Kredi parası, geçmişi ve türleriKredi parası, geçmişi ve türleri
Kredi parası, geçmişi ve türleri

Kredi parası, geçmişi ve türleri

Para ayrılmaz bir parçadırherhangi bir toplumun işleyişi. Bu terimin menşei oldukça ilginç. Antik Roma sikkelerinin pişirilmesi, bu amaç için özel olarak belirlenmiş bir yerde - yani adına "para" (para) İngilizcesi kelimesi bulunan tanrıça Juno Moneta'nın tapınağı üzerinde yapıldı. İnsan uygarlığının gelişimi, finansal tablolar dahil olmak üzere hayatının her alanının gelişimini gerektirir. Eski eşdeğer paranın kürk ve derilerinin hayvanlar olduğu düşünülürse, gümüş ve altın (metal para) ciroya girdi ve nihayet kağıt paraya girdi. Modern para özel bir türü, ortaya çıkışı bankacılık sektörünün hızlı gelişimi ile bağlantılı olan kredi parasıdır. Bu paranın kendine özgü değeri yoktur ve sadece bir şekilde sertifikalı sayısal işaretler şeklinde mevcuttur. Başka bir deyişle, kredi parasının bir tür borç yükümlülüğü olduğu söylenebilir; altın karşılığı olarak bir kredi temelinde ortaya çıkan kağıt değer işaretleri.

Bütün bankacılık sistemi boyunca, kredi paraları, banknotlardan kredi kartlarına ve elektronik paraya dönüştü.

Bu tür para türlerinin ilk türüRusya'daki araç, borçlunun alacaklıya karşı sıradan yazılı bir yükümlülüğü olan bir tasariydi. Banka faturaları, kural olarak, yalnızca borç alanın cari hesabında belli miktarda para olması durumunda verilir. Hazine bonoları, bankadan önce değil de devletten önceki özel borç yükümlülüklerini temsil eder ve yılda 3 ay ila bir yıla çıkarılan menkul kıymetleri ifade eder. Mevcut menkul kıymetler piyasasında hazine bonosu satın alabilirsiniz. Geri ödemeleri, Maliye Bakanlığı adına ülkenin merkez bankaları tarafından gerçekleştirilir.

17. yüzyılın sonunda Rusya'da yeni bir tür ortaya çıktıkredi parası - banknotlar, yalnızca merkez bankası olan ihraç hakkı. Ülkenin zengin altın rezervi, bu tür nakitlerin amortisman olasılığını dışladı. İstediğiniz zaman banknotlar altın için değiştirilebilir. Bir banknotun bir banknotun temel tasnif etme özelliği, kalıcılığının varlığıdır.

Ticari bankalar oluşturma süreci gerekliyeni bir nakit çıkışı ortaya çıktıklarında, özel bir banknot türünü temsil eden çekler haline geldi, belirli bir hesabın sahibinin, belirtilen tutarın sahibine ödenecek yazılı bir emri vardı. Çek, ülkenin hem ticari hem de merkez bankası için verilebilir. Bankaların otomasyonu ve nakit işlemlerinin yürütülmesi, müşterilerin hesabına dayalı olarak üzerinde bir çip bulunan bir plastik kart şeklinde bankaların çıkardığı çeklerin yerini alan kredi kartlarının ortaya çıkmasından önce geldi.

Kredi parası ve türleri bileşikbaşlıca özelliklerinden biri olan kapitalizmin bir sisteminin ortaya çıkışı ve gelişmesinin bir parçası olan, ülkenin ekonomik açıdan önemli sonuçlarının ortaya çıkmasına neden olan para dolaşımı idi. Sermaye devresi, çoğunlukla borç vermeyle gerçekleştirilen sürekli bir para akışı sağlar. Bu durumda banknot hareketinin ana şekli kredi, ana ödeme şekli - kredi parasıdır.

Özetlemek gerekirse, kredi olduğunu söyleyebilirizPara kapitalizm olarak ülkenin ekonomik hayatında böylesine bir fenomene ayrılmaz bir şekilde bağlıdır ve emtia-para ilişkilerinin gelişmesi ile en yaygın hale gelmiştir. Kağıt para ile ayırt edici özelliklerinin başında geliyor. Kağıt paraları sadece Hazine tarafından verilebilir, aynı şekilde - ticari ve merkez bankaları, çek, senet, kredi kartı, banknot ve elektronik para biçiminde verilebilir.

Kredi parası, geçmişi ve türleriKredi parası, geçmişi ve türleri

Related news

 • Fotoğraf makinesini bilgisayara nasıl bağlayabilirsiniz
 • Yoğurt çorbası nedir ile Etiketlenen Konular
 • Dark Souls 3: En iyi silah. genel bakış
 • Etiket İzi Nasıl Çıkar
 • VAZ-2110: voltaj regülatörü: çalışma prensibi, cihaz, devre ve değiştirme

 • Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri


  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri

  Kredi parası, geçmişi ve türleri