Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması 2019

Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması 2019 Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

Liri'nin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

Kişilerarası ilişkileri teşhis etmek için kullanılan metodoloji1954'te, G. Leforge ve R. Sazek'in birlikte yazdığı Amerikan psikolog Timothy Leary (1920-1996) tarafından ve 1957'de Kişinin Kişilerarası Tanısı monografisinde yayınlanmıştır. Bu testin ABD özel servisleri tarafından hala aktif olarak kullanılması ilginçtir. Psikologlar arasında, kompaktlığı ve bilgilendirici olmasından dolayı, geniş bir popülerlik de Liri'nin yöntemi tarafından kullanılmaktadır.

Metodolojinin tanımı ve amacı

Test kişinin kendi imajını inceler. Bu durumda, hem gerçek "I" hem de idealin temsillerini değerlendirmek için kullanılabilir. Başkalarının gözünde bireyin vizyonunu bulmak için gerekli olup olmadığını değerlendirmek için başkalarını kullanmak da mümkündür. Tanı sürecinde birey ile diğerleri arasındaki baskın ilişki türü tanımlanır. Bunlar, kişilerarası ilişkileri belirleyen iki temel faktördür:

1) hakimiyet - teslimiyet;

2) samimiyet - saldırganlık.lirik tekniği

Bu faktörler M. olarak tanımlandı. Kişilerarası davranışların temel özellikleri olarak Argyle. Aynı zamanda, her biri üzerinde sabit sayıda bölüme sahip psikolojik değişkenler (örneğin, sıcak-soğuk, güçlü-zayıf, vb.) Incelemek için bipolar ölçekler kullanan C. Osgood'un anlamsal diferansiyelinin iki ekseni ile ilişkilidir.

Faktörlerin şematik gösterimi

Ana şematik gösterimi içinBireyin sosyal yönelimleri, kişilerarası ilişkilerin teşhis yöntemi Liri bir koşullu şema içerir: 8 sektöre bölünmüş bir daire - oktanlar. Çemberde iki eksen ayrılır (kişiler arası ilişkiler için yukarıda açıklanan faktörlere karşılık gelir): “tahakküm itaatidir” ve “dostluk düşmanlıktır”. Aynı zamanda Leary, bu değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkisinin daha güçlü olduğunu, daha yakın olanın da dairenin merkezine olan sonucunun daha yakın olduğunu varsaydı. Kişilerarası Liri ilişkilerinin tanı yöntemini belirleyen oryantasyonların her biri için puanların toplamı, dominant eksene göre indekse çevrilir. Göstergeler ve çemberin merkezi arasındaki mesafe, kişilerarası davranışların uyumunu belirler.

Kişilerarası ilişkiler T. Leary'nin metodolojisini belirleyen belirlenen sektörlerin nitelikleri (oktanlar) aşağıdaki gibi temsil edilebilir:

I. İyi bir lider, akıl hocası ve danışmanı.

II. Kendinden emin tip, bağımsız ve rekabetçi.

III. Samimi, doğrudan, başarılarında kalıcı.

IV. Şüpheli, kuralcı olmayan, kararlarında gerçekçi.

V. Mütevazi ve utangaç, başkalarının görevlerini isteyerek yerine getirme.

VI. Başkalarından yardım ve güvene ihtiyaç var.

VII. Dostça, işbirliği yapmaya hevesli.

VIII. Empati ve başkalarına yardım edebilir.Kişilerarası ilişkilerin tanı yöntemi

Sonuçları yürütmek ve işlemek için prosedür

Leary yöntemi 128 değerlendirmeyi içerirkararlar, her biri 16 noktadan oluşan sekiz ilişki türünden. Bu noktalar artan yoğunluğa göre düzenlenmiştir. Aynı zamanda, metodoloji, belirli bir ilişki türünü tanımlamayı amaçlayan özelliklerin özel bir şekilde düzenlendiği şekilde inşa edilir: üst üste değil, gruplar halinde, her birinde dört yargı, eşit sayıda yargıda kendini tekrar eder.

Lyri yöntemi, kişilerarası ilişkileryönlendirilmiş, iki tür talimat eşlik edebilir. Birincisinde, katılımcılardan, bir kişinin psikolojik özelliklerini ve başkalarıyla olan ilişkisini karakterize eden yargıları dikkatle okumaları ve değerlendirmeleri istenir. Eğer, görüşmeci görüşüne göre, karar kendi fikrine tekabül ederse, “-” işareti ile karşılık gelmezse “+” işareti ile işaretlenmelidir.

Öğretimin ikinci varyantında, Liri tekniğisadece gerçek "I" değil, aynı zamanda idealin değerlendirilmesini de içerir. Örnek: "Gerçek" I "i değerlendirdikten sonra, lütfen tüm kararları bir kez daha okuyun ve" + "işaretiyle işaretleyin, bu da kendinizi idealde görmek istediğiniz fikrine uygun olanları işaretleyin." Bu durumda, bireyin kendisinin gerçek ve ideal temsilleri arasındaki tutarsızlık seviyesini daha sonra belirleyebilirsin. Başkalarının ilişkilerinin değerlendirilmesi de Leary yönteminin önerdiği yönergelere yansıtılabilir. Örnek: "İlk durumda olduğu gibi, lütfen meslektaşınızın kimliğini (patron, eş, çocuk vb.) Değerlendirin." Buna göre, bir bireyi diğeriyle görme sistemini teşhis etmek mümkündür.

Leary yönteminin tedavisi birkaç içerirevreleri. Başlangıçta, tanımlanmış 8 tipte kişilerarası ilişkilerin (otoriter, bencil, agresif, şüpheli, bağımlı, bağımlı, arkadaş canlısı, özgeci) her birinin puan sayısı sayılır.

Bir sonraki adım derecesi belirlemek içinşiddet tipi. Liri'nin kişilerarası ilişkiler önkoşul yönteminin her biri için maksimum seviye derecelendirmesi 16 puan olabilir ve bu da ifade oranının 4 derecesine ayrılır:

 • 0'dan 4'e kadar puan: düşük derecede ifade (adaptif davranış);
 • 5 ila 8 puan: orta şiddet derecesi (aynı zamanda uyarlanabilir davranış);
 • 9'dan 12'ye kadar puan: yüksek derecede şiddet (aşırı davranış);
 • 13 ila 16 puan: aşırı derecede şiddet (patoloji davranışına aşırı).

Ima eden işlemin üçüncü aşamasıKişilerarası ilişkilerin tanı yöntemi T. Leary, iki ana vektörün göstergelerinin tanımıdır: baskınlık - arkadaşlık. Hesaplamalar aşağıdaki formüller kullanılarak gerçekleştirilir:

Hakimiyet = (I - V) + 0.7 x (VIII + II - IV - VI).

Arkadaşlık = (VII - III) +0,7 x (VIII - II - IV + VI).kişilerarası ilişkiler tanı yöntemi t liri

Son olarak, bir son adım olarak, metodolojiLiri, her bir katılımcı için elde edilen veriler temelinde oluşturulan diskogramları birbiriyle karşılaştırarak gerçekleştirilen nitel bir analizi ima eder. Belirli bir grupta ortalama bir kişilerarası ilişki profili oluşturmak da mümkündür. Bir anketin genel eğitim kurumları sistemindeki kullanımı optimal gibi görünmektedir. Ayrıca, uzunlamasına bir çalışma (örneğin, belirli bir sınıfın çerçevesi dahilinde), endikasyon olabilir ve bu da kişilerarası ilişkilerin teşhis edilmesi için bir teknik sağlar.

İlişkinin ana göstergelerinin yorumlanması 8 tipte gerçekleştirilir:

I. Otoriter ilişki türleri

13'ten 16'ya kadar. Zorlu, diktatör bir karakterle ayırt edilen bir tür güçlü kişilik. Her türlü grup aktivitesinde lider olmayı tercih ediyor. Sadece kendi düşüncesine dayanır, başkalarının tavsiyelerini dinlemekten hoşlanmaz, herkese sürekli olarak talimat verir. Çevredeki, bireyin gücünü tanımayı tercih eder.

9'dan 12'ye kadar. Saygı gerektiren enerjik bir kişilik için karakteristik. İşinde başarılı, otoriteye sahip, başkalarına tavsiye vermeyi seviyor.

0'dan 8'e kadar puan. Kendine güvenen kişiliği de, içsel kalıcılığın ve azmin özelliklerinin ayırt edici özelliği. Ancak, bu kişinin mutlaka bir lider olması gerekmez.Kişilerarası ilişkiler için lirik metodoloji

II. Egoist ilişki türü

13'ten 16'ya kadar. Bağımsız, bencil ve narsistik kişilik tipi. Prudent, zorlukları başkalarına kaydırmayı çok seviyor. Bir yandan, diğer insanların üzerinde yükselmeye çalışır, öte yandan - onları bir şekilde yabancılaştırır. Ayrıca övünme ve kibir farklıdır.

0'dan 12'ye kadar puan. Bencil özellikler ve kendine yönelme vardır. Rekabet eğilimi gösterir.

III. Agresif ilişki türü

13'ten 16'ya kadar. Çevrelere karşı davranış, sert ve agresif. Düşmanlık, asosyalite sınırları.

9'dan 12'ye kadar. Başkalarına göre açıklık, dürüstlük ve titizlikten farklıdır. Irreceptible, irritable - her şeyi başkalarına suçlama eğilimi; ironik ve sert.

0'dan 8'e kadar puan. Azim ve inatçılık ile ayırt edilen enerjik ve kalıcı bir tip.lir işleme

IV. Şüpheli ilişki türü

13'ten 16'ya kadar. Her şeye kuşku duyan şüpheli ve hassas kişi tipi. Kötülük, genellikle başkaları hakkında şikayet ediyor. Kendisini düşmanca ve kindar düşünerek dış dünyadan uzaklaştırmaya çalışır. Şizoid tipte bir karakterde ortaya çıkabilir (bu durumda Liri'nin tekniği, MMPI testi ile desteklenebilir).

9'dan 12'ye kadar. Kapalı gizli tip. Şüphe ve sürekli kendilerine karşı kötü bir tutum korkusu nedeniyle, kişilerarası ilişkilerde zorluk çekebilir. Şüpheci, insanlarda hayal kırıklığına uğramış; sözlü saldırganlıkta başkalarına karşı olumsuz bir tutum ortaya çıkabilir.

0'dan 8'e kadar puan. Hem diğerleriyle hem de sosyal gerçekliğin tüm fenomenleriyle ilgili olarak kritiktir.

V. Bağlı ilişki türü

13'ten 16'ya kadar. Başkalarına vermek eğilimli; itaat, pasiflik ve zayıf irade farklıdır. Kendini suçlama ve kendini kınama da olabilir, kendini suçlu ilan eder. Kendini son yere koyar. Kendisinden daha güçlü birisine destek arıyor.

9'dan 12'ye kadar. Bu tip kişilik, uysallık ve utangaçlık ile ayırt edilir; kolayca utanç gelir. Belirli bir durumun koşullarını dikkate almadan daha güçlü bir kişiliğe itaat edebilir.

0'dan 8'e kadar puan. Uyumlu, mütevazı ve çekingen bir kişilik için karakteristik. Kendi düşüncesinde farklılık göstermez, kolayca itaat eder, itaatkar görevlerini yerine getirir. Duygu, dizmeyi tercih eder.Ebeveynlerin çocuklarının kusuruna karşı tutumu

VI. Bağımlı ilişki tipi

13'ten 16'ya kadar. Bir başkasının fikrine kuvvetle bağlı. Bu tür bağımlılık, kendisine ve kendi güçlü yönlerine olan keskin güven eksikliği ile açıklanır. Herhangi bir, hatta küçük bir konuda endişe ve takıntılı korkular hisseder.

9'dan 12'ye kadar. Çaresizlik ve başkalarına karşı direnme gösterememe konusunda, her zaman haklı olduklarına inanarak, farklılık gösterir. Dinlenen ve çekingen.

0'dan 8'e kadar puan. Güvenilir ve uyumlu tip. Başkalarına güvenmek ve onlara hayran olmak eğilimlidir. Yumuşaklık ve nezaket ile farklıdır.

VII. Dostu ilişki türü

9'dan 16'ya kadar. Bu tip, sosyal kabul ve onay yöneliminde, durumun özelliklerini hesaba katmadan herkes için iyi olmaya çalışmakta farklıdır. Çevreleyen insanlarla ilgili olarak dostça ve kibar. Koruyucu mekanizmalar arasında yer değiştirme ve baskılama hakimdir. Karakteristik duygusal değişkenlik. Bir histeroid tipi karakter mümkündür (MMPI testini kullanmak da mümkündür).

0'dan 8'e kadar puan. Problemli durumları çözmede esnek. Çatışmalarda işbirliği ve uzlaşmayı hedefler. Başkalarıyla anlaşmaya varmak için bilinçli olarak uygunluk belirtileri gösterir. Sözleşmelere uyar, iyi ton kurallarına saygı duyar. Girişim, başkalarına yardım etmeye hazır. Aynı zamanda farklı olan, dikkatin merkezinde olma, başkalarından tanınma ve sevgi alma arzusudur. Sürmeli ve arkadaş canlısı.Kişilerarası ilişkilerin yorumlanması yöntemi

VIII. Özgecilik türü ilişki

9'dan 16'ya kadar. Diğerleri için, çoğu zaman gerekçesiz olarak, hipermetrop ve diğerlerinin sorumluluğu ile karakterizedir. Başkalarına kendi çıkarlarının zararına yardımcı olmaya hazır. Aynı zamanda, yardımda aşırı aktivite ve hatta rahatsızlık gösterebilir. Ancak, bazı durumlarda, bu davranış da bir tür maske olabilir. Bu durumda karşıt ilişki türüyle uğraşıyoruz.

0'dan 8'e kadar puan. Bu tip karakteristik ilgisizlik ve cevap verme yeteneği için. Diğer insanlara karşı sorumludur, onlara duyarlılık ve merhamet gösterir. Yumuşak, narin ve özenli.

Sonuçların yorumlanması

Kişilerarası ilişkilerin tanı yöntemi T. Liri, yanıt veren kişinin kişiliği için yeterli miktarda bilgi toplar. Test, bir grup formunda gerçekleştirilmişse, araştırmacı, daha önce de belirtildiği gibi, bireysel bireylerin sonuçlarını grup profili ile ve aynı zamanda birbirleriyle karşılaştırma yeteneğine sahiptir. Sonuçları yorumlarken, mutlak değerlere değil, başkalarına göre bir tür göstergelerin baskınlığına odaklanmak önemlidir. Bu, aynı zamanda, ebeveynlerinin çocuklarının kusuruna (“PARI” Leary yöntemleri) olumsuz bir tutumu olup olmadığını düşünmek açısından da önemlidir.

Eğer hem gerçek hem “ben” in bir değerlendirmesi yapılırsa ve"Ben" ideal norm aralarında anlamlı bir fark olmalıdır. orta düzeyde bir farklılık olup olmadığını Buna karşılık, bu aslında, Leary yöntemini gösterir, kendini geliştirme, olasılığını göstermektedir. Anketin sonuçlarının yorumlanması memnuniyetsizlik en (5, 6. ve 7. octants tekabül) düşük benlik saygısı düzeyinde olan insanlar için tipik olduğunu ortaya koydu ya uzun süreli çatışma halindedir kişilere (4 oktant karşılık gelir).

Katılımcı aynı anda varsa1'inci ve 5'inci baskınların hakimiyeti, bu onun bir otoriterlik ve benlik saygısı sorunu olduğunu gösterir; 2. ve 6. - bağımsızlık arzusu ve itaat etme ihtiyacı arasında bir çelişki vardır (örneğin, içsel itirazlarına rağmen, bireyin resmi olarak ihtiyaç duyması gerektiğinde). 3'üncü ve 7'ncisi arasındaki çatışma, kendini olumlama ve bağlılık güdüsü çatışmalarında gerçekleşir; 4. ve 8. - Birey, onları tanımak uğruna başkalarına karşı düşmanlığı bastırdığında (grup tarafından tanınma arzusu ve eşzamanlı olarak düşmanlık hissi) tezahür eder.

Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması 2019

Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması 2019

Related news

 • Kışlık Botların 2019 Düz Ve Topuklu Modelleri
 • Yüksek Topuklar Sağlıklı mı
 • En Güzel Aşk Filmleri
 • Yaz Modası 2017 Mint Yeşili kombinler
 • İş hayatında başarılı olmak için ne yapmalıyız

 • Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması


  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması

  Lirinin yöntemi - tanımı ve yorumlanması