Kadın ve erkek arasındaki 10 temel fark 2019

Kadın ve erkek arasındaki 10 temel fark 2019
Kadın ve erkek arasındaki 10 temel fark


Kadın ve erkek arasındaki 10 temel fark

Kadınların kalbi erkeklere göre daha hassas ve kırılgandır. Bunun yanı sıra unutmamak konusunda erkeklerden açık ara önde olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Karabulut, kadınların erkeklerden farklı 10 ilginç özelliğini anlattı. İşte o özellikler...

Kadın beyni unutmuyor

Kadınların hafızalarında daha çok olayı kaydettiği ve bunları erkeklere oranla daha çabuk hatırladığı Norverç'te yapılan bir araştırma ile kanıtlandı. Bu durumun nedeni tam net olmasa da, özellikle yüksek tansiyon ve damar sertliğine bağlı beyindeki yaşlanmanın erkeklere göre daha çabuk olduğu tahmin ediliyor.

Duygularını anlatmak için daha çok kelime kullanıyor

Kadınların günlük kullandıkları kelime sayısı erkeklerden yaklaşık 2,5 kat daha fazladır. Bu durum kadınların sosyal ortamlarda daha hızlı adapte olmalarını sağlar. 

Kalbi daha kırılgan

Kadınların kalbinin erkeklere göre daha hassas ve kırılgan olması bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Aşırı stres ve üzüntünün tetiklediğikırık kalp hastalığıda kadınlarda daha sık görülür. Kadın kalbinindamarları daha ince ve büzüşmeye daha meyilliolduğu içinde tedavi etmek daha zordur. 

Bunun yanı sıra kalp krizi geçiren kadınlardaölüm oranıerkeklere oranla daha yüksektir ve kalp atım sayısı da yüksek olduğu için çarpıntıya daha meyillidir. 

Kalp krizine daha dayanıklı

Erkeklere kıyasla kadın kalbinin damar hastalığı oluşum riskinde10 yıl farkvardır. Temel nedeni ise kadınlık hormonunun koruyucu etkisi ve zararlı alışkanlıkların daha az olmasıdır. 

Ağrı eşiği daha yüksek

Kadınların ağrı eşiği erkeklere göre daha yüksektir. Bununda temel nedeni kadınların doğum sancılarına dayanabilmelerini sağlayan yapısal özellikleridir. Ağrı eşiğinin yüksek olması ve ağrı yerinin tam seçilememesi özellikle kalp krizi geçiren kadınlarda tanı koymayı güçleştirir. Kalp krizinde; erkeklerdegöğüs ağrısıön planda olurken, kadınlardanefes darlığı, halsizlik, yorgunlukveşişkinlikön planda olur.

Hormonları bağımlılıktan koruyor

Kadınların kötü alışkanlıklara bağlı olma durumu erkeklere oranla daha düşüktür. 

Kadınların vücudu daha esnek

Kadın vücudu erkeklere göre daha esnek olduğundan eklemlerin hareketliliği daha geniştir. Vücuda kıvraklık kazandıran özellik aynı zamandadoğum olayınınsorunsuz geçmesini sağlar. 

Kadınların burnu daha fazla koku alıyor

Kadınların burnu daha hassas olduğu için koku ayırt etmede erkeklere oranda bir adım öndedir.

Kadın ve erkek arasındaki 10 temel fark 2019

Kadın ve erkek arasındaki 10 temel fark 2019

Related news Kadın ve erkek arasındaki 10 temel farkKadın ve erkek arasındaki 10 temel fark


Kadın ve erkek arasındaki 10 temel fark


Kadın ve erkek arasındaki 10 temel fark


Kadın ve erkek arasındaki 10 temel fark


Kadın ve erkek arasındaki 10 temel fark


Kadın ve erkek arasındaki 10 temel fark


Kadın ve erkek arasındaki 10 temel fark


Kadın ve erkek arasındaki 10 temel fark