Küçük harf: kullanım kuralları 2019

Küçük harf: kullanım kuralları 2019 Küçük harf: kullanım kuralları

Küçük harf: kullanım kuralları

Büyük ve küçük harfler, günlük yazmak için kullanılan harflerdir. Birincisi büyük harf (büyük), ikincisi onun boyutundan (küçük) daha küçüktür.

küçük harf

Birazcık geçmiş

Başlangıçta, yazarken yalnızcasınırların (üst ve alt) açıkça tanımlandığı büyük harfler. Zaman içerisinde, el yazısı yazıları gelişti, harfler daha yuvarlak bir form kazandı. Dolayısıyla, bilim adamı Alquin tarafından geliştirilen Carolingians'ın sözde küçük harfli yazılarının temelleri ortaya çıktı. Charlemagne mahkemesinde kullandılar ve zamanla bu mektup Avrupa'ya yayılmış oldu. İlk kez, tek bir metin küçük ve büyük harf içermeye başladı.

Büyük ve küçük harfler

Büyük ve küçük harflerin kullanılmasımodern Rus yazımının en zor sorunlarından biri. Gerçeklerin sürekli değişimi, bu harflerin yazımında bir değişiklik gerektirir. Bu nedenle, bu tür yenilikleri mutlaka yansıtması gereken yeni referans kitapları ve sözlüklerin baskılarını sürekli olarak incelemek gereklidir.

Ancak, buna rağmen, büyük ve küçük harfleri kullanmanın temel ilkeleri vardır. Sözlüğün bir kısmı eksik olsa bile büyük ve küçük harflerin yazımını anlamaya yardımcı olurlar.

küçük harf ve büyük harf

Büyük harf kuralları

Büyük harfler yazılmıştır:

 • Cümlenin başında ve metnin üzerinde duran ilk kelime;
 • adı, soyadı, soyadı, takma adı ve takma adı (Maxim Gorky, Sarov'un Serafim'i);
 • hayvanın adı (Ingvar köpek, Borka ayısı, Cat Vaska);
 • edebi bir karakter olarak davranan ortak bir isim (Küçük Kırmızı Başlıklı Kız);
 • kendi coğrafi adı (Avrupa);
 • ortak bir isim, başlıkların, mesleklerin başlığı, coğrafi adın bir parçasını oluşturan başlıklar (Sosnovi Bor);
 • coğrafi başlığın başında hizmet kelimesi (Los Angeles);
 • bireysel bir astronomik ismi (Merkür, Samanyolu, Güney Haçı);
 • Siyasi partilerin, kuruluşların, kurumların, yabancı firmaların adlarını resmi olanların dışında tutan tüm kelimeler (BM Güvenlik Konseyi, Danıştay, Avrupa Parlamentosu);
 • devletlerin resmi isimlerini oluşturan tüm kelimeler (Çeçen Cumhuriyeti, Fransız Cumhuriyeti);
 • Kültür kurumları ve eğlence işletmelerinin isimlerinin ilk kelimesi (Moskova Operetta Tiyatrosu);küçük ve küçük harfler
 • resmi belgelerde (Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı) belirtilen üst düzey fahri unvanlar ve üst düzey görevlerin başlıkları;
 • tarihsel olayların ve dönemlerin isimleri (Revival dönemi, Rönesans, Temmuz komünleri);
 • isimlerin başında kelimeler: Merkez, Devlet, Tüm Rus, Uluslararası, Rus, Dünya (Uluslararası Para Bankaları);
 • Özel bir üslup kullanımında olan Vatan, Vatan, Adam, Umut, Bilgelik, Merkez vb.
 • size (sizin) bir nazik muamele biçimi olarak bildirir;
 • dini kitapların isimleri, kilise bayramları (İncil, Paskalya, Kutsal Üçleme);
 • kendi isimlerinden türetilen kısaltmalar (Birleşmiş Milletler - BM);
 • iyelik içeren sıfatlar ("kimin?" sorusunu içeren)içinde, -ow (-ev)kendi isimleri ve hayvan takma adları (Fedina kitapları, Raphael Madonna, Odyssey gezileri);
 • edebi eserin, haber ajanslarının ve basının adı, ve ayrıca tırnak işaretleri ile işaretlenmelidir (roman "Suç ve Ceza");
 • teknik ürünlerin ("Volga", ZIL) üretim markalarının isimlerinin adları ve kısaltmaları;
 • uçak, gemi, trenlerin bireysel isimleri (gemi "Titanik").

büyük ve küçük harfle

Küçük harfler kullanma kuralları

Bir bileşen ise küçük harfli bir harf yazılır:

 • Batı Avrupa isimleri ve özel isimlerinde makaleler, edatlar, parçacıklar (Ludwig van Beethoven);
 • ironik veya negatif değerlendirmeyi hedef alan kişisel isimler (yeni ortaya çıkan havuzlar);
 • soyadlarından ve kişisel isimlerden oluşan isimler (Oblomovism);
 • Türk ve Arap isimlerinin kurucu bölümleri, bir ilişkiyi veya sosyal konumunu gösterir (al, zade, bey, aga);
 • bilim insanı tarafından verilen ölçü birimleri adları (amper);
 • astronomik isimler görünmeyen kelimeler dünya, ay, güneş;
 • sonek içeren sıfatlar-sk-kendi isimlerinden oluşmuş, ait olmadığına işaret eden (Çehov'un sayfaları);
 • başlıklar ve pozisyonlar (bakan yardımcısı, belediye başkanı);
 • ortak isimlerden oluşan kısaltmalar (yüksek öğrenim kurumu - yüksek öğrenim kurumu).

Ayrıca küçük harf isimlerde yazılmıştır:

 • jeolojik dönemler ve dönemler, arkeolojik kültürler ve dönemler (Mezozoik dönem);
 • pozisyonları ve ünvanları, uluslararası örgütleri ve daha yüksek yabancı seçilmiş kurumları (Japonya imparatoru, Büyükelçi, Büyükelçi);
 • çoğul makamlar (Rusya Bakanlığı);
 • hayvanların ırkları (köpek keeshond);
 • İsimleri kendi isimleri olmayan kurumlar (okul No. 592).

Rus alfabesinin küçük harfleri

Küçük harf ve büyük harf kullanımı ilkeleri

Yukarıdaki kuralları inceledikten sonra, alt ve büyük harflerin kullanıldığı temel prensipleri ayırmak mümkündür. Yani:

 • Belirli cümle parçalarının (metin) seçimi, sözdizimsel bir ilkedir.
 • Metindeki belirli kelimeleri seçme:

1) Küçük harf, ortak isimlerle, sermayeye - kendi adlarıyla - morfolojik ilkeye göre yazılır.

2) Büyük harf, isimlerin isimlerinde (Yeni Yıl, Zafer Bayramı) - semantik ilkesiyle, özel bir sembolizm ya da özelliğe (Man, Anavatanı) sahip, nominal isimlerle yazılır.

3) İlk harflerden oluşan kısaltmalarda büyük harf kullanılır.

Ayırt etmek gereklidir

Daha önce de belirtildiği gibi, küçük harf, son eki içeren sıfatların adlarına yazılmıştır.-sk-aittir ve uygun isimlerden oluşmuştur. Bu nedenle, "Puşkin'in düzyazısı" küçük bir harfle yazılmıştır. Ama son eki olan iyelik sıfatları-sk-Birinin anısına onurlu bir isme sahip olmak, büyük harflerle yazılır. Örneğin, "Lomonosov Okumaları".

Sözcük: küçük harf ve büyük harf

Bilginin hızlı gelişimi ile bağlantılı olarakTeknolojiler, pratikte emek ve eğitim sürecinde vazgeçilmez olan Microsoft Office Word programı, geniş çapta popülerlik kazanmıştır. Ancak çok az insan, büyük harflerden küçük harflerin nasıl yazılacağını ve tam tersi tuşlarla tek tek tıklatmayı bilir.Büyük ve küçük harf kullanımı

Bu yüzden, aşağıdaki harfleri büyük harflerle yazınız:

"RUSÇA ALFABETİNİN STRETCH MEKTUPLARI".

Şimdi metni seçin ve aynı anda Schift ve F3 tuşlarına basın. Bundan sonra alacağız:

"Rus alfabesinin küçük harfleri".

Bu tuşların kombinasyonuna tekrar tekrar basıldıktan sonra, şunları elde ederiz:

"Rus Alfabesinin Küçük Harfler".

Orijinal metne dönmek için tekrar Schift + F3 tuşlarına basmanız gerekir.

Küçük harf: kullanım kuralları 2019

Küçük harf: kullanım kuralları 2019

Related news

 • Örgü Babet Ayakkabı Yapılışı
 • Versace ile Etiketlenen Konular
 • Serdar Aziz’in milli takım kariyeri
 • Yünden Büyük Ponpon Yapımı
 • Mevcut Sürekli - kurallar ve alıştırmalar

 • Küçük harf: kullanım kuralları

  Küçük harf: kullanım kuralları


  Küçük harf: kullanım kuralları

  Küçük harf: kullanım kuralları

  Küçük harf: kullanım kuralları

  Küçük harf: kullanım kuralları

  Küçük harf: kullanım kuralları

  Küçük harf: kullanım kuralları

  Küçük harf: kullanım kuralları

  Küçük harf: kullanım kuralları

  Küçük harf: kullanım kuralları

  Küçük harf: kullanım kuralları

  Küçük harf: kullanım kuralları

  Küçük harf: kullanım kuralları

  Küçük harf: kullanım kuralları

  Küçük harf: kullanım kuralları

  Küçük harf: kullanım kuralları

  Küçük harf: kullanım kuralları