Kütüphanelerin Tarihçesi ve Gelişimi 2019

Kütüphanelerin Tarihçesi ve Gelişimi 2019


Kütüphanelerin Tarihçesi ve Gelişimi 46 27.01.2019, 15:58

Kütüphanelerin Tarihçesi ve Gelişimi

Okur ve araştırmacılar tarafından kullanılmak üzere oluşturulmuş kitap koleksiyonu barındıran mekân ya da yapıdır. Bugün kütüphanelerde kitapların yanı sıra süreli yayın, film, diya, ses kaydı, teyp bandı vb. gibi düşünce ve sanat ürünlerine de yer verilmektedir. Kütüphanelerin kökeni, kayıt tutma uygulamasına dayanır. Daha İ.Ö. 3. bin yılda, Babil kenti Nippur’da kil tabletlerdeki kayıtların bir tapınakta saklandığı bilinmektedir. İ.Ö. 7. Yüzyılda Asurlardan yaklaşık 20 bin tablet kalmıştır. İlk kütüphaneler, Eski Yunan’da İ.Ö. 4. Yüzyılda tapınaklarda ve felsefe okullarında oluşturulan kitap depolarıydı. Aristoteles’in Kütüphanesi, İskenderiye Kütüphanesi, Pergamon (Bergama) Kütüphanesi, Roma’daki Bibliotheca Ulpia l.Constantinus’un İstanbul’da 4. Yüzyılda kurduğu İmparatorluk Kütüphanesi, ilk çağların en önemli kütüphaneleriydi.

Rönesans’la birlikte başlayan bazı toplumsal değişmeler, kütüphanelerin büyüklük ve işlevini önemli ölçüde etkiledi. Bu arada din savaşları, siyaset, hatta düşünce alanındaki devrimler kütüphanelerin gelişmesini engelledi.17. ve 18. yüzyıllarda gelişen büyük özel koleksiyonlar Fransa’daki Ulusal Kitaplık ve İngiltere’deki British Museum Kütüphaneleri gibi çağdaş ulusal kütüphanelerin temelini oluşturdu. 1800’de Washington, D.C.’de Kongre Kitaplığı açıldı. 1602’de Oxford’da, 1683’te de Harvvard’da üniversite kütüphaneleri kuruldu.18. Yüzyılın sonlarında ise üyelerine kitap ödünç veren ve başvuru hizmetleri sağlayan kütüphaneler yaygınlaştı. 20. Yüzyılda çeşitli bilim dalları, mühendislik, tıp, işletme, hukuk gibi alanlardaki gelişmelerin yakından izlenebilmesi amacıyla, özellikle süreli yayınların derlendiği çok sayıda uzmanlık kütüphaneleri kuruldu. Çoğunlukla sanayi ya da meslek kuruluşlarının mali desteği ile çalışan bu kütüphaneler, kitap ve dergi koleksiyonlarının yanı sıra, okurlara başvuru kaynakları ile kaynakçalara ulaşma olanağı sağlayarak bilgi verme hizmetini de yerine getirdiler.

Kütüphanelerin Tarihçesi ve Gelişimi 2019

Kütüphanelerin Tarihçesi ve Gelişimi 2019

Related news

 • Livonian War, Ivanın Korkunç Kişiliğinin bir yansıması olarak
 • Son Savaş: Aşk Fragmanı
 • Güneş Çörek Tarifi Videosu
 • Bağlı bir röportaj nasıl geçilir: ipuçları

 • Kütüphanelerin Tarihçesi ve Gelişimi 18

  Kütüphanelerin Tarihçesi ve Gelişimi


  Kütüphanelerin Tarihçesi ve Gelişimi 30

  Kütüphanelerin Tarihçesi ve Gelişimi 99

  Kütüphanelerin Tarihçesi ve Gelişimi 66

  Kütüphanelerin Tarihçesi ve Gelişimi 16

  Kütüphanelerin Tarihçesi ve Gelişimi 14

  Kütüphanelerin Tarihçesi ve Gelişimi 26