25.06.2019

Karşı istihbarat ... Askeri karşı-istihbarat. Zeka karşıt akıltan farklıdır 37

Karşı istihbarat ... Askeri karşı-istihbarat. Zeka karşıt akıltan farklıdır.

Tüm tarihsel gelişim boyuncafarklı ölçekte değişik savaşlar yapıldı. Bazıları kaynaklar nedeniyle ortaya çıktı, bazıları etnik hoşnutsuzluk nedeniyle diğerleri başarılı bir siyasi hareket haline geldi. Ancak bir bakıma herhangi bir savaş insanda ölüyor. Yüzyılın başında, askeri sanat alanında "bilim insanları" çeşitli askeri çatışmalarda insan kayıplarını en aza indirmenin yollarını aramaya başladı. Bu soruna bir çözüm bulma sürecinde bir sürü fikir ortaya çıktı. Savaş, taktik yöntemler, diplomatik hareketler vb. Sırasında insanların gizlenmesine izin veren her türlü makine icat edildi. Fakat hepsi keşif ile karşılaştırılamazdı. Askeri gözcüler ve casuslar, Birleşik Devletler Kurtuluş Savaşı sırasında ve bundan sonra diğer askeri çatışmalar sırasında aktif olarak kullanıldı. Zamanla, neredeyse tüm dünya devletleri profesyonel istihbarat teşkilatlarına girmeye başladı. Ancak, bununla birlikte, deneyimli askeri, düşmanın casus ve keşişlerinin topraklarında bulunmalarına izin verilmemesinin de önemli bir görev olduğunu anladı. Böylece karşı istihbarat yapıldı.karşı istihbarat

Karşı istihbarat nedir?

Şimdiye kadar, karşı istihbaratistihbarat veya casusluk faaliyetlerini, yabancı devletlerin özel acentelerini ve temsilcilerini tanımlamak ve bastırmak için yetkili kılınan bazı devlet hizmetlerinin özel faaliyetleri. Bu gibi görevlerin bir çok yönüyle varlığı onu diğer askeri birimler arasında ayırt eder. Böylece, karşı istihbarat, aynı zamanda, devlet topraklarında istihbarat faaliyetlerini önleme amaçlı devlet hizmetlerinin birleşimidir. Karşı istihbarat örgütleri sıklıkla ilgili görevleri üstlenirler: terörle mücadele, muhalefet, gözetim, emir koruma, devlet güvenliğinin korunması. Sık sık soru ortaya çıkıyor, zekâ zekası ile nasıl farklı?Yanıtlamadan önce, antispyware etkinliğinin ve bunu gerçekleştiren organların gelişimini modern Rusya topraklarında analiz etmek gerekir.

Yerel karşı istihbarat tarihi

Karşılıksız faaliyetlerin geçmişiModern Rusya toprakları Büyük Yurtsever Savaş tarihine kadar uzanır. Karşı istihbarat SMERSH, günümüzde sürekli tartışmalar ve uyuşmazlıkların yanı sıra özellikli filmler için de mükemmel bir tema konusu.İstihbarat, karşı istihbarattan farklıBununla birlikte, yarım yüzyıl önce SMERSH yönettiiç askerlerde bile korku. yabancı casusluk önlemek için - Bu kısaltma tek bir amaç ile çalışan birçok bağımsız ve tamamen özerk karşı istihbarat örgütleri adıdır. SMERSH şu hizmetleri içeriyordu:

1. Savunma Halk Komiserliği'nin "Smersh" yönetimi - askeri karşı istihbarat teşkilatı.

2. Yönetim "Smersh" Donanmanın Halk Komiserliği.

3. İçişleri ajanslarında Özel Bölüm "Smersh".

Sovyet hizmetlerinde bu faaliyetin daha da gelişmesiyle kanıtlandığı üzere, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle birçok bakımdan SSCB'nin karşı güdüsü sayılabilir.

SMERSH Görevleri

Karşı istihbarat bir bölünme olduğu için,Hitler Almanya ile uzun ve yorucu bir savaşın kazanılmasına yardımcı olan ana çarklardan biri olan, SMERSH'den önce belirli görevler belirlendi;

- Kızıl Ordu'nun birimleri, birimleri, casusları ve teröristler ile mücadele.

- Sovyet karşıtı bir ideolojiyi vaaz eden insanlara karşı savaşmak.

- Yabancı istihbarat güçlerinin ön safların ötesine geçebileceği gerekli rejimin yaratılması.

- Vatan ve askerlere hainlere karşı savaşın.

- Düşman yakınındaki esaret altında olan kişilerin detaylı kontrol.

- Özel görevlerin performansı.askeri karşı istihbarat

İşlevsel görevlerini yerine getirmek için SMERSH'ın karşı istihbarat servisi aşağıdaki haklara sahipti:

- Bir ajan ağı oluşturun.

- Arama yapmak, nöbet tutmak ve casusluktan şüphelenilen kişileri dinlemek.

- Araştırmacı önlemler alın.

- Yabancı casusları yakalamak ve takip etmek için operasyonel arama tedbirleri uygulayın.

Personel SMERSH çoğunlukla NKVD'nin özel departmanlarının çalışanlarından oluşturuldu, çünkü onlar zaten ameliyat arama çalışmaları deneyimine sahipti. Ancak karşı istihbarat da ordu tarafından işe alındı.

Karşı istihbaratın daha da geliştirilmesi

II. Dünya Savaşı'nın bitiminden sonrakarşı istihbarat farklı bir şekilde gelişmeye başladı. İlk olarak, askeri operasyonlar artık yapılmadı ve SSCB hükümeti, arkalarını sabote eden her türlü teröristin ele geçirilmesine gerek yoktu. Bununla birlikte, yabancı ülkelerin casusluk faaliyetleri gelişti, çünkü hiçbir ülkenin güçlü ve gelişmiş bir SSCB'ye ihtiyacı yoktu. Bu nedenle, askeri karşı istihbarat, daha az popüler hale geldi ve birçok yönden görevlerini Devlet Güvenlik Komitesinin K Bürosu'na devretti. Faaliyetlerinin tarihinde, komite çok sayıda operasyon gerçekleştirmiştir. Personel yabancı istihbarat servislerinin birçok temsilcisini tanımlamayı başardı. KGB'nin varlığının uzun bir süredir karşıtlığı, bu sektörde operasyonel arama faaliyetleri yürütmek için yenilikçi yöntemler geliştirmiştir. FSB'nin karşı istihbarat servislerinde hâlâ birçok taktiksel yöntem kullanılıyor, ama bu biraz sonra. Pek çok modern bilimsel tarihçi, Sovyetler Birliği'nin “uzun ömürlülüğünün” büyük ölçüde profesyonel ve mobil karşı istihbarat servislerinin varlığına bağlı olduğuna inanmaktadır.

Modern Rusya'da, FSB'nin karşı istihbaratı 1995'ten beri var olmuştur. Hizmetin haklı olarak KGB'nin ardılısı olduğu düşünülür, çünkü faaliyetin pek çok yönü ödünç alınmıştır.

FSB - genel kavram

Daha önce karşı istihbaratın olduğunu öğrendikCasusluk ifşa etmek ve benzer faaliyetleri yürüten yabancı hizmet acentelerini ifşa etmek için özel faaliyetler. Rusya Federasyonu için bugün benzer olan Federal güvenlik hizmeti ile ilgilidir.karşı istihbarat ve zekaFSB özel bir bölüm veya daha doğrusu,Rusya Federasyonu'nun güvenliğini ve devlet bütünlüğünü sağlamak amacıyla özel görevleri yerine getiren yürütme organı. Güvenlik hizmetinin, soruşturma, soruşturma, operasyon ve arama faaliyetlerinin yanı sıra bir araştırma yürütme yetkisine sahip olduğu da unutulmamalıdır. Bununla birlikte, keşif ve karşı istihbarat faaliyetleri FSB'nin işlev sisteminde bir önceliktir. İlginç bir gerçek, güvenlik servisinin bir bölüm izleme kuruluşuna sahip olmamasıdır. FSB doğrudan Rusya Federasyonu başkanına rapor veriyor.

Bu vücut, 1995 yılında kurulduCumhurbaşkanı, "Rusya Federasyonu'ndaki Federal Güvenlik Servisi'nin organları hakkında" Federal Yasayı imzaladı. Bugüne kadarki bu normatif düzenleme, FSB'nin Rusya Federasyonu Anayasası ile birlikte faaliyetlerinin ana yasal kaynağıdır.

Güvenlik hizmetinin faaliyet alanları

Karşı istihbarat ve zeka değilFSB'nin özel faaliyet alanları. Hizmet ayrıca, çeşitli etkinlik alanlarının varlığını belirleyen bir dizi başka işlevsel görevi de içerir:

- Terörle mücadele.

- Özellikle tehlikeli bir şekilde ele alan suçla mücadele.

- Rusya Federasyonu'nun devlet sınırının ve toprak bütünlüğünün korunması.

- Bilginin güvenliğini sağlamak.

Bazı fonksiyonlar mevcut nedeniylemevzuatı. Örneğin, devlet iktidarının en yüksek kademelerindeki yolsuzluk bağlantılarının gelişimi dikkate alındığında, yolsuzlukla mücadele FSB'nin önemli bir faaliyetidir.FSB'nin karşı istihbaratZekanın nasıl farklılaştığını anlamakkarşı yönlülük, bu yönlerin işlevsel özelliklerini ayrı ayrı ele almak gerekir. Ayrıca, FSB'nin personel tedariki konusu da önemlidir, çünkü bu faktör, bu organ tarafından gerçekleştirilen görevlerin kalitesini doğrudan etkiler.

FSB için personel

Karşılıklı Zeka ve İstihbarat-Bunlar, zaman alıcı faaliyetlerin iki örneğidirÇok sayıda çalışanın katılımını gerektirir. Bu nedenle, her yerde FSB organları personelini askeri personel ve sivil personel ile tamamlarlar. Kural olarak, sınır görevlilerinden ve silahlı kuvvetlerin diğer şubelerinden memur sıfatıyla görevli memurlar söz konusudur. Bununla birlikte, profesyonellerin Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi için eğitildiği özel eğitim kurumları bulunmaktadır. Temel fiziksel eğitime ek olarak, FSB görevlileri yeterince yüksek bir psikolojik ve zihinsel kapasiteye sahip olmalıdır, çünkü karşı istihbarat ve istihbarat faaliyeti tüm olağanüstü taktik ve analitik yeteneklerin üzerinde olmalıdır.

Federal Güvenlik Hizmetinin karşı istihbarat faaliyetleri

Rus karşı istihbarat iki tarafından temsil edilirFSB'nin bir parçası olan hizmetler. Bunlardan birincisi, Federal Saymanlık Hizmetleri, ikincisi ise Rusya Federasyonu'nun FSB'sindeki askeri karşı istihbarat servisi. FSB'nin karşı istihbaratı, özel kuruluşlar ve bireylerin yanı sıra, yabancı özel hizmet acentelerinin istihbarat faaliyetlerini tespit etmek ve bastırmak için gereklidir. FSB ayrıca, Rusya Federasyonu'nun siyasi rejimine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine zarar vermek için bilgi toplayan yabancıların faaliyetlerini de ele alır. Bugüne kadar medyada, FSB'nin karşı istihbarat birimleri hakkında çok az bilgi. Örneğin, Sayıştay İşlemleri Departmanının varlığı ancak CIA ajanı Ryan Foghl'ın tanımlanmasından sonra ortaya çıkmıştır.Rusya'nın karşı istihbaratAyrıca, güvenlik hizmetleri açık bir şekilde ayrılmıştır.Bazı yabancı hizmetlere karşı iş alanları. FSB'nin belirtilen DKRO Dairesi, çalışanları sadece casusları tanımlamak ve CIA ile mücadele etmek için uğraşan bir yapısal birimdir. Rusya'nın karşı saldırılarının doğrudan üretildiği üst düzey gizlilik göz önüne alındığında, bu alandaki özel kuruluşların faaliyetlerini yargılamak çok zordur. Bununla birlikte, yukarıda belirtildiği gibi, yabancı maddenin gerçek ifşası, FSB'nin karşı istihbarat memurlarının yüksek profesyonelliğini göstermektedir.

Rusya'nın karşı istihbarat hakkı - yapı

Federal Güvenlik Servisi geliştirdiBu güne kadar küçük değişikliklerin bir parçası olan karşı istihbarat servisinin oldukça etkili ve güvenilir yapısı. Yapısal unsur olan hizmet, karşı istihbarat şefi tarafından yönetiliyor.Yönetimde daha fazla bölünme meydana gelir veBölümler bazı özel işlevlerin performansı ile görevlendirilmiştir. Böylece karşı istihbarat servisinin yapısı aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

- Kontrölzyon Operasyonları Dairesi Başkanlığı.

- Koordinasyon Ofisi, karşı istihbarat faaliyetlerinin analizi.

- Özel etkinliklerin yönetimi.

- Askeri karşı istihbarat dairesi.

- Sitelerde karşı istihbarat faaliyetleri.

- Bilgi Güvenliği Merkezi.

Yaratılan yapı, FSB karşı istihbarat servisinin işlevsel görevlerini hızlı, doğru ve etkin bir şekilde gerçekleştirir.

Askeri karşı istihbarat nedir?

Şu anda, orduRusya Federasyonu'nda karşı istihbarat servisleri de bulunmaktadır. Bu özel faaliyet türünün klasik karşı istihbarattan pek çok açıdan farklı olduğunu anlamak gerekir. İkincisi, çoğunlukla, ekonomi, muharebe yeteneği ve devlet güvenliği hakkında bilgi topladığında barış zamanında yabancı casusları tanımlamayı amaçlamaktadır. Askeri karşı istihbarat, askeri bölümler tarafından yürütülmektedir (Rusya'da - Askeri Kontekstler Dairesi Başkanlığı tarafından). Çoğu zaman, bu faaliyet, silahlanma ve devletin mücadele potansiyeli hakkında bilgi toplanmasını önlemek için savaş sırasında gerçekleştirilir. Ancak, çeşitli görevler de hesaba katılarak, askeri karşı istihbaratın yöntemleri ve yöntemleri klasik biçime benzer birçok yöndedir. Sonra, benzer bir askeri terime bakacağız ve zekânın karşı istihbarattan nasıl farklı olduğu sorusuna cevap vermeye çalışacağız.

İstihbarat - karşı istihbarattan farklı

Yani makalede karşı istihbarat olduğunu öğrendik -Bu kabaca, zekaya karşı bir faaliyettir. Bu iki etkinlik arasında birçok fark vardır. Zekanın karşı istihbarattan nasıl ayrıldığını anlamak için, ikincisinin kavramını dikkate almak gerekir. İstihbarat servislerinin modern tarihçileri, istihbaratın düşmanı, düşmanın insan gücü, savunmaları, ekonomik ve mücadele potansiyeli hakkında bilgi toplama ve işleme amaçlı bir faaliyet olarak tanımlamaktadır. İstihbarat, özel taktik ve operasyonel yöntemlerle gerçekleştirilir. Böylece istihbarat bilgi topluluğudur ve karşı istihbarat ilkini baskılayan faaliyettir.karşı istihbarat şefi

Sonuç olarak, karşı istihbaratın olduğuna dikkat edilmelidir.modern dünyanın devletin savunma yeteneğini korumak için kilit bir yoldur. Keşif tekniklerinin evrimi ilerledikçe ve insanlığın askeri sanatının genel gelişimini gösteren karşı istihbarat gibi. Ayrıca, bu tür faaliyetlerin geliştirilmesine büyük katkılar, çalışma yöntemleri ve karşı istihbarat taktikleri alanındaki bilimsel çalışmalardan kaynaklanmaktadır.Related news

 • Makyaj malzemelerinin kullanım süreleri
 • Portakallı puding tarifi
 • MM’li Çikolatalı Kurabiye Tarifi
 • NewsOne
 • Fenerbahçe: 90 - Canik Belediyespor: 62 MAÇ SONUCU

 • Karşı istihbarat ... Askeri karşı-istihbarat. Zeka karşıt akıltan farklıdır 90

  Karşı istihbarat ... Askeri karşı-istihbarat. Zeka karşıt akıltan farklıdır


  Karşı istihbarat ... Askeri karşı-istihbarat. Zeka karşıt akıltan farklıdır 39

  Karşı istihbarat ... Askeri karşı-istihbarat. Zeka karşıt akıltan farklıdır 90

  Karşı istihbarat ... Askeri karşı-istihbarat. Zeka karşıt akıltan farklıdır 71

  Karşı istihbarat ... Askeri karşı-istihbarat. Zeka karşıt akıltan farklıdır 17

  Karşı istihbarat ... Askeri karşı-istihbarat. Zeka karşıt akıltan farklıdır 9

  Karşı istihbarat ... Askeri karşı-istihbarat. Zeka karşıt akıltan farklıdır 27

  Karşı istihbarat ... Askeri karşı-istihbarat. Zeka karşıt akıltan farklıdır 56

  Karşı istihbarat ... Askeri karşı-istihbarat. Zeka karşıt akıltan farklıdır 77

  Karşı istihbarat ... Askeri karşı-istihbarat. Zeka karşıt akıltan farklıdır 6

  Karşı istihbarat ... Askeri karşı-istihbarat. Zeka karşıt akıltan farklıdır 96

  Karşı istihbarat ... Askeri karşı-istihbarat. Zeka karşıt akıltan farklıdır 3