Kan plazmasının kompozisyonu ve fiziko-kimyasal özellikleri 2019

Kan plazmasının kompozisyonu ve fiziko-kimyasal özellikleri 2019
16.09.2019

Kan plazmasının kompozisyonu ve fiziko-kimyasal özellikleri 91

Kan plazmasının kompozisyonu ve fiziko-kimyasal özellikleri

Bu yazıda kan plazmasının özelliklerini ele alıyoruz. İnsan vücudunun metabolik süreçlerinde kan çok önemlidir. İçerisinde plazma ve asılı elementler bulunur: yaklaşık% 40-45 oranında bulunan kırmızı kan hücreleri, trombositler ve lökositler,% 55-60 oranında plazma hesabına giren elemanlardır.

Plazma nedir?

Kan plazması aynı tipte bir sıvıdıraçık sarı rengin viskoz yapısı. Bunu bir süspansiyon olarak görürseniz, kan hücrelerini tespit edebilirsiniz. Plazma genellikle saydamdır, ancak yağlı yiyecekleri tüketmek onu bulanıklaştırabilir.
Plazmanın fizikokimyasal özellikleri

Plazmanın ana özellikleri nelerdir? Bu konuda daha fazla.

Plazmanın bileşimi ve parçalarının fonksiyonları

Plazmanın bileşiminin çoğu (% 92) su ile kaplıdır. Buna ek olarak, amino asitler, glikoz, proteinler, enzimler, mineraller, hormonlar, yağ ve aynı zamanda yağ benzeri maddeler gibi maddeler içerir. Ana protein albümindir. Düşük bir moleküler ağırlığa sahiptir ve tüm protein hacminde% 50'den fazla kaplar.

Plazmanın bileşimi ve özellikleri birçok tıp öğrencisinin ilgisini çekmektedir ve aşağıdaki bilgiler onlar için yararlı olacaktır.

Proteinler metabolizma ve sentezde yer alırlar, onkotik basıncı düzenlerler, amino asitlerin güvenliğinden sorumludurlar, çeşitli maddeler taşırlar.

Plazmada ayrıca karaciğer organları ve bağışıklık sistemi tarafından üretilen büyük moleküllü globulinler vardır. Alfa, beta ve gama globulinler vardır.

Fibrinojen - karaciğerde oluşan bir protein,çözünürlük özelliği vardır. Trombinin etkisi nedeniyle, bu işareti kaybedebilir ve çözünmez hale gelir, bu da damarın hasar gördüğü bir kan pıhtıyla sonuçlanır.

Yukarıdakilere ek olarak kan plazması proteinler içerir: protrombin, transferrin, haptoglobin, komplement, tiroksin bağlayıcı globulin ve C-reaktif protein.kan plazmasının özellikleri

Kan plazmasının fonksiyonları

Bunlar arasında bir çok işlev gerçekleştirir:

- ulaşım - metabolik ürünlerin ve kan hücrelerinin transferi;

- dolaşım sisteminin dışında bulunan sıvı ortamın bağlanması;

- temas - plazmanın kendini düzenlemesini gerçekleştirmesini sağlayan ekstravasküler sıvılar yardımıyla vücuttaki dokularla iletişim sağlar.

Plazmanın Fizikokimyasal Özellikleri

Kan plazması zengindir. Tıbbın vücut dokularının yenilenmesi ve iyileşmesi için uyarıcı olarak kullanılır. Plazmayı oluşturan proteinler, kan pıhtılaşması, besinlerin taşınmasını sağlar.

Ayrıca onlara çalışma sayesindeAsit-baz hemostazı, kanın toplam halini korur. Albümin sentezi karaciğerde gerçekleştirilir. Hücreler ve dokular beslenir, safra maddelerin taşınması ve amino asit rezervi gerçekleştirilir. Plazmanın ana kimyasal özelliklerini tekleyelim:Plazmanın bileşimi ve özellikleri

 • İlaç bileşenleri albümin tarafından teslim edilir.
 • a-globulinler, protein üretimi aktive edilir, hormonlar, mikro elementler ve lipitler taşınır.
 • ,-globulinler demir, çinko, fosfolipitler, steroid hormonları ve safra sterolleri gibi elementlerin katyonlarını taşır.
 • G-globulinler antikor içerir.
 • Kanın pıhtılaşabilirliği fibrinojene bağlıdır.

Fiziko-kimyasal doğanın kanı ile bileşenlerinin (plazma özellikleri de dahil olmak üzere) en önemli özellikleri şunlardır:

ozmotik ve onkotik basınç;

- Süspansiyon direnci;

- kolloid stabilitesi;

- viskozite ve özgül ağırlık.Plazmanın temel özellikleri

Ozmotik basınç

Ozmotik basınç doğrudan ilişkilidirçözünmüş maddelerin moleküllerinin plazmadaki konsantrasyonu, bileşimindeki çeşitli bileşenlerin ozmotik basınçlarının toplamı. Bu basınç, sağlıklı bir insanda yaklaşık 7.6 atm olan katı bir homeostatik sabittir. Yarı geçirimsiz bir membran vasıtasıyla çözücüyü daha az konsantre olandan daha doygun hale getirir. Hücreler ve vücudun iç çevresi arasındaki suyun dağılmasında önemli bir rol oynar. Aşağıdaki plazma temel özelliklerini göz önünde bulundururuz.

Onkotik basınç

Onkotik basınç basınçtırproteinler (kolloid ozmotik olarak da bilinir) tarafından kolloidal çözelti içinde oluşturulan ozmotik tip. Plazma proteinleri kılcal duvarlar boyunca doku ortamına zayıf bir geçirgenliğe sahip olduklarından, oluşturdukları onkotik basınç kanda su oluşturur. Bu durumda, ozmotik basınç, doku sıvısında ve plazmada aynıdır ve onkotik basınç, kanda çok daha yüksektir. Ek olarak, doku sıvısındaki protein konsantrasyonunun azalması, ekstraselüler ortamdan lenf ile yıkanmaları gerçeğinden kaynaklanır; Doku sıvısı ve kan arasında protein doygunluğu ve onkotik basınçta bir fark vardır. Plazmada en yüksek albümin içeriği bulunduğundan, içerisindeki onkotik basınç esas olarak bu tip bir protein tarafından yaratılmaktadır. Bunları plazma içinde azaltmak su kaybına, doku ödemine ve su kanında bir gecikmeye neden olur.Plazmanın kimyasal özellikleri

Süspansiyon özellikleri

Plazmanın süspansiyon özellikleri birbiriyle ilişkilidir.Proteinlerin kendi bileşimindeki kolloidal stabilitesi, yani süspansiyon halindeki hücresel elementlerin korunması ile. Bu kan özelliklerinin göstergesi, gerçek kan hacminde eritrosit sedimentasyon (ESR) oranı ile tahmin edilir. Aşağıdaki ilişki gözlenir: daha az stabil kolloidal parçacıklara kıyasla daha fazla albümin bulunur, kanın süspansiyon özellikleri artar. Fibrinojen, globulinler ve diğer kararsız proteinlerin seviyesi artarsa, ESR artar ve süspansiyon kapasitesi azalır.

Kolloidal kararlılık

Plazmanın kolloidal stabilitesi deterministiktirprotein moleküllerinin hidrasyonunun özellikleri ve çift potansiyeli (yüzey) oluşturan iyonların yüzeyindeki varlığı, zeta potansiyeli (elektrokinetik) kolloidal parçacık ile onu çevreleyen sıvı arasındaki bağlantıda yer alır. Kolloidal bir çözelti içinde parçacıkların kayma olasılığını belirler. Zeta potansiyeli ne kadar yüksek olursa, protein partikülleri daha kuvvetlidir ve bu bazda kolloidal çözeltinin stabilitesi belirlenir. Plazmada albuminde büyüklüğü daha yüksektir ve stabilitesi çoğunlukla bu proteinler tarafından belirlenir.Plazmanın özellikleri

viskozite

Kanın viskozitesi - buna direnme yeteneğiParçacıkların hareketi sırasında bir sıvının iç sürtünme ile akışı. Bir yanda bunlar kolloidler ve su makromolekülleri ile diğer - şekilli elemanlar ve plazma arasındaki karmaşık ilişkilerdir. Plazmanın viskozitesi sudan daha yüksektir. Büyük moleküler proteinler (lipoproteinler, fibrinojen) ne kadar fazla olursa, plazmanın viskozitesi o kadar yüksektir. Genel olarak, kanın bu özelliği kan akışının genel periferik vasküler direncine yansır, yani kalbin ve kan damarlarının işleyişini belirler.

Özgül ağırlık

Kanın özgül ağırlığı, sayı ile ilgilidir.Eritrosit ve içlerindeki hemoglobin içeriği, plazmanın yapısı. Ortalama yetişkin 1.052 ila 1.064 arasında değişir. Erkeklerde farklı eritrosit içeriği nedeniyle, bu gösterge daha yüksektir. Ek olarak, özgül ağırlık, sıvı kaybı, fiziksel emek etkinliği sırasında bol terleme ve yüksek hava sıcaklığı nedeniyle artar.

Plazma ve kanın özelliklerini inceledik.

Kan plazmasının kompozisyonu ve fiziko-kimyasal özellikleri 2019

Kan plazmasının kompozisyonu ve fiziko-kimyasal özellikleri 2019

Related news

 • Lor Tatlısı Tarifi Videosu
 • Baloncuk Modeli Bere Yapılışı Türkçe Anlatımlı Videolu
 • İstanbul Boğazı’yla ilgili girişim Kiev’in tutarsızlık derecesini ortaya koyuyor
 • Şakayık Red Magic bahçeniz için en iyi seçimdir
 • Erişte Tarifi

 • Kan plazmasının kompozisyonu ve fiziko-kimyasal özellikleri 4

  Kan plazmasının kompozisyonu ve fiziko-kimyasal özellikleri


  Kan plazmasının kompozisyonu ve fiziko-kimyasal özellikleri 71

  Kan plazmasının kompozisyonu ve fiziko-kimyasal özellikleri 38

  Kan plazmasının kompozisyonu ve fiziko-kimyasal özellikleri 66

  Kan plazmasının kompozisyonu ve fiziko-kimyasal özellikleri 16

  Kan plazmasının kompozisyonu ve fiziko-kimyasal özellikleri 40

  Kan plazmasının kompozisyonu ve fiziko-kimyasal özellikleri 87

  Kan plazmasının kompozisyonu ve fiziko-kimyasal özellikleri 75

  Kan plazmasının kompozisyonu ve fiziko-kimyasal özellikleri 6

  Kan plazmasının kompozisyonu ve fiziko-kimyasal özellikleri 82

  Kan plazmasının kompozisyonu ve fiziko-kimyasal özellikleri 56