Karlılık Türleri ve Göstergeleri 2019

Karlılık Türleri ve Göstergeleri 2019 Karlılık Türleri ve Göstergeleri

Karlılık Türleri ve Göstergeleri

Karşılaştırmalı etkinliği değerlendirmek içinbireysel endüstriler ve farklı hacimlerde farklı ürünler üreten işletmeler karlılık göstergelerini kullanır. Bu göstergeler, alınan karın üretim harcamaları ile oranını göstermektedir. Tüm göstergeler arasında, en yaygın olarak, üretimin kârlılığı ve üretimin kârlılığı göstergeleri vardır.

Bir işletmenin kârlılığı veya karlılığı genelliklehem mutlak hem de göreceli göstergeler yardımıyla tahmin edilmektedir. Mutlak göstergeler aynı zamanda, genellikle değer terimleriyle ölçülen karı da yansıtmaktadır. Kârlılığı karakterize eden göreli göstergeleri göz önüne alırsak, yüzde olarak ölçülür veya katsayılar biçiminde yansıtılır. kar marjları kar ve işletme maliyetleri ile ilişkili göreceli değerlerdir olarak kar miktarından az enflasyon hızına bağlıdır vardır.

Bu göstergelerin en önemlileri:varlıklarda getiriBuna mülkün karlılığı da denmektedir. Bunu belirlemek için kalan kârı, işletmenin elinde bulunan işletme varlıklarının ortalama değeri ile bölmelisiniz. Bu gösterge, kuruluşun varlıklarını oluşturma maliyetlerine atfedilen işletmenin her bir ruble'den aldığı karı karakterize eder. Belli bir dönemde şirketin tamamının kârlılığını ölçer. Sadece karın miktarını değil aynı zamanda sabit kıymetlerin, cari ve dönen varlıkların değerindeki değişimi de hesaba katar. Genel olarak, bu önemli gösterge, sabit varlıkların ve dönen varlıkların kârlılık göstergelerini içerir.

Kârlılığın diğer türleri ve göstergeleri göz önünde bulundurulduğunda,yatırım getirisi. Yardımıyla bu teşebbüsün geliştirilmesine yönlendirilen fonların etkinliği belirlenir.

Ekonomik analiz için bir sonraki önemli gösterge:ürün karlılığı. Bunu belirlemek için kalanişletmeler karı satışların toplam maliyetine bölünür. Ayrıca, hesaplama için, toplam kârın tamamı değil, yalnızca ürünlerin satışından elde edilen kâr kullanılabilir. Bu göstergenin değeri, işletmenin her ruble'den üretime yaptığı ve ürünlerin satışı için harcanan kâr tutarını yansıtır. Hem kuruluşun tamamı için hem de kuruluşun ayrı birimleri için ve belirli ürün türleri için hesaplanabilir. Bazı durumlarda, işletmenin imha edilmesindeki kalan kârın, ürünlerin satışından elde edilen toplam gelir tutarına oranı bu göstergeyi hesaplamak için kullanılır.

Kârlılık göstergelerini karakterize eden son önemli faktör,satış kârlılığı. Bu göstergeyi hesaplamak için,Ürünlerin satışından elde edilen kâr, ürün satışından elde edilen toplam gelirlerle bölünür. Yardımıyla, şirket ürünlerinin satışından elde edilen toplam gelir içerisine kârın hangi oranda dahil edildiği belirlenir. Bu göstergeye karlılık normu denir. Buna baktığınızda satışların kârlılığı düşmeye başladığında, böyle bir faktör piyasadaki ürünlerin rekabet gücünün yetersiz olduğunu gösterdiğinden, ürünlere olan talep azalır. Satış karlılığını artırmak için değişen piyasa koşullarına odaklanmanız, ürün fiyatlarındaki değişiklikleri takip etmeniz, üretim maliyetlerinin seviyesini, ürün satma maliyetlerini sürekli izlemeniz ve ürün yelpazesi ve satış alanında esnek bir politika izlemeniz gerekir.

Karlılık Türleri ve Göstergeleri 2019

Karlılık Türleri ve Göstergeleri 2019

Related news

 • Kokteyl Tarifi
 • Hamilelik Testi Ne Zaman Yapılmalı
 • Balıklarda üreme nasıl olur (balık ve kurbağalarda üreme)
 • Eylül ayında en ilginç tatiller
 • 2017- 2018 Sonbahar - kış sezonu trendleri

 • Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri


  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri

  Karlılık Türleri ve Göstergeleri