Kamu hizmetinin kavramı, çeşitleri ve ilkeleri 2019

Kamu hizmetinin kavramı, çeşitleri ve ilkeleri 2019 Kamu hizmetinin kavramı, çeşitleri ve ilkeleri

Kamu hizmetinin kavramı, çeşitleri ve ilkeleri

Her devletin inşası daimaBir kamu hizmeti kurumunun oluşturulması eşlik ediyor. Bu sürecin önemi, bu hizmetin hem yerel görevlerin hem de uluslararası işbirliğinin görevlerinin çözümü için gerçekleştirdiği işlevlerin önemi nedeniyle son derece büyüktür. Kamu hizmeti enstitüsünün özel bir özelliği, birimlerinin devlet faaliyetlerinin her alanında ve her kademedeki yönetimde çalışmasıdır. Bu nedenle kamu hizmeti kavramı ve ilkeleri, sadece teorik gelişimin değil, aynı zamanda pratik hukuk yapmanın da en önemli yönüdür.

Kamu hizmetinin temel amacıDevletin toplumdaki varlığının her alanında etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak. Rusya Federasyonu'nun kamu hizmetlerinin düzenlenmesine ilişkin olarak, ana kamu sektörü “Kamu hizmeti üzerine” olan nispeten çok sayıda yasal işlem bulunmaktadır. Ayrıca 20'den fazla diğer normatif eylemler için referans normları içerir.

En önemli sosyal kurum olarak,Kamu hizmeti kavramı, ilkeleri, örgütlenme biçimleri ve pratik uygulama, toplumun diğer kurumlarının ve devletin, sosyal ve ekonomik faaliyetlerinin etkin işleyişi için nesnel olarak gerekli bir koşul olarak hareket etmektedir.

Sosyal hizmet olarak devlet hizmeti, ortaya çıktı vetoplumun kendisiyle olan yakın ilişkiyle gelişmiştir. İşte bu nedenle, toplumun sistemsel bütünlüğünü ve toplumsal olarak önemli görevlerin yerine getirilmesindeki birlikteliğini sürdürmek için mümkün olduğu kadar etkili olacak şekilde düzenlenmiştir.

Geleneksel uygulama, kamu hizmetinin iki tür olarak sınıflandırılmasıdır.

Bunlardan ilki sivildir.genel amaçlı ve özel. Genel amaçlı hizmetin sektörel bir bölümü yoktur ve yetkili makamlar veya diğer kamu yönetimi yapıları içinde konuyla ilgili mesleki görevlerin yerine getirilmesini temsil eder. Özel kamu hizmeti, ifade edilen sektörel amacıyla, örneğin mahkemelerde, savcılıkta, diplomatik hizmette, vb.

İkinci tür sivil hizmet - militarize - devletin, polisin, gümrük makamlarının, Acil Durum Bakanlığının ve diğer alanların silahlı kuvvetlerinde belirli yetkinliklerin uygulanmasını içerir.

Etkili bir şekilde inşa edilmesinin en önemli koşuluKamu hizmeti, oluşturulduğu ve işlediği ilkelerdir. Kamu hizmetinin mevcut ilkeleri, örgütün bağlantılarını ve kalıplarını yansıtan en önemli düzenleyici ve yasal hükümlerin yanı sıra bu kurumun gelişimindeki öncü eğilimlerdir. Pratik olarak, kamu hizmetinin tüm ilkeleri, uygulanmasını düzenleyen ilgili yasal düzenlemelerde sabittir. Teorik kaynaklarda, kural olarak, kamu hizmeti ilkelerinin sınıflandırıldığı çeşitli nedenler verilir. Özellikle Rusya Federasyonu mevzuatında tespit edilenleri dikkate alın.

1. Hukukun üstünlüğü, Rusya Federasyonu'nun mevcut tüm yasalarının, çeşitli departman talimatları ve idari eylemler üzerindeki yasal güçleri tarafından egemen olduğunu varsayar.

2. İnsan haklarının önceliği ilkesi, tüm devlet memurlarının kendi faaliyetlerinde vatandaşların çıkarları doğrultusunda yönlendirilmesini ve devletin çıkarları üzerinde egemen olan temel insan haklarına saygı gösterilmesini talep etmektedir.

3. Kamu hizmeti ilkeleri ülke genelinde Enstitüsü Devlet otoritesinin sistem bütünlüğünü sağlamak için. Bu ilke Rusya'nın devlet toprak yapısının Federal formundan objektif kaynaklanıyor.

4. Devletin hukuki statüsünü belirleyen iktidar dallarının ayrılması ilkesi, iktidarın kendi kendini sınırlandırmasını ve diğerinin bir birimini kendi aralarındaki güçlerin açık bir şekilde dağıtılmasıyla dengeler.

5. Kurumlarda ve kamu hizmeti kurumlarında profesyonel kadro vatandaşlarına eşit erişim ilkesi.

6. Kamu hizmetinin prensipleri, kendi organlarını kurma hiyerarşik bir sistem sağlama, alt birimlerin kararlarının ikincil olarak yürütülmesi için zorunlu olduğu kararlar.

7. Birlik ilkesi, bölgesel ve düzeydeki uygulamadan bağımsız olarak, bütün türleri ve biçimleri için tekdüzelik gereğini ortaya koymaktadır.

8. Profesyonellik ilkesi, kamu hizmetinin son derece profesyonel bir faaliyet türü olduğunu ve bu nedenle aparatın rekabetçi-yetkinlik esasına göre görevlendirilebildiğini ortaya koymaktadır.

9. Açıklık ilkesi, kişisel faaliyetleriyle ilgili her vatandaşın açık ve erişilebilir olmasıdır.

10. Mevzuat ve kurallarının usulüne uygun bir şekilde uygulanması için kamu hizmetinde görev yapan kişilerin sorumluluk ilkesi.

11. Personel istikrarı ilkesi, bir süreklilik ve personel tutumu politikasının uygulanmasını ifade etmektedir.

Bütün bu ilkeler organik olarak, devletin niteliksel bir personel politikasının gelişimine katkıda bulunan bir bütünleşik sisteme entegredir.

Kamu hizmetinin kavramı, çeşitleri ve ilkeleri 2019

Kamu hizmetinin kavramı, çeşitleri ve ilkeleri 2019

Related news

 • Altı Aylık Bebek Beslenmesi Tablosu Nasıl Olmalı
 • Emekli için çalışmak veya bilginizi ve tecrübelerinizi nasıl uygulayabilirsiniz
 • Bafra Pidesi Tarifi Videosu
 • Sorunu birlikte ve nasıl incelemek için
 • WiFi yönlendiriciyi kendi ellerimizle yapılandırıyoruz

 • Kamu hizmetinin kavramı, çeşitleri ve ilkeleri

  Kamu hizmetinin kavramı, çeşitleri ve ilkeleri


  Kamu hizmetinin kavramı, çeşitleri ve ilkeleri

  Kamu hizmetinin kavramı, çeşitleri ve ilkeleri

  Kamu hizmetinin kavramı, çeşitleri ve ilkeleri

  Kamu hizmetinin kavramı, çeşitleri ve ilkeleri

  Kamu hizmetinin kavramı, çeşitleri ve ilkeleri

  Kamu hizmetinin kavramı, çeşitleri ve ilkeleri

  Kamu hizmetinin kavramı, çeşitleri ve ilkeleri

  Kamu hizmetinin kavramı, çeşitleri ve ilkeleri

  Kamu hizmetinin kavramı, çeşitleri ve ilkeleri

  Kamu hizmetinin kavramı, çeşitleri ve ilkeleri

  Kamu hizmetinin kavramı, çeşitleri ve ilkeleri

  Kamu hizmetinin kavramı, çeşitleri ve ilkeleri

  Kamu hizmetinin kavramı, çeşitleri ve ilkeleri

  Kamu hizmetinin kavramı, çeşitleri ve ilkeleri