Kültürün ontolojisi, kültürün varlığını kavramını dikkate alan bir doktrindir 2019

Kültürün ontolojisi, kültürün varlığını kavramını dikkate alan bir doktrindir 2019
15.10.2019

Kültürün ontolojisi, kültürün varlığını kavramını dikkate alan bir doktrindir 57

Kültürün ontolojisi, kültürün varlığını kavramını dikkate alan bir doktrindir.

Varoluş öğretisi olarak ontoloji (varlık)

Modern felsefede, varlık soruları halaDaha önce yazılan tüm felsefi çalışmalarda olduğu gibi, en temel olanı olmaya devam etmektir. Felsefenin - ontolojinin bölümlerinden biri - araştırmanın varlığının (varlığının) öğretisidir. Olmakla, insanın bilincine bağlı olmayan her şey anlamına gelen felsefi kategoriyi anlamalıyız. Varlığı çeşitli tiplere sahiptir - sosyal, bireysel ve doğanın varlığı. Toplum, toplumun var olduğu ve geliştiği bir dizi ilke ve yasadır. Bireysel varlık, kişinin bireysel olarak yaşadığı bir ilke ve yasalar sistemidir. Aynı zamanda herkesin iç dünyasını da içerir. Doğanın varlığına, var olan tüm varlıklar aittir. Bu nedenle, ontoloji, farklı yönlerini ele alan bir doktrin olarak.

Bir kişi çok sayıda nesne ile çevrelenir.farklı özelliklere sahip şeyler. Çevresinde sözde dünyayı oluştururlar. İnsanlar bu dünya hakkında farklı şekillerde farklı fikirlere sahip olabilirler, ama hepsi gerçekçi olduğunu fark ederler, bu onun varlığıdır.

Felsefi kavram, bağlantıdan oluşurFarklı özelliklere sahip farklı nesneler, kendi aralarında ve dünyada var olan her şeyle. Bu nedenle, ontoloji, bütün bileşenleri birbirine bağlı olan, dolayısıyla birlik, bütünlük oluşturan tek bir sistem olarak (varlık) doktrinidir. Aynı zamanda, dünya ayrık, bölünmüş, ama net bir yapıya sahip.

Varlık doktrini olarak ontolojinin varoluşun metafiziği, yani varoluş ilkeleri ve varoluş ilkeleri hakkında bilimsel bilgi olduğunu söyleyebiliriz.

Kültür ontolojisi kavramına neler dahildir

Ontoloji, felsefenin özel bir bölümü olmak,Bu evrensel ve evrensel kanunlarını açıklar. Özellikle, bir alt bölüm kültürü ontoloji (bu doğa toplum gerçeğe sınırlı değildir analiz, özel bir nesnedir, ancak anlamları karakterler ve semboller aracılığıyla iletiliyor doğarlar bir alandır) 'dir.

Kültürel mekan tarif edilemez,Toplum ve doğal yaşamın gelişim yasaları tarafından yönlendirilir. Bu alan, özel ontolojik özellikler ile karakterizedir, çünkü insanın yaratımının ürünüdür. Kültür, toplumdaki ilişkilerin yapısını tanımlayabilen, dünyanın modellerinden biridir.

Bu nedenle, kültürün ontolojisi, kültürün manevi ve maddi boyutlarda bir insan faaliyeti alanı olarak işgal ettiği yeri inceleyen felsefenin bir alt kümesidir.

Materyal, manevi ve sanatsal kültür

"Kültür" terimi anlaşılmalıdır.maddi ve manevi değerlerin bir dizi, onları yaratmanın yolları, onları koruyabilme ve onları insanlığın daha da gelişmesi için kullanma, onların soyuna ihanet etme.

Genel olarak kültür ontolojisinin kabul edildiği kabul edilir.maddi, manevi ve sanatsal kültür. Materyal, emeğin, konutun, giysinin, araçların, üretim araçlarının vb. Nesneleridir. Fakat bu tür bir kültür yalnızca belirli nesnelerle değil, üretim sürecine katılan bireyin bilgi, yetenek ve becerilerini de içerir. İnsan fiziksel gelişimi de bu kültürün bir parçasıdır. Böylece iletişimsel ve dönüşümsel aktiviteyle bağlantılıdır.

Ruhsal kültür sanattır, din,eğitim, bilim ve başarılarının yaşam ve üretim, gelenekler, gelenekler, ritüeller, tıp, insanların ihtiyaç ve menfaatlerinin gelişim derecesi, maddi ve manevi planlarda uygulanması düzeylerini uygulama. Aynı zamanda, insanlar arasındaki ilişkilerin yanı sıra, bir kişinin faaliyet sürecine giren kendisiyle ve doğayla olan ilişkisini de dahil etmek mümkündür. Bu nedenle, ruhsal kültürün çeşitli faaliyet türlerini (iletişimsel, bilişsel, değer-yönelimsel, dönüştürücü) bir araya getirdiği iddia edilebilir.

Sanat kültürü bir sanat dünyasıdır.toplum ve diğer kültür türleri ile etkileşim ile karakterize edilir. Bu tür bir kültür, insanın sanatsal faaliyetinin bir ürünüdür. Sanat kültürü her türlü sanat ile yakın ilişki içerisindedir. Sanat biliminin, sanat üretiminin, sanat eleştirisinin, sanat eserlerinin “tüketimi” nin (dinleyiciler, izleyiciler) aşağıdaki bileşenleri içerir. Bu bileşenler merkezlerinin çevresinde oluşturulmuş ve geliştirilmiştir.

Dolayısıyla, kültürün ontolojisi, kültürün varlığının temel ilkeleri, özünün bilimsel ve teorik sorunları ile ilgili konuları ele alan bir felsefenin bölünmesidir.

Kültürün ontolojisi, kültürün varlığını kavramını dikkate alan bir doktrindir 2019

Kültürün ontolojisi, kültürün varlığını kavramını dikkate alan bir doktrindir 2019

Related news

 • ABD Büyükelçiliği Sınırlı Vize Hizmetine Başladı: Türk Hükümetinden Tutuklama Olmayacağının Garantisini Aldık
 • Sürücü Videoları Sayfa 2
 • Bebek Ev Ayakkabısı Modeli Patik Yapılışı Türkçe Videolu
 • Rusya ve Türkiyenin ticaret hacmi yüzde 40tan fazla düştü
 • Küçük işletmelerin sorunları. Küçük işletmeler için krediler. Küçük İşletme Açılışı

 • Kültürün ontolojisi, kültürün varlığını kavramını dikkate alan bir doktrindir 96

  Kültürün ontolojisi, kültürün varlığını kavramını dikkate alan bir doktrindir


  Kültürün ontolojisi, kültürün varlığını kavramını dikkate alan bir doktrindir 11

  Kültürün ontolojisi, kültürün varlığını kavramını dikkate alan bir doktrindir 86

  Kültürün ontolojisi, kültürün varlığını kavramını dikkate alan bir doktrindir 59

  Kültürün ontolojisi, kültürün varlığını kavramını dikkate alan bir doktrindir 22

  Kültürün ontolojisi, kültürün varlığını kavramını dikkate alan bir doktrindir 5

  Kültürün ontolojisi, kültürün varlığını kavramını dikkate alan bir doktrindir 48

  Kültürün ontolojisi, kültürün varlığını kavramını dikkate alan bir doktrindir 66

  Kültürün ontolojisi, kültürün varlığını kavramını dikkate alan bir doktrindir 63

  Kültürün ontolojisi, kültürün varlığını kavramını dikkate alan bir doktrindir 38

  Kültürün ontolojisi, kültürün varlığını kavramını dikkate alan bir doktrindir 1

  Kültürün ontolojisi, kültürün varlığını kavramını dikkate alan bir doktrindir 89

  Kültürün ontolojisi, kültürün varlığını kavramını dikkate alan bir doktrindir 80