resim fotograflar galeriler Karl Jaspersin Eksenel Zaman
Karl Jaspersin Eksenel Zaman 56 03.02.2019, 08:38

Karl Jaspers'in "Eksenel Zaman"

Tarih felsefesinde "eksenel zaman" kavramı,düşünür Karl Jaspers'ten dolayı ortaya çıktı. Antik uygarlıkların kökenini ve ölümünü göz önüne alarak insan toplumunun ilerlemesini analiz eden ünlü tarih yazmacısı, modern uygarlığa ve insan zihniyetine neden olan şeyleri belirlemeye çalıştı. Sonuç olarak, dünya tarihinin ekseni olarak adlandırılan böyle bir dönemin (yaklaşık altı yüz yıldır) olduğu fikrine ulaştı.

Aksiyal zaman

Jaspers, bu safhanın sekizinci ileM.Ö. ikinci yüzyıl. Çağımızın ilk yüzyılları neden bir başlangıç ​​noktası oluşturmuyordu, çünkü modern Batı dünyasında kabul edilen kronoloji sistemi Mesih'in Doğuş Tarihine dayanıyordu. Jaspers, eksenel zamanın bir dünya dinamiğine bağlı olsa da bir dine bağlanamayan evrensel bir kategori olduğunu iddia ediyor. İnancın dogması, insanlık tarihinin ampirik olarak kavranması için baskın kriter olmamalıdır. Ve Varlık Oluşumu ve Kıyamet Kitabı'nda anlatıldığı gibi "zamanın sonu" yaratımı, inanıcı bir Hıristiyan bile toplumun laik geçmişi ile anlam ayrımı yapıyor.

Aksiyal zaman kavramıAksiyal zaman gelmeden önce, insanlıktarihindeki iki kilit kesimi biliyordu. İlki konuşma konuşmasının ortaya çıkması, araçların yapılması, ateşi kullanma kabiliyeti. İkinci bölüm, Mısır, Babil, Asur, Çin ve Hindistan: olumlu iklime ve geniş nehirlerin kanallarında eski uygarlıkların ortaya çıktığı M.Ö. III binyıldadır. Şu anda yazma, devlet, mitolojik dini tezler oluşturma, ticaret ve dolayısıyla kültürlerin çatışması ve nüfuz etmesi. Antik krallıklar, dünya tarihi ekseni için zemini hazırladılar.

M.Ö. 700 yıllarında, "eksenel"zaman " Özellikle Mesih'ten IV. Yüzyılda ortaya çıkmıştı. Bu bölüm Jaspers, "insanlığın ruhani temeli" diyor. Çin'de neredeyse eşzamanlı olarak Lao-Tzu, Konfüçyüs ve Konfüçyüsçülük, Taoizm, Legizm ve Moismanın temellerini oluşturan diğer büyük düşünürler yaşarlar. Hindistan'da, Benares vaazı Buddha'yı ilan eder, Upanishads yazılır. Zerdüşt İran'da iyilik ve kötülük arasındaki mücadeleyi öğretir. Filistin'de bu dönem, Peygamberler Yeşaya, İlyas ve Yeremya'nın ortaya çıkışı ile damgasını vurdu. Yunanistan'da, materyalizm ve şüphecilikten son derece bilimsel sofistikeğe kadar tüm felsefi akımlar vardır. Sonra Sokrates, Aristo ve Platon, Heraklitus ve Parmenides yaşıyordu.

Aksiyal zaman

Jaspers'e göre bu eksenel süre, - entoplum tarihinde önemli. O zaman, modern insanı, tutumunu, bireyciliğini ve akılcılığını yaratan keskin bir dönüş vardı. Avrasya'nın farklı bölgelerindeki uzak bölgelerde, ancak neredeyse aynı anda insanlar, bireyin ve bireyin değerini, ruhsuz bir ortam karşısında kendi çaresizliklerini kavrar. Aşkınlar için, "dünyanın ötesinde" olana olan istek, insanların zihniyetini, pulluk ve su değirmeni icatından daha fazla etkiliyor.

Eksenel zaman herkesin temellerini doğurdumevcut dünya dinleri. Hıristiyanlıkta “merhamet zamanı” iki yüzyıl sonra gerçekleşti, ama insanların moralleri zaten Mount üzerindeki Sermon'un öğretilerini kabul etmeye hazırdı. Buda M.Ö. dördüncü yüzyılda yaşamış, ancak Budizm'in yaygınlaşması birkaç yüzyıl sonra gerçekleşmiştir. Jaspers'a göre, modern çağ şimdi temellerini tam olarak bu kilit dönemde ortaya koyan bu fikirleri geliştiriyor ve sonuçlandırıyor. Mantık, dünyanın bilişsel yöntemleri, felsefi görüş ve o zamanın insanının tavrı bizimkiyle şaşırtıcı bir şekilde uyum içinde.

Karl Jaspersin Eksenel Zamanresim fotograflar galeriler Fotograf

Related news

 • Hardal
 • Ağız Kokusunu Gideren Yöntem
 • Çikolata Kaplı ve Dolgulu Çilekler

 • Karl Jaspersin Eksenel Zaman 48

  Karl Jaspersin Eksenel Zaman


  Karl Jaspersin Eksenel Zaman 86

  Karl Jaspersin Eksenel Zaman 44

  Karl Jaspersin Eksenel Zaman 22

  Karl Jaspersin Eksenel Zaman 87

  Karl Jaspersin Eksenel Zaman 34

  Karl Jaspersin Eksenel Zaman 3