borçlarını borçlarından kurtarmanın imkansız olduğundan eminler. Çok sık olarak, şirketin sınırlı sorumluluk şirketleri gibi kurumsal ve yasal biçimleri oluşturulur. İsme dayanarak, sorumluluk sınırlıdır (mülkiyet hakkında).

Aynı zamanda, genel hukuk (SivilKurallar, liderliği iyi niyetle ve makul bir şekilde kullanma gereğini ortaya koymaktadır. Özel kanunlar şirketin önceden hesaplanmış zararları için sorumluluk taşır.

Müdürün yan kuruluş sorumluluğu olabilmesi için, bu koşulların kanıtlanması gerekir:

 • Şirketin varlıklarının borçlarını ödemek için yeterli olmayacağı kayıpları;
 • Yönetmenin eylemlerinin hukuka aykırı olması (eğer görevlerini kesinlikle yasaya uygun olarak yerine getirmiş olsaydı ve sonuçları onun yüzünden gerçekleşmezse, kovuşturma imkansızdır);
 • zarar miktarı - alacaklılar, şirketin iflas prosedürü sırasında yapılırsa, şirketin satışından sonra mümkün olur, ne kadar zarara uğradığını belirlemek zorundadır;
 • Sebep ve sonuç arasındaki ilişki, yani, yönetmenin eylemleri ve meydana gelen kayıplar (örneğin, böyle bir bağlantının bariz gerçeği, mülkün çok düşük bir fiyata satılmasıdır).

Ayrıca sorumluluk da ortaya çıkabilirAlacaklıların hak talebinde bulunduğu süre zarfında, muhasebe, rapor veya güvenilmez bir belge bulunmadığı tespit edilir. Ve bu, iflas prosedürü sırasında öncüye ve şirketin devletinin böyle bir sınıra getirilmesinden dolayı suçlu bulunup bulunmadığı için kendinden öncekilere de uygulanır.

LLC müdürünün yan kuruluşu sorumluluğu

Kimler başvuruyor?

Borç için direktörün yan kuruluş sorumluluğuŞirket iflas prosedürü içinde bir başvuru dosyalama sonucu iflas LLC ortaya çıkar. Bunu sunabilecek kişiler, rekabetçi ve dış yöneticiler veya yetkili bir kurumdur. Böylece, bu zorunluluğu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sunarlar, çünkü prosedürün tamamlanmasından sonra böyle bir prosedür imkansız hale gelir.

Genel olarak, iştirakborçlu iflasın birikmiş borçları için sorumluluk. Bu konunun özel ilgi gerektiren birçok nüansı var. Şimdi yöneticiler-suçlulara dayatılan cezaları düşünün.

Yöneticinin idari sorumluluğu

İdari Suçlar Kanunu'ndaSorumluluk konuları tüzel kişiler ve fiziki-resmi olabilir. Böylelikle, örgüt ve yönetmen cezalandırılabilir ve aynı zamanda karakteristiktir.

Yani, mümkün olan en küçük liderTüketici haklarının ihlal edildiği durumlarda, ufak bir vergi suistimali ve yasa ihlali ile borç verme konusunda beş bin ruble kadar para cezası verilir.

Daha şiddetli bir ceza, yaniYasa reklam göre ihlal edildiğinde otuz bin ve üç yıllık diskalifiye, kendisini bekleyen, (diğer şeylerin yanı sıra, gelir ve dolaylı yükümlülük Genel Müdürü neden olduğu) hileli iflas, yetkili kuruluşa bilgi kaydedildi haksız rekabete tetiklediği sağlamak için bir başarısızlık var fakir mal ve hizmet kalitesi, hem de yurt dışında tutulan hesap hakkında bilgi vermek için başarısızlık nedeniyle.

Genel Direktör ödeme yapması gerekebilirdaha büyük bir para cezası. Bunun temeli, yangın güvenliği düzenlemelerinin, göçmenlere ilişkin mevzuatın (yani, yasadışı istihdam çalışması) yanı sıra, yasadışı para işlemlerinin ihlalidir.

yükümlülükleri için yan kuruluş sorumluluğu

Kafanın cezai sorumluluğu

İdari sorumluluğa ek olarakyasadışı eylemler baş ceza ve ceza hukuku altında olabilir. Birçok açıdan, suçlar idari olanlara benzer, ancak sonuçlarda daha ciddi. Yani, hem bir altında, hem de diğer mevzuatta kasıtlı iflas düşer. Bu durumda ceza, fonların büyüklüğüne bağlıdır: sırasıyla bir buçuk milyon ruble ve daha yüksek.

Dolayısıyla, kişisel sorumluluk bir sonucu olarak gelir:

 • ücretlerin ödenmemesi;
 • yasadışı işten çıkarma;
 • rüşvet;
 • yazarın haklarının ihlali;
 • otoriteyi aşmak.

Ekonomik suçlar şunları içerir:

Her şeyin olduğu şekilde nasıl yapılır ve bunun için hiçbir şey olmadı

genel müdürün yan kuruluş sorumluluğu

Dahil olmak üzere yukarıdaki suçlarLLC'nin borçları için direktörün bir yan sorumluluğu bulunanlar, hiçbir şekilde bir memurun cezalandırılabileceği tüm imkanlar değildir. Yönetici, çalışma sırasında yasaları ve diğer şartları yerine getirirken iş mevzuatını, çevresel gereklilikleri kesinlikle dikkate almalıdır.

Yeni seçilen yönetmen kendisini selefinin üstlendiği bu eylemlerin sonuçlarından korumalıdır. Bunun için aşağıdaki adımları almak istenir:

 • davaları transfer etmek için bir komisyon atamak;
 • bir kabul eylemi almak;
 • Belgeleri, imzalama hakkı bulunan kişilerin hesabıyla yeniden kaydettirmek;
 • tüm banka hesapları ve örnek imzalar hakkında bilgi almak;
 • tüm sözleşmeleri kontrol edin;
 • Birleşik Kayıttaki veri değişikliklerine başvurmak;
 • Yeni bir CEO atamasının karşı taraflarını bilgilendirin.

Ofisi alırken, ayıkça değerlendirmek gerekiryeteneklerini ve firmadaki durumu gerçekten analiz etmek için tüm verileri uygular. Ne de olsa, sınırlı bir sorumluluk şirketi biçimindeki örgütsel ve yasal biçime rağmen, genel müdürün ikincil sorumluluğu hala gelebilir.

LLCnin borçları için direktörün yan kuruluşu. Yönetmenin iştirak sorumluluğu 2019

LLCnin borçları için direktörün yan kuruluşu. Yönetmenin iştirak sorumluluğu 2019

Related news

 • Badem Şekeri Lif Modeli Yapılışı Türkçe Anlatımlı Videolu
 • Rüyada Ergen Görmek İslami Tabiri
 • Andrey Knyshev: yaratıcılık ve biyografi
 • Kadın Hastalıklarından Nasıl Korunuruz
 • Mavi şal modeli

 • LLCnin borçları için direktörün yan kuruluşu. Yönetmenin iştirak sorumluluğu 88

  LLCnin borçları için direktörün yan kuruluşu. Yönetmenin iştirak sorumluluğu


  LLCnin borçları için direktörün yan kuruluşu. Yönetmenin iştirak sorumluluğu 65

  LLCnin borçları için direktörün yan kuruluşu. Yönetmenin iştirak sorumluluğu 24

  LLCnin borçları için direktörün yan kuruluşu. Yönetmenin iştirak sorumluluğu 34

  LLCnin borçları için direktörün yan kuruluşu. Yönetmenin iştirak sorumluluğu 49

  LLCnin borçları için direktörün yan kuruluşu. Yönetmenin iştirak sorumluluğu 8

  LLCnin borçları için direktörün yan kuruluşu. Yönetmenin iştirak sorumluluğu 8

  LLCnin borçları için direktörün yan kuruluşu. Yönetmenin iştirak sorumluluğu 63

  LLCnin borçları için direktörün yan kuruluşu. Yönetmenin iştirak sorumluluğu 11

  LLCnin borçları için direktörün yan kuruluşu. Yönetmenin iştirak sorumluluğu 82

  LLCnin borçları için direktörün yan kuruluşu. Yönetmenin iştirak sorumluluğu 47

  LLCnin borçları için direktörün yan kuruluşu. Yönetmenin iştirak sorumluluğu 56

  LLCnin borçları için direktörün yan kuruluşu. Yönetmenin iştirak sorumluluğu 52

  LLCnin borçları için direktörün yan kuruluşu. Yönetmenin iştirak sorumluluğu 5