Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir 2019

Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir 2019 Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir

Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir

Kırmızı kan tuzuferricyanide potasyum kristalleri. Bu madde, in vitro olarak sentezlenir ve kimya endüstrisinde kullanılır. Bu arada, bu madde dünyada ve farklı bir isimle biliniyor - hexacyanoferrate (III) potasyum.

Kırmızı kan tuzu ve özellikleri

Potasyum hekzasiyanoferrat, monoklinik yapıya sahip yapay bir kristaldir. Kan tuzunun karakteristik olarak zengin bir kırmızı rengi vardır ve bu da kendi adına yansır.

Kristaller şeffaftır, varsa yarı şeffaftır.Işık. İlginçtir, kristal ne kadar büyük olursa renk doygunlaşır. Madde havanın etkisi altında okside ancak portakal veya yeşil-sarı bir çözelti oluşturmak üzere su içinde tamamen çözünür değildir. Potasyum heksasiyanoferratın aşınması, yalnızca ısıtıldığında gerçekleşir.

Asitlerle reaksiyona girdiğinde toksiktir.madde. Bu yüzden kırmızı kan tuzu güçlü bir zehir olarak kabul edilir. Sindirim sisteminde yutulduğunda, madde gastrik asitlerle reaksiyona girer. İnsanlar için öldürücü doz yaklaşık dört gramdır.

Kırmızı kan tuzu ve kullanımı

Potasyum hekzasiyanoferrat çeşitli elektrik mühendisliği üretiminde kullanılır. Ek olarak, maddenin çözümleri fotoğraf geliştirme sürecinde kullanılır.

Bu ürünün sulu solüsyonu kimyasal endüstrisinde kullanılmaktadır. Burada demir iyonlarının tespiti için bir reaktif olarak kullanılır.

Kan tuzu da piroteknikte kullanılır. Bazen siyanür üretir.

Kandaki kırmızı kan saklamak için kurallar

Çünkü bu madde yüksektoksisite, o zaman aşırı dikkatle tedavi etmelisiniz. Kristaller asit, su ve buhardan korunmalıdır. Reaktif ısıtıldığında zayıflamaya başladığında, yüksek sıcaklıklara maruz kalmaktan korunmalıdır. Potasyum hekzasiyanoferrat, kırk santigrat dereceyi geçmeyen bir sıcaklıkta depolanmalıdır.

Kristalleri doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz bırakmayın. Ve bir önemli nokta: madde ile çalıştıktan sonra, ellerinizi her zaman iyice yıkamalısınız.

Sarı kan tuzu ve özellikleri

Sarı kan tuzu, sarı şeffaf kristaller olan oldukça iyi bilinen başka bir maddedir.

Bu madde diğer ve altındaisimler, örneğin, heksakiyanoferarat (II) potasyum, sarı sinkali. Sarı kan tuzu gibi önemsiz bir ismin tarihi ilginçtir. Gerçek şu ki, bir kerede demir filizleri ve potas kanı ve mezbahalardan gelen diğer atıklarla kaynaştırılarak elde edilmiştir.

Bu madde yavaş yavaş erozyona uğruyorHava, kristaller, kural olarak, ince bir koruyucu vernik tabakası ile kaplıdır. Bu madde su içinde iyi seyreltilmiş, parlak sarı renkte çözeltiler oluşturmuştur. Isıtıldığında, hava şartlarına göre işlem başlar. Önceki eleman gibi, sarı tuz da insan vücuduna zehirlidir, çünkü hızlı bir şekilde mide asitleri ile etkileşir, ağır toksinler oluşturur.

Bu nedenle, kristallerin depolama koşulları benzerdir - biri bunları suya, asitlere, neme, güneş ışınlarına maruz bırakmamalıdır.

Sarı kan tuzu kullanımı

Bu madde modern olarak yaygın olarak kullanılmaktadırendüstrisi. Örneğin, renk pigmentleri tuzdan yapılır. Kumaş endüstrisinde, özellikle ipek üretiminde, tekstil endüstrisinde bazı türevler kullanılmaktadır.

Analitik olarak sarı tuz yaygın olarak kullanılırBelirli maddelerin iyonlarının bir çözeltisinde tespit için kimya. Örneğin, bir tuz ferrik iyonlarla reaksiyona girdiğinde, "Berlin mavisi" olarak adlandırılan çok karakteristik bir çökelti oluşur. Çinko ile etkileşirken, beyaz bir çökelti tuzu elde edilir. Ve kuprum ile reaksiyon sırasında, kırmızımsı-turuncu bir çökelti elde edilir.

Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir 2019

Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir 2019

Related news

 • Pirinç Köftesi
 • 1 ayda ne tür doktorlar var Yenidoğanın yaşamın ilk ayında yaptığı fiziksel muayene
 • Beyaz Çiçek Kapak Fotoğrafları 2
 • Allah Şaşırtmasın Örgü Modeli
 • Tel kesit ve güç birbirine nasıl bağlı

 • Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir

  Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir


  Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir

  Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir

  Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir

  Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir

  Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir

  Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir

  Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir

  Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir

  Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir

  Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir

  Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir

  Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir

  Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir

  Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir

  Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir

  Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir

  Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir

  Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir

  Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir

  Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir

  Kırmızı kan tuzu bir maddenin karakteristiğidir