Kurucu Meclisin Rusyadaki KonvansiyonuKurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu
Kurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu

Kurucu Meclisin Rusya'daki Konvansiyonu

Kurucu Meclis'in Rusya'da bir araya gelmesi, 20. yüzyılın başındaki ülkenin temel sorunuydu. Bu bedenin çökmekte olan devletin en önemli sorunlarını çözmesi gerekiyordu, ancak toplamak olamazdı ...

kurucu meclis toplanması

Böyle bir temsili organın toplanması fikriDecembrists taleplerini ileri sürdüler: Kurucu Meclis'in öncülerinden Zemsky Sobor'u yaratmayı ya da daha ziyade canlandırmayı önerdiler. Kurucu Meclis, ülkenin devlet sisteminin sorunlarını çözmek ve Rusya Anayasası'nı kabul etmek için tasarlanmış bir çeşit parlamento kuruluşudur. Böyle bir organ, o sırada hüküm sürmekte olan devrimci durumda aşırı derecede gerekliydi. Bununla birlikte, ne Sovyetler ne de Geçici Hükümet, toplantının yapılmasını istedi, çünkü bu organlar güçlerini kaybetmekten korkuyorlardı.

Kurucu Meclis toplanışı için: Her şeyden önce yasalar. Bu temsili organ seçimlerine ilişkin hüküm, daha şimdiden 1917 Ağustosunda kurulmuştur. Bazı yani kurallar, ayarlar: yaş sınırı (tüm vatandaşları - 18 yaş - sadece 20 yıl, askeri ile birlikte) ve seçim prosedürü: evrensel, eşit ve gizli oy. Kurucu Meclis seçimleri sadece aynı yılın Kasım ayında gerçekleşti. Onların sonuçlarına göre, yerlerin çoğu Rus sosyalist-Devrimcileri öğrenmek - Devrimciler (oy almaları yaklaşık% 40 vardı), ikinci sırada Bolşevikler çoğunluğu kazanıldı - Birden% 23. Gerisi, Kadetler, Menşevikler ve diğer birkaç parti arasında dağıtıldı.

Yeni beklenen organa yapılan seçimin 1917 sonunda gerçekleşmesine rağmen, yalnızca gelecek yılın başında toplandı - 5 Ocak.

kurucu meclis seçimleri

demek Kurucu Meclisin toplanması bütün partiler ve insanlar ana sorunları çözmek için umut: ülke aygıtını - onun hükümetinin yani formu.

Zaten Bolşeviklerin gücü yeni meclis çoğunluğunu aldığı zaman yakaladığı çok kendi pozisyonları için korkulan ve boşuna değildi. Milletvekilleri bütün gün oturdu.

Bu toplantı devrimci St. Petersburg'da ünlü Torino Sarayı'nda gerçekleşti.

kurucu meclis

Çok sayıda tarafın halkı tarafından seçilen üyelerRusya, her şeyin yanı sıra fikir birliğine varamadı, Kurucu Meclis Bolşevik Çalışma ve Kötüye Kullanılan Haklar Bildirgesi'ni kabul etmeyi reddetti.

Bu kabul etmeyi reddetti veSovyet iktidarı ve kabul ettiği bütün kararlar. Denizci Zheleznyak'ın meşhur ifadesi, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, "Muhafızların koruyuculuğundan yoruldu", Kurucu Meclis'in dağılmasının başlangıcını işaret etti. 5-6 Ocak gecesi oldu ve aynı gün akşam tekrar Tauride Sarayına geliyordu, milletvekilleri kapatıldığını gördüler. Rus uzun zamandır beklenen parlamentonun dağılması kararnamesi 1918 yılının Ocak ayında yayınlandı ve kabul edildi.

Rusya'da Kurucu Meclisin toplantısı sadece birSovyet iktidarı için bir kapak, sadece meşru olarak görülmesi için bir fırsat. Sadece bir gün biraz fazla süren toplantı, ana meseleleri çözemedi, Bolşeviklerin iktidarını kaybetmekten korkanlar tarafından dağıtıldı.

Kurucu Meclisin Rusyadaki KonvansiyonuKurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu

Related news

 • Yeni Trend: Metalik Flash TATTOO Dövmeler
 • En güzel köpek isimleri
 • Bresenaren (ısıtma fırını): açıklama ve yorumlar
 • V Harfi Дle BaЕџlayan RГјya Tabirleri
 • LLCnin borçları için direktörün yan kuruluşu. Yönetmenin iştirak sorumluluğu

 • Kurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu

  Kurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu


  Kurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu

  Kurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu

  Kurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu

  Kurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu

  Kurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu

  Kurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu

  Kurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu

  Kurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu

  Kurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu

  Kurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu

  Kurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu

  Kurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu

  Kurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu

  Kurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu

  Kurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu

  Kurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu

  Kurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu

  Kurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu

  Kurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu

  Kurucu Meclisin Rusyadaki Konvansiyonu