Kavram ve yasal kapasite türleri 2019

Kavram ve yasal kapasite türleri 2019 Kavram ve yasal kapasite türleri

Kavram ve yasal kapasite türleri

Konunun kapasitesi, hukuk alanında derin bilgiye sahip olmayan insanlar için bir kavramdır. Aşağıdaki makalede belirtilmiştir.

Dönem tanımı

Medeni Kanun, herhangi birBireyin iki tür niteliği vardır. Bu kapasite ve yasal kapasite. İkincisi, bir kişinin hakları olduğu anlamına gelir. Yasal kapasite, doğum anından itibaren herhangi bir kişide ortaya çıkar, yani, doğmuş çocuk zaten yasaldır, örneğin çeşitli haklara sahiptir, örneğin, yaşama hakkı, eğitim hakkı, vb.

Yasal kapasitenin aksine, yasal kapasitedoğumdan görünmez. Aslında, bu kavram, bir kişinin kendisine belirli görevleri yerine getirme, bunları gerçekleştirme, başka haklar kullanma fırsatı bulduğu anlamına gelir.kapasite türleri

Yasal kapasitenin ortaya çıkışı ve çeşitleri

Genel bir kural olarak, yasal kapasiteçoğunluk anı. Bir kişi on sekiz yaşında döndüğünde, mevzuata göre, tam olarak yetenekli kabul edilir. O zamandan beri, herhangi bir işlemi yapabilir, herhangi bir sözleşmeyi kendi takdirine bağlı olarak kimsenin izni olmadan sonuçlandırabilir, diğer bazı yasal olarak önemli eylemler gerçekleştirebilir. Ancak, on sekiz yaşına ulaşmamış bir kişinin bile anlaşma yapma hakkı olduğu bilinmektedir. Öznenin yaşına bağlı olarak, hareket etme kapasitesi sadece türlere ayrılır. Toplamda iki tür yasal kapasite vardır. İlk olarak, yukarıda belirtildiği gibi, tam yasal kapasite. İkincisi kısmi kapasite.kapasite limiti

Küçüklerin kısmi kapasitesi

Sırayla, kısmi kapasitebelirli kategorilere ayrılmıştır. Kapasite türleri (kısmi) şu şekildedir: ilki, henüz on dört yaşına ulaşmamış küçüklerin sivil kapasiteleri ile ilgilidir. Ancak, en az altı yaşında olmalılar. Bu tür çocuklar en küçük yasal kapasiteye sahipler, sadece yasalarca belirlenen belirli eylemleri üretmelerine izin verilir. Bu çocuklar tarafından gerçekleştirilen diğer tüm eylemler geçersiz sayılacaktır. Yasa, bu çocukların neler yapabileceğini açıkça tanımlar:

 1. Satın al, sat, diğer küçükleri yaphane işlemleri. Örneğin, bir çocuk başka bir çocukla başka bir oyuncak alışverişi yapabilir. Aynı zamanda, böyle bir oyuncağın bedeli çocuğun yaşına uygun olarak makul olmalıdır. Böyle bir işlem geçerli kabul edilecektir.
 2. Belirtilen yaştaki çocuklar para harcayabilir,Ebeveynlerini onlar verdi. Herhangi bir çocuk mağazada kendinden emin bir şekilde şeker alabilir ve kanunun normlarına uyacaktır.
 3. Fırsatlar ayrıca, noter tarafından onaylanması gerekmeyen geçerli sayılacak ve bunların toplamı bir reşit olmanın faydası olacaktır. Aynı zamanda, bu fayda ücretsiz olmalıdır.

Altı yaşın altındaki küçüklerin sivil kapasitesi yok, tüm eylemleri önemsiz, yani, işlemler geçersiz ilan edilecek.tam yasal kapasite

Yaşlı insanlar

Kapasite türleri arasında ve daha fazlasıyasal kapasiteyi gerçekleştirmek için hacimsel, ancak eksik yetenek. Bu nedenle, aşağıdaki türden kısmi kapasite, onsekiz yaşın altındaki ancak on dört yıldan fazla olan çocuklarda mevcut olanıdır. Bu tür çocuklarda haklarını kullanma yeteneği zaten daha geniş. Küçüklerle aynı eylemleri gerçekleştirebilmenin yanı sıra şunları da yapabilirler:

 1. Bankalarda açık hesaplar.
 2. Yazarlar olun.
 3. Kooperatiflere katılın.

Ancak, bunlar yapabilecekleri eylemlerdirKendi üretirler. veliler izniyle - Onların kapasitesi böyle küçük ebeveynlerinin rızası ile hemen hemen herhangi bir işlem üretmek ve ikincisi yokluğunda sağlar. Örneğin, 15 yaşın altındaki bir çocuk zaten yasal temsilcilerinin yazılı onay verirlerse, gayrimenkul satın alma ve satış yapmak yapabiliyor.gk kapasitesi

Tam yasal kapasite

Daha önce belirtildiği gibi, tam yasal kapasiteyaşla birlikte gelir. Bununla birlikte, pratikte, küçük yaşlarda böyle bir yetersizliğin ortaya çıktığı durumlar vardır. Mevzuatın bu tür kişileri bu tür bir yetenek için tanımasına izin verilir, ancak sadece belirlenen gereklilikleri karşılıyorsa.

Böylece, bir minörün ebeveynlerinin verme hakkı vardır.Oğluna ya da kızına rıza göstersin, böylece tam kapasiteyi kurmuşlar, eğer sırayla iş yaparlarsa, gelir alırlarsa. Ayrıca girişimcilik çalışmaları da yapabilirler ve bu da temel olacaktır. Ancak, bir ebeveyn çocuğuna haklarını genişletmeyi kabul etmezse, mahkemelere başvurabilir. Sonra yargıç bu sorunu çözecek.

Bir başka sebep ise evliliktir. Elbette, evlilik yasal olmalı ve yetkili kurumlara kayıtlı olmalıdır. Evlilik birliği içerisinde olan çocukların herhangi bir yasal eylemi gerçekleştirme hakkına sahip olmaları gerektiğine inanılmaktadır.konunun kapasitesi

Yasal kapasiteye sahip sınırlı kişiler

Kapasite türleri sadece içerirTam ve kısmi yetenek, ama aynı zamanda biraz farklı bir tür. Medeni Kanun, Madde 29'da bunu şart koşmaktadır. Yasal kapasitenin sınırlandırılması, tam olarak yetenekli bir kişinin haklarının daraltılmasıdır. Normatif düzenlemelere göre, sadece mahkeme bu tür tedbirleri almaya yetkilidir, ancak alkol veya uyuşturucu bağımlılığı yaşayan vatandaşlara karşı alınır. Mahkeme, akrabalarının veya diğer ilgili kişilerin talebi üzerine, haklarının kullanılmasında onları kısıtlayabilir. Örneğin, pratikte, genellikle bu tür hastaların işlem yapması yasak olduğu durumlar vardır.

Yasal kapasitenin sınırlandırılması,Akrabalığı da akıl hastası olan bir kişiye başvurmak zorunda kaldı. Bu durumda hakların mahrumiyeti (sınırlama) prosedürü ayrıca yargı makamları aracılığıyla da yürütülmektedir. Akıl hastalığı daha ciddi ise, o zaman kapasite tamamen yoksun bırakılabilir.

reşit olmayanların medeni yasal kapasitesi

Sonuç

Böylece haklarını kullanmak gibitüm bireyleri değil, bazı sorumluluklar yaratın - böylece GC'yi belirler. Yetkinlik, yaşla elde edilen niteliktir, ancak bazı durumlarda kaybedilebilir. Bu kalitenin bir başka ayırt edici özelliği, iletilememesi, terk edilememesidir. Bu makalede ele alınan yasal kapasite türleri çok kapsamlı olmakla birlikte, bazı durumlarda beklendiği gibi sadece mahkemelerde değerlendirilen istisnalar vardır.

Kavram ve yasal kapasite türleri 2019

Kavram ve yasal kapasite türleri 2019

Related news

 • Necdet Pamir
 • Fantezi Kıyafetleri Günlük Giymek İçin Stil İpuçları
 • Damla sakızı
 • ÖRGÜ MERSERİZE ZİKZAKLI BAYAN YELEK TARİFİ
 • Eski Giysilerinizi Boyayarak Yenileyin

 • Kavram ve yasal kapasite türleri

  Kavram ve yasal kapasite türleri


  Kavram ve yasal kapasite türleri

  Kavram ve yasal kapasite türleri

  Kavram ve yasal kapasite türleri

  Kavram ve yasal kapasite türleri

  Kavram ve yasal kapasite türleri

  Kavram ve yasal kapasite türleri

  Kavram ve yasal kapasite türleri

  Kavram ve yasal kapasite türleri

  Kavram ve yasal kapasite türleri

  Kavram ve yasal kapasite türleri

  Kavram ve yasal kapasite türleri

  Kavram ve yasal kapasite türleri

  Kavram ve yasal kapasite türleri

  Kavram ve yasal kapasite türleri

  Kavram ve yasal kapasite türleri

  Kavram ve yasal kapasite türleri